Projekter støttet med Danidas flexmidler

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Nedenfor kan ses de projekter som disse midler har støttet i 2023: 

Somalia - 1,778,304 DKK
Støtte til tidlige og forberedende indsatser (anticipatory action) ved oversvømmelse. 

Somalia har over de sidste år været hårdt ramt af tørke og deraf følgende humanitær krise. Befolkningen oplever stor fødevare usikkerhed, at de ikke kan dyrke marker og at husdyr dør, fordi der ikke har været vand. I 2023 kom der regn mange steder, men det forventes at 1,2 millioner mennesker vil påvirkes negativt af vejr fænomenet El Ninõ. Især i kystområder og områder nær floder forventes voldsomme og pludselige oversvømmelser.

Red Barnet støtte med bevillingen fra Danida flex midler tidlige indsatser før katastrofen rammer. Projektet styrker lokalbefolkningen i Beletweyne med viden, kapacitet og penge så de kan forebygge omfanget af oversvømmelser med initiativer og planer som de selv definerer og udfører efter også at have modtaget råd og vejledning fra Red Barnets kolleger i Somalia. Lokal viden og initiativ spiller dermed en stor rolle i projektets udførelse og Red Barnet forventer at der ikke blot vil være stort lokalt ejerskab men også langsigtet virkning af projektet. Projektet støtter udvikling af lokale varslingssystemer med en kombination af lokal viden og internationale kilder om forventede vejrforhold. 500 særligt sårbare familie vil modtaget direkte økonomisk støtte til at forberede sig på oversvømmelser. Udvalgte organiserede børnegrupper på områdets skoler vil modtage direkte støtte til aktiviteter som de selv definer – det kan blandt andet være arbejde med at beskytte skolerne eller oplysningsarbejde til andre børn i området om hvordan man beskytter sig mod El Ninõ vejr

Sydsudan - DKK 1,687,060.
Støtte til tidlige og forberedende indsatser (anticipatory action) ved oversvømmelse.

Maban i det nordlige Sydsudan har de sidste 5 år været præget af meget voldsomme oversvømmelser i August – November. Den lokale befolkning, der generelt set oplever stor fødevareusikkerhed og mangel på adgang til basale services, fortæller at de ikke har oplevet noget lignende før og at de ikke ved hvad de skal gøre når vandmasserne vælter ind over huse og skoler.

Red Barnet støtte med bevillingen fra Danida flex midler tidlige indsatser før katastrofen rammer. Projektet styrker lokalbefolkningen i Maban med viden, kapacitet og penge så de kan forebygge omfanget og effekten af oversvømmelser med initiativer og planer som de selv definerer og udfører efter også at have modtaget råd og vejledning fra Red Barnets kolleger i Sydsudan. Lokal viden og initiativ spiller dermed en stor rolle i projektets udførelse og Red Barnet forventer at der ikke blot vil være stort lokalt ejerskab men også langsigtet virkning af projektet. Projektet støtter udvikling af lokale varslingssystemer med en kombination af lokal viden og internationale kilder om forventede vejrforhold. Særligt sårbare familie vil modtaget direkte økonomisk støtte til at forberede sig på oversvømmelser. Udvalgte organiserede børnegrupper på områdets skoler vil modtage direkte støtte til aktiviteter som de selv definer – det kan blandt andet være arbejde med at beskytte skolerne eller oplysningsarbejde til andre børn i området om hvordan man beskytter sig mod oversvømmelser.

Igennem hele projektet har vi et stort fokus på at indsamle læring om denne måde at arbejde på samt effekten af forebyggende indsatser.

Burkina Faso - 01/01/2023 – 30/06/2023 – 1,800,000 DKK 
Mindst 1 million børn i Burkina Faso har ikke adgang til formel uddannelse. Grundet angreb rettet mod skoler, drab og kidnapning af lærere, skræmmekampagner mod befolkningen og intern fordrivelse kan børn og unge ikke komme i skole og få den uddannelse, som de har ret til. Den sårbare og ustabile situation gør, at befolkningen i Burkina Faso har brug for humanitær støtte. Region Nord er stærkt påvirket af konflikt, og store dele af befolkningen må forlade deres hjem. Lige nu er over 250,000 internt fordrevne, og 845 skoler er lukket, hvilket påvirker 167,555 skoleelever. Med angreb på skoler, oplever børn og unge mangel på beskyttelse, usikker adgang til uddannelse og stort psykisk pres, som betyder, at mange børn og unge går glip af deres mulighed og ret til at gå i skole og få en uddannelse.

Red Barnet vil med denne bevilling bidrage til den humanitære indsats, der er behov for i det hårdt ramte Region Nord, gennem samarbejde med lokale partnere og den lokale regering. Gennem uddannelsesstøtte, sikring af beskyttelse og fokus på mental sundhed og psykosocial støtte, vil denne indsats styrke velvære, læring og beskyttelse af sårbare og krise-påvirkede piger og drenge i regionen. Indsatsen vil sikre inddragelse af lokalbefolkningen og lokale autoriteter, som giver mulighed for feedback og engagement, og som også understøtter lokal kapacitetsopbygning. 

Indsatsen vil blandt andet hjælpe 1.000 børn med at få adgang til uddannelse, 1.500 børn vil få udleveret skoleudstyr, 80 undervisere vil få adgang til pædagogiske værktøjer og halvdelen vil blive uddannet i at yde psykosocial støtte samt psykologisk førstehjælp. I alt vil vi nå ud til 4.500 mennesker.

Se projekter støttet af Danidas flexmidler 2016 - 2022