400 millioner børn bliver udsat for diskrimination

Every Last Child, Diskrimination26-04-2016
NYHED

En ny rapport fra Red Barnet viser, at 400 millioner af verdens fattigste børn nægtes adgang til basale sundhedsydelser og skolegang på grund af køn, religion, etnisk baggrund eller geografi. Samtidig oplever fire ud af ti voksne på verdensplan, at deres barndom er ødelagt på grund af diskrimination.

Fire ud af ti voksne oplever, at de er blevet diskrimineret som børn på grund af deres køn, etnicitet eller religion, handicap eller hvor de bor. Det viser en ny, global meningsmåling om diskrimination, som Red Barnet har foretaget.

49 procent af de 18.000 adspurgte siger i meningsmålingen, at deres adgang til uddannelse har været negativt påvirket, mens 35 procent ikke har haft mulighed for at få adgang til basale sundhedsydelser.

Red Barnet har lavet meningsmålingen i forbindelse med lanceringen af den nye rapport, ’Every Last Child’, som sætter fokus eksklusion og diskrimination af børn. Meningsmålingen er foretaget i 18 lande i hele verden – det gør den til den største af sin slags foretaget af en hjælpeorganisation, og den afdækker for første gang i historien den effekt, som diskrimination har på den enkeltes muligheder i livet:

Meningsmåling deler vestlige lande og udviklingslande
56 procent af de adspurgte mener ikke, at diskrimination af børn er forbedret i deres land i løbet af de seneste 20 år. 36 procent svarer, at diskriminationen tvært imod er forværret.

De adspurgte i Afrika oplever de højeste niveauer af diskrimination i deres barndom – 58 procent har oplevet diskrimination – mens 45 procent af de adspurgte i Asien har oplevet diskrimination som børn.

De danske respondenter oplever diskrimination som et mindre problem – noget der understreger, at man i det danske samfund har arbejdet målrettet med at gøre adgang til basale sundhedsydelser og uddannelse gratis og tilgængelig for alle børn.

Globalt fremskridt rammer ikke de mest udsatte børn
Meningsmålingen understøtter resultaterne i Red Barnets rapport, ’Every Last Child’: Mens der generelt er gjort et globalt fremskridt i at nå verdens fattigste børn, bliver børn fra diskriminerede grupper konsekvent overset – selvom de er de mest udsatte, og truslen mod deres fremtid er blevet værre.

’Every Last Child’ viser, at børn diskrimineres på grund af geografi, køn eller etnicitet, handicap, eller fordi de bor i konfliktramte områder.

– Mange lande undlader bevidst at indsamle data om udstødte børn, hvilket gør det svært at male et fuldstændigt billede, men erfaring fra vores arbejde i 120 lande i hele verden viser os, at diskrimination i stigende grad er den største trussel mod de fattigste børn i dag, siger Laust Leth Gregersen, som er politisk chef i Red Barnet.

– I værste fald er diskriminationen dødbringende. Af de 16.000 børn, der hver dag dør af årsager, man kunne have forebygget, er et uforholdsmæssigt stort antal fra udstødte og diskriminerede grupper, siger Laust Leth Gregersen.

– Det er ikke et tilfælde, at diskrimination forhindrer nogle af de mest sårbare børn i at få adgang til basale ydelser som adgang til læge, hospitaler og uddannelse – disse børn bliver systematisk udeladt.

Treårig kampagne skal få alle børn med
For at sikre at 15 millioner børn har lige muligheder for at overleve og få adgang til sundhedspleje, uddannelse og ernæring, uanset hvem de er, eller hvor de bor, lancerer Red Barnet i dag en treårig kampagne; ’Every Last Child – Hvert barn tæller’.

Kampagnen opfordrer beslutningstagere lokalt, nationalt og internationalt til at eliminere de barrierer, der forhindrer verdens mest udsatte børn i at få adgang basal sundhed og uddannelse.

