Nyheder

700 skoler sætter trivsel på skoleskemaet

I dag er det Skolernes Trivselsdag. Det markerer flere end 700 skoler og 157.000 elever landet over ved at arbejde med undervisningsmaterialet Min skole – Min ven, som Red Barnet og Call me – Tal ordentligt står bag. I år fokuserer materialet især på digital mobning. Glostrup Skole får besøg af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Trivselstræer kommer til at skyde op på hundredvis af skoler i dag, mens elever får travlt med at sætte kronblade på træerne med ord om, hvad der skal til for at skabe gode fællesskaber og forebygge mobning.

Det gør de som en del af Skolernes Trivselsdag den første fredag i marts. Flere end 700 skoler og 157.000 elever landet over har tilmeldt sig det gratis undervisningstilbud Min skole – Min ven, som Red Barnet og mobilselskabet Call me – Tal ordentligt står bag. Som afrunding på dagen skriver eleverne på et såkaldt trivselstræ, hvilke handlinger der ifølge dem kan skabe god trivsel i deres klasse og på deres skole.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, glæder sig over, at så mange skoler sætter temaer som fællesskab, respekt og venskab på skoleskemaet i dag.

– Vi er rigtig glade for, at så mange skoler tager imod vores tilbud og engagerer eleverne i at skabe trivsel og forebygge mobning året rundt. Skolerne gør et stort arbejde for af skabe gode rammer for trivsel og læring. Men når hver femte elev er blevet mobbet inden for det seneste år, kan jeg være bekymret for, om skolerne har de nødvendige ressourcer til at forebygge og gribe ind i tide. Der er behov for at se på politisk, om skolerne har ressourcer nok til at sikre, at deres lovpligtige antimobbestrategi ikke ender som et skuffedokument. Trivsel og læring går jo hånd i hånd, siger Jonas Keiding Lindholm.

Digital mobning fylder mere
Siden 2009 har det været lovpligtigt for alle folkeskoler at have en antimobbestrategi – altså en handleplan for, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning. I 2017 blev det også et lovkrav, at strategien skal omhandle digital mobning.

Flere cases og øvelser i materialet handler i år netop om at klæde børnene bedre på til at begå sig i den digitale verden, og samtidig er der flere aktiviteter til at få de yngste elever godt fra start, så hverdagskonflikter ikke vokser sig store.

Glostrup Skole er en af Red Barnets 75 ambassadørskoler, og her kommer eleverne også til at arbejde med Min skole – Min ven i dag. Skolen får desuden besøg af Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, der vil overvære nogle af elevernes arbejde og tale med dem om god trivsel og forebyggelse af mobning.

– En skoledag er ikke en god dag, hvis man bliver mobbet, drillet eller ikke har venner i klassen. Børn kan ikke lære ordentligt, hvis de har ondt i maven over at skulle afsted. Vi skal skabe de bedste rammer for vores skolebørns dag. Derfor er Skolernes Trivselsdag så vigtig, siger Mette Frederiksen.

Call me er kendt på skolerne for Tal ordentligt-bevægelsen, og mobilselskabet glæder sig over at kunne give udbredelsen af trivselstiltag et ekstra løft sammen med Red Barnet.

– Hos Call me arbejder vi for at gøre en reel og positiv forskel for børn og unges trivsel. Det gør vi blandt andet ved at være med til at give skoler, lærere og elever nogle konkrete værktøjer til at komme mobning til livs. Netop derfor sætter vi utroligt stor pris på vores flerårige samarbejde med Red Barnet, og vi er stolte over de resultater, vi sammen gennem årene har opnået ude på landets skoler, siger Sofie Heilskov, Brand Activation Manager i Call me.

Pressen er velkommen på Glostrup Skole, afdeling Vestervang den 2. marts kl. 13-14 og flere andre af de skoler landet over, som markerer Skolernes Trivselsdag.

Om Min skole – Min ven
• 702 skoler og 157.126 elever er tilmeldt undervisningstilbuddet Min skole – Min ven på Skolernes Trivselsdag den 2. marts 2018. Det svarer til, at 29 procent af alle grundskoler og 22 procent af alle elever deltager. I år er der rekordmange hele skoler tilmeldt.
• Materialet består af en række cases med tilhørende arbejdsspørgsmål til diskussion i den enkelte klasse, en række fællesøvelser og et trivselstræ på plakat og wall sticker, hvor eleverne kan give deres bud på, hvilke handlinger der kan skabe god trivsel.
• Alle cases er baseret på skoleelevers oplevelser i det virkelige liv.
• Red Barnet og Call me lancerede Min skole – Min ven i 2016. Der lægges op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i forbindelse med den årlige trivselsdag den første fredag i marts, men materialet er frit og gratis tilgængeligt og kan bruges hele året.
• Læs mere om materialet på www.redbarnet.dk/minskoleminven.