Børn på flugt

Der er over 100 millioner mennesker på flugt i verden i dag. Det er flere end nogensinde før. 36 millioner af dem er børn.  
 
Børn på flugt er sårbare 
De fleste børn lever heldigvis gode og trygge børneliv, hvor de leger, lærer og udvikler sig. Men sådan er virkeligheden sjældent for børn, der er tvunget på flugt. Børn på flugt er ekstremt sårbare, de har for eksempel særlig risiko for at få psykologiske traumer, fordi deres liv er blevet rykket op med rode.  

I fare for at blive misbrugt 
Der er også højere risiko for, at børn på flugt bliver misbrugt, udsat for vold, ender som ofre for menneskehandel eller blive tvangsrekrutteret til væbnede grupper. Samtidig bliver deres ret til uddannelse, sundhed og beskyttelse ofte krænket, og børnene risikerer at skulle tilbringe en stor del af deres barndom lang fra deres hjemsted. 

Børn kan komme sig 
Men børn er også utroligt modstandsdygtige. Og med den rette hjælp kan de hele og komme sig oven på de voldsomme oplevelser