Projekter støttet med Danidas flexmidler 2016 - 2023

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. 

Se også: Projekter støttet med Danidas flexmidler 2024

Somalia - 2023 - 1,778,304 DKK
Støtte til tidlige og forberedende indsatser (anticipatory action) ved oversvømmelse. 

Somalia har over de sidste år været hårdt ramt af tørke og deraf følgende humanitær krise. Befolkningen oplever stor fødevare usikkerhed, at de ikke kan dyrke marker og at husdyr dør, fordi der ikke har været vand. I 2023 kom der regn mange steder, men det forventes at 1,2 millioner mennesker vil påvirkes negativt af vejr fænomenet El Ninõ. Især i kystområder og områder nær floder forventes voldsomme og pludselige oversvømmelser.

Red Barnet støtte med bevillingen fra Danida flex midler tidlige indsatser før katastrofen rammer. Projektet styrker lokalbefolkningen i Beletweyne med viden, kapacitet og penge så de kan forebygge omfanget af oversvømmelser med initiativer og planer som de selv definerer og udfører efter også at have modtaget råd og vejledning fra Red Barnets kolleger i Somalia. Lokal viden og initiativ spiller dermed en stor rolle i projektets udførelse og Red Barnet forventer at der ikke blot vil være stort lokalt ejerskab men også langsigtet virkning af projektet. Projektet støtter udvikling af lokale varslingssystemer med en kombination af lokal viden og internationale kilder om forventede vejrforhold. 500 særligt sårbare familie vil modtaget direkte økonomisk støtte til at forberede sig på oversvømmelser. Udvalgte organiserede børnegrupper på områdets skoler vil modtage direkte støtte til aktiviteter som de selv definer – det kan blandt andet være arbejde med at beskytte skolerne eller oplysningsarbejde til andre børn i området om hvordan man beskytter sig mod El Ninõ vejr

Sydsudan - 2023 - 1,687,060 DKK
Støtte til tidlige og forberedende indsatser (anticipatory action) ved oversvømmelse.

Maban i det nordlige Sydsudan har de sidste 5 år været præget af meget voldsomme oversvømmelser i August – November. Den lokale befolkning, der generelt set oplever stor fødevareusikkerhed og mangel på adgang til basale services, fortæller at de ikke har oplevet noget lignende før og at de ikke ved hvad de skal gøre når vandmasserne vælter ind over huse og skoler.

Red Barnet støtte med bevillingen fra Danida flex midler tidlige indsatser før katastrofen rammer. Projektet styrker lokalbefolkningen i Maban med viden, kapacitet og penge så de kan forebygge omfanget og effekten af oversvømmelser med initiativer og planer som de selv definerer og udfører efter også at have modtaget råd og vejledning fra Red Barnets kolleger i Sydsudan. Lokal viden og initiativ spiller dermed en stor rolle i projektets udførelse og Red Barnet forventer at der ikke blot vil være stort lokalt ejerskab men også langsigtet virkning af projektet. Projektet støtter udvikling af lokale varslingssystemer med en kombination af lokal viden og internationale kilder om forventede vejrforhold. Særligt sårbare familie vil modtaget direkte økonomisk støtte til at forberede sig på oversvømmelser. Udvalgte organiserede børnegrupper på områdets skoler vil modtage direkte støtte til aktiviteter som de selv definer – det kan blandt andet være arbejde med at beskytte skolerne eller oplysningsarbejde til andre børn i området om hvordan man beskytter sig mod oversvømmelser.

Igennem hele projektet har vi et stort fokus på at indsamle læring om denne måde at arbejde på samt effekten af forebyggende indsatser.

