Danmark er det sjettebedste land at være pige i

11-10-2016
NYHED

Hvert syvende sekund bliver en pige under 15 år gift et sted i verden. Børneægteskaber starter en negativ spiral for pigerne, fordi deres skolegang, sundhed og sikkerhed også påvirkes negativt. Det viser en ny rapport fra Red Barnet, der rangordner verdens lande efter, hvor gode eller dårlige de er at være pige i.

Der er stor forskel på at vokse op som pige, afhængig af hvor i verden man gør det. Det viser en ny rapport fra Red Barnet, som offentliggøres i dag på International Day of the Girl Child.

Rapporten hedder ’Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm’ og indeholder blandt andet et indeks, hvor 144 af verdens lande er rangeret efter, hvor gode eller dårlige de er for pigerne at vokse op i. Allerværst ser det ud i lande som Niger, Chad og Den Centralafrikanske Republik, mens Sverige, Finland og Norge topper listen.

Danmark er det sjettebedste land at være pige i

Ifølge rapporten bliver en pige under 15 år gift et sted i verden hvert syvende sekund. I nogle af landene i bunden af indekset bliver mere end halvdelen af pigerne gift, inden de fylder 18 år. Og netop børneægteskaber starter en negativ spiral for pigerne, fordi det at blive gift forkorter deres skolegang, skader deres sundhed og fører vold med sig.

Derfor er det ifølge Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet, også afgørende at sætte ind over for børneægteskaberne.

– Pigerne skal have lov til at være børn og vente med ægteskab, til efter de er fyldt 18 år. Hvis de ikke får lov til det, begrænser vi deres muligheder og lader millioner af piger i stikken. De får ingen uddannelse, de løber en stor sundhedsmæssig risiko ved at blive gravide, før deres krop er klar til det, og de er i større risiko for vold, overgreb og voldtægt i hjemmet. Det skal vi have stoppet. Vi vinder alle ved at investere i pigerne og lade dem indfri deres fulde potentiale, siger Jonas Keiding Lindholm.

Indekset er det første af sin slags

Det er første gang, Red Barnet har udarbejdet et indeks over, hvor i verden det er bedst og værst at være pige, og ranglisten er opgjort ud fra fem indikatorer: børneægteskaber, skolegang, teenagegraviditeter, mødredødelighed ved fødsler og kvinders andel af pladserne i parlamentet.

Den sidste indikator giver en af forklaringerne på, hvorfor Danmark ikke ligger i top-5. 37 procent af medlemmerne af det danske parlament er kvinder, mens det til sammenligning er 44 procent i for eksempel Sverige. På dette parameter er der altså plads til forbedring i Danmark, selv om det kun er marginaler, der skiller landene i toppen ad.

Globalt set arbejder Red Barnet for at sikre de dårligst stillede piger i verden på flere fronter. Det sker blandt andet ved at sætte fokus på at stoppe børneægteskaber, give alle adgang til uddannelse og sundhedstilbud af høj kvalitet samt forstærke pigernes stemme i den politiske debat og i deres egen familie.

– Hvis vi ikke kommer de barrierer til livs, som forhindrer pigerne i at overleve, lære og indfri deres potentiale, så bringer vi de verdensmål i fare, som blev vedtaget af alle verdens statsledere sidste år. Et af målene er helt at stoppe børneægteskaber i 2030. Indtil videre går det alt for langsomt med at indfri det mål, og imens stjæler vi barndommen og dermed fremtiden for millioner af piger, siger Jonas Keiding Lindholm.

Fakta fra rapporten

  • Hvert syvende sekund bliver en pige under 15 år gift et sted i verden. 

  • En ud af fire nulevende kvinder blev gift, da de var under 18 år. En tredjedel af dem var under 15 år.

  • 15 millioner piger under 18 år bliver gift hvert år.

  • Mere end halvdelen af pigerne i Niger, Mali og Bangladesh blev gift, mens de var børn.

  • Halvdelen af barnebrudene har mænd, der er mere end 10 år ældre end dem.

  • Børneægteskaber fører også til teenagegraviditeter. 90 procent af alle teenagegraviditeter sker blandt gifte piger.

  • Komplikationer under fødslen er den andenstørste dødsårsag blandt unge piger.

  • Piger fra fattige familier har dobbelt så stor risiko for at blive gift som børn sammenlignet med piger fra rige familier.

  • Piger rammes allerhårdest, når humanitære katastrofer rammer – fx førte skolelukningerne i Sierra Leone under ebola-udbruddet til 14.000 teenagegraviditeter.

 

Se rapporten Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm