Flere kraftige jordskælv
i Tyrkiet og Syrien

Børnene har brug for hjælp

Flere kraftige jordskælv i Tyrkiet og Syrien Børnene har brug for hjælp

389 kr. svarer fx til, at vi kan give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly samt vacciner.

Kraftige jordskælv har ramt Tyrkiet og Syrien.

Flere jordskælv har ramt Tyrkiet og Syrien blot to uger efter, at historisk kraftige jordskælv jævnede store områder med jorden.  

Tusindvis er døde, og endnu flere børn og familier mangler nu tag over hovedet, beskyttelse og tryghed. Sammen med lokale partnere er vi der for børnene i begge lande.  

Mange børn i Syrien og Tyrkiet står uden tag over hovedet. De har brug for tryghed, og de har brug for hurtigst muligt at få hjælp til at bearbejde de voldsomme oplevelser. Oplevelser som mange af dem genoplevede, da flere voldsomme efterskælv ramte områderne. 

Sammen med lokale partnere yder vi fortsat livreddende indsatser. Vi hjælper også myndighederne med at genforene familier, og vi laver børnevenlige aktiviteter med børnene. Det hjælper dem med at bearbejde de voldsomme oplevelser. De får et pusterum fra det kaos, som de befinder sig i, og de får lov at være børn igen.  

Mens børnene deltager i aktiviteter i de børnevenlige områder, får deres forældre mulighed for at finde ud af, hvad der skal ske med familien, og hvordan de sikrer deres børn tryghed og beskyttelse i den nærmeste fremtid.

Vi kæmper for børns liv før, under og efter en katastrofe. 

Vi har medarbejdere, samarbejdspartnere, kontorer og beredskabsplaner i 120 lande verden over - heriblandt Tyrkiet og Syrien. Det gør, at vi sammen kan rykke hurtigt ud, når en katastrofe opstår.

Men det gør også, at vi kan undervise børn i deres egne rettigheder, sikre skolegang og styrke deres modstandskraft samt deres fremtidsmuligheder allerede før en eventuel katastrofe, krig eller konflikt opstår.

På den måde skaber vi en grobund for, at børnene ved, hvordan de skal forholde sig og er mere modstandsdygtige, hvis der for eksempel opstår et jordskælv, en tsunami eller en oversvømmelse.

Red Barnets børnekatastrofefond.

Børnekatastrofefonden er en opsparing, som vi kan benytte, når en katastrofe rammer et sted i verden.

Fonden sikrer, at vi har midler til at rykke ud med beskyttelse, mad, vand og lægehjælp på få timer til akutte katastrofer rundt om i verden. Den sikrer dermed, at børn ramt af krig og katastrofer ikke skal vente på, at vi samler nok penge ind til at kunne hjælpe dem.

Børnekatastrofefonden sender hjælpen hen, hvor der er størst behov. Det gør, at hjælpen også når frem til katastrofer, som ellers ikke har fokus i medierne. De glemte kriser.

I 2021 sikrede fonden, at vi kunne nå ud med akut hjælp til 17 millioner mennesker, heriblandt 10 millioner børn, på verdensplan.

Når du støtter vores indsamlinger til børnekatastrofefonden, går pengene til børn ramt af katastrofer og konflikt. Og lige nu er vores fokus blandt andet på Tyrkiet og Syrien, fordi det humanitære behov der er stort.