– Offentlige og politiske holdninger og visse love, må ændres, så alle børn har adgang til sundhed og uddannelse. Ellers vil verden ikke opnå FNs udviklingsmål om at nå alle børn, siger Laust Leth Gregersen.

Red Barnet opfordrer verdens ledere til at opfylde tre grundlæggende garantier: Retfærdig finansiering, så væsentlige tjenesteydelser finansieres på en bæredygtig måde og er gratis for alle at bruge. Lige behandling af alle børn. Og at beslutningstagere bliver holdt ansvarlige for, at ingen børn diskrimineres.

– Medmindre verdenssamfundet tager skridt til at anerkende, at der findes udstødte børn og giver dem de ydelser, de har ret til, vil det være umuligt for alle børn at overleve og trives – selv i verdens rigeste lande, siger Laust Leth Gregersen.

Eksempler på diskrimination og konsekvenser:
I Indiens Bihar-regionen, hvor registrerede kaster udgør 59 procent af de fattige, bliver kun seks procent af alle børn registreret ved fødslen, sammenlignet med 42 procent af børnene i resten af landet. Uregistrerede børn har ikke adgang til vitale tjenester, fordi de mangler bevis for fødslen.

I Sierra Leone, som har en af de højeste rater for teenagegraviditet i verden, tegner teenagepiger sig for 40 procent af alle dødsfald i forbindelse med fødsel. Gravide piger må heller ikke at gå i skole og tage eksamener.

Barneægteskaber er mere udbredt blandt verdens fattigste piger. I Tanzania er 61 procent af piger, der ikke har en uddannelse, gift før de fylder 18, mens det kun gælder for fem procent af de piger, der har afsluttet gymnasial eller videregående uddannelse.

Børn med handicap er blandt de mest uforholdsmæssigt dårligt stillede i verden, også. De er tre-fire gange mere tilbøjelige end deres jævnaldrende til at opleve fysisk og seksuel vold eller vanrøgt.

Konflikter har også skabt en specifik gruppe af udstødte børn – blandt flygtninge og internt fordrevne. Børn født i konflikt dør i større antal end i fredelige lande. I gennemsnit dør dobbelt så mange børn, før de fylder fem år, i konfliktområder i forhold til lande uden konflikt.

Forskelsbehandling og udstødelse rammer også børn i nogle af verdens rigeste lande. I Australien er aboriginal- og Torres Strait Islander-børn mere end dobbelt så tilbøjelige til at være udviklingsmæssigt sårbare, når de begynder i skole, sammenlignet med andre børn.

Canadas indfødte børn er også bagud i forhold til resten af landets børn. De lider som følge af lav husstandsindkomst, lav uddannelse, dårlig vandkvalitet, høj børnedødelighed og selvmord.

Læs rapporten Every Last child

Fakta om diskrimination

  • 1,2 milliarder børn i udviklingslandene – svarende til en fjerdedel af alle børn – lever i en region i deres land, som ikke får del i landets fremskridt.
  • 400 millioner børn under 13 år lever i ekstrem fattigdom.
  • 1 ud af 10 børn lever i et konfliktramt land.
  • 1 ud af 4 flygtningebørn i alderen 11-18 år går i skole mod 3 ud af 4 børn på verdensplan.
  • Hver dag flygtede 42.500 mennesker fra deres hjem i 2014 – en firedobling fra 2010.
  • I gennemsnit går der 17 år før en flygtning vender tilbage til sit hjemland.
  • 720 millioner kvinder bliver gift, før de er 18 år – sammenlignet med 156 millioner mænd.
  • 5 procent af verdens befolkning er fra indfødte grupper, men de udgør 15 procent af de mennesker, der lever i fattigdom.
  • 150 millioner børn skønnes at leve med et handicap.
  • Der er en 3-4 gange større sandsynlighed for, at børn med handicap vil opleve fysisk og seksuel vold og omsorgssvigt end deres jævnaldrende.