Burkina Faso - 01/01/2023 – 30/06/2023 – 1,800,000 DKK 
Mindst 1 million børn i Burkina Faso har ikke adgang til formel uddannelse. Grundet angreb rettet mod skoler, drab og kidnapning af lærere, skræmmekampagner mod befolkningen og intern fordrivelse kan børn og unge ikke komme i skole og få den uddannelse, som de har ret til. Den sårbare og ustabile situation gør, at befolkningen i Burkina Faso har brug for humanitær støtte. Region Nord er stærkt påvirket af konflikt, og store dele af befolkningen må forlade deres hjem. Lige nu er over 250,000 internt fordrevne, og 845 skoler er lukket, hvilket påvirker 167,555 skoleelever. Med angreb på skoler, oplever børn og unge mangel på beskyttelse, usikker adgang til uddannelse og stort psykisk pres, som betyder, at mange børn og unge går glip af deres mulighed og ret til at gå i skole og få en uddannelse.

Red Barnet vil med denne bevilling bidrage til den humanitære indsats, der er behov for i det hårdt ramte Region Nord, gennem samarbejde med lokale partnere og den lokale regering. Gennem uddannelsesstøtte, sikring af beskyttelse og fokus på mental sundhed og psykosocial støtte, vil denne indsats styrke velvære, læring og beskyttelse af sårbare og krise-påvirkede piger og drenge i regionen. Indsatsen vil sikre inddragelse af lokalbefolkningen og lokale autoriteter, som giver mulighed for feedback og engagement, og som også understøtter lokal kapacitetsopbygning. 

Indsatsen vil blandt andet hjælpe 1.000 børn med at få adgang til uddannelse, 1.500 børn vil få udleveret skoleudstyr, 80 undervisere vil få adgang til pædagogiske værktøjer og halvdelen vil blive uddannet i at yde psykosocial støtte samt psykologisk førstehjælp. I alt vil vi nå ud til 4.500 mennesker.

Burkina Faso – september-december 2022 – 2,097,500 DKK
Regionen Boucle du Mouhoun i det vestlige Burkina Faso er hårdt påvirket af angreb mod lokalbefolkningen begået af væbnede grupper. Dette har medført, at der i øjeblikket er over 77.000 internt fordrevne, heriblandt 44.555 børn. De lider under akut fødevareusikkerhed som følge af manglende muligheder for at dyrke jorden og de har været nødt til at flygte uden mad eller andre ressourcer, hvilket også har konsekvenser for de værtssamfund de er flygtet til. Situationen har betydet, at 588 skoler er lukket i Boucle du Mouhoun regionen, og 114.519 studerende har derfor ikke mulighed for skolegang.

Red Barnet vil med denne bevilling bidrage til at reducere fødevareusikkerheden gennem pengeoverførsler og øge robustheden hos de internt fordrevne og konfliktramte børnefamilier. Dertil vil børn, både piger og drenge, sikres adgang til inkluderende og kvalitetssikret undervisning, i et sikkert og beskyttet miljø. Dette arbejde foregår i samarbejde med Red Barnets lokale samarbejdspartner, SOS Jeunesse et Defis (SOS J&D).

Indsatsen i Boucle du Mouhoun vil blandt andet hjælpe 2.800 mennesker med økonomisk støtte. Hertil vil 7.100 børn få udleveret skoleudstyr og 100 undervisere vil få adgang til pædagogiske værktøjer og halvdelen vil blive uddannet i at yde psykosocial støtte samt psykologisk førstehjælp.

Puntland, Somalia -  maj – december 2022 - 1.565.000 DKK
Med baggrund i den humanitære krise forårsaget af tørke på Afrikas horn, har Red Barnet udmøntet en bevilling af fleksible midler fra Danida. Tørken, der kan føre til hungersnød, er den værste i mange år og kommer efter at fire regnsæsoner stort set udeblev. I Somalia alene er 1,5 millioner børn i akut fare for fejlernæring.

Red Barnet i Puntland, Somalia har oplevet en markant stigning i børn der bringes til klinikker med tegn på under- og fejl ernæring samt med sygdomme som mæslinger, kolera og diarre.

