DANMARKS INDSAMLING 2021 HJÆLPER UDSATTE UNGE I IRAK

Danmarks Indsamling 2021 kalder på danskernes store hjerte. Coronakrisen betyder, at hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem. Børn og unge i verdens skrøbelige stater er i alvorlig risiko for at ende i fattigdom, sult, eller tidlige ægteskaber på grund af pandemien.

Center skal give unge kvinder og flygtninge i Irak hjælp til at komme ud af fattigdom
Med midlerne fra Danmarks Indsamling 2021 vil Red Barnet hjælpe udsatte unge i Irak til at forsørge sig selv og deres familier. Følg med på DR1 lørdag den 6. februar 2021. 

Over 60 % af den irakiske befolkning er under 25 år, og arbejdsløsheden for 18-24-årige ligger på 29 %. Der er derfor masser af potentiale for forandring, men midlerne mangler. Især kvinder og internt fordrevne er ifølge Verdensbanken underrepræsenterede i arbejdsstyrken. Et nyt projektcenter i Dohuk-provinsen i Irak skal ruste særligt unge flygtninge, kvinder og mødre mellem 15 og 25 år til at finde job, blive iværksættere og håndtere problemer undervejs.

Efter krigen i Syrien brød ud for knap 10 år siden, bor over 85.000 syriske flygtninge nu i Dohuk-provinsen. En af dem er teenageren Jamal, som bor i en lejr for syriske flygtninge med sin bedstemor. Ligesom mange andre familier i området kæmper de for at forsørge sig selv, for forældrene forlod Jamal, da han var barn, og bedstefaren er død. Heldigvis kom Jamal som 14-årig i kontakt med Red Barnet, der hjalp ham med et kursus i at klippe hår, et fritidsjob hos en lokal barber og skoleting, så han ikke behøvede at opgive sin skolegang for at brødføde familien. På den måde forsørger han nu både sig selv og sin bedstemor. 

Mental sundhed er essentielt i kampen mod fattigdom
Det nye projektcenter etableres i samarbejde med den lokale irakiske NGO Harikar. I centeret vil unge kvinder og flygtninge som Jamal få hjælp til at styrke deres færdigheder, så de kan finde job og løfte sig ud af fattigdom. De vil blandt andet blive tilbudt mentorordninger, undervisning i virksomhedsdrift, legater til at starte mikrovirksomheder, og hjælp til at finde jobs. Desuden vil de unge blive tilbudt træning, som fokuserer på at forbedre deres mentale sundhed, så de bedre kan møde udfordringer senere i livet.

'Det er helt afgørende, at de unge får værktøjerne til selv at skabe sig en indkomst og et arbejdsliv, men det er ikke nok. Mange af de unge er voldsomt mærket af krig og flugt rent mentalt og har også brug for værktøjer til at håndtere modgang, konflikter og bekymringer. Med et stærkt selvværd ruster vi de unge til bedre at kunne håndtere den svære situation, de står i.

Derfor er mental sundhed og psykosocial støtte rent faktisk et meget vigtigt element i kampen mod fattigdom,' siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Aktiviteterne i Red Barnets og Harikars projektcenter vil over en periode på fire år nå direkte ud til 1.065 trængende personer.

Her kan du læse mere om Danmarks Indsamling.