I samarbejde med den lokale regering støtter Red Barnet et integreret sundheds- og ernæringsprogram der dels leverer akut service til børn og voksne der er påvirkede af tørken i Karkaar regionen. Projektet støtter eksisterende klinikker, opbygger responskapacitet i det lokale sundhedsministerie og styrker befolkningens viden om sundhed og forebyggelse. 

Syd Sudan - juni 2022 – 1,610,000 DKK 
Syd Sudan oplever igen oversvømmelser og fødevareusikkerhed i mange dele af landet. Men denne bevilling fra Danidas flexmidler, kan Red Barnet støtte Local Response Pool Fund (LRPF) der er en lokalt drevet fond for lokale organisationer, hvor de kan søge penge til at respondere på krisen – men også til at forberede og mitigere at kommende krisesituationer rammer befolkningen så hårdt. LRPF har tidligere med midler fra Red Barnet kunnet støtte 5 lokale organisationers arbejde med 1,500 husstande der var påvirkede af COVID-19, oversvømmelser og væbnede konflikter i Sydsudan. 

Red Barnet stiller med den nye bevilling også viden og ressourcer til rådighed, der kan støtte lokale aktører i at analysere påvirkninger af klimaforandringer og ud af bevillingen går 1,2 millioner direkte i den lokalt ledede fond, der dermed kan uddele bevillinger til store og små lokale organisationer der arbejder i de påvirkede lokalsamfund. 

For at få bedre forståelse og dokumentation af lokale organisationer og lokale samfunds succeser og udfordringer ved humanitært arbejde og klimaforandringer, har projektet et stort fokus på at dokumentere læring, resultater og udfordringer under arbejdet, - hvilket vil give vigtig viden til fremtidige og lignende projekter.

Bangladesh - juli – november 2022 - 1,727,500 DKK
Nordøstre delen af Bangladesh er blevet hårdt ramt af oversvømmelser. Omkring 3,7 millioner (1,3 millioner børn og unge) er blevet alvorligt påvirket. Huse over hele området er blevet ødelagt, som har resulteret i at skoler nu bliver brugt som midlertidigt husly. Samtidig er afgrøder, foder og husdyr hårdt ramt. Infrastrukturen er ikke fungerende med strømsvigt, manglende mobilnetværk og nedlagt tog/flytransport. Denne oversvømmelse overgår den fra 2004, som var den sværeste i nyere tid.

Red Barnet vil med denne indsats udlevere kontanter, som enkelte familier selv kan vurdere hvordan gør bedst nytte. Ydermere uddeling af hygiejne sæt, madkurve og vandforsyninger. Red Barnet vil også fokusere på børns mentale sundhed og sikkerhed.

Hele indsatsen vil nå ud til 16.000 husholdninger (80.000 mennesker). 

Puntland, Somalia - maj – december 2022 - 1.690.000 DKK
Med baggrund i den humanitære krise forårsaget af tørke på Afrikas horn, har Red Barnet udmøntet en bevilling af fleksible midler fra Danida. Tørken, der kan føre til hungersnød, er den værste i mange år og kommer efter at fire regnsæsoner stort set udeblev. I Somalia alene er 1,5 millioner børn i akut fare for fejlernæring. Red Barnet i Puntland, Somalia har oplevet en markant stigning i børn der bringes til klinikker med tegn på under- og fejl ernæring samt med sygdomme som mæslinger, kolera og diarre.

I samarbejde med den lokale regering støtter Red Barnet et integreret sundheds- og ernæringsprogram der dels leverer akut service til børn og voksne der er påvirkede af tørken i Karkaar regionen. Projektet støtter eksisterende klinikker, opbygger responskapacitet i det lokale sundhedsministerie og styrker befolkningens viden om sundhed og forebyggelse.

Etiopien – juli 2021 – 2.626.000 DKK
Den humanitære kontekst i Etiopien er kompleks, med konflikter i Tigray og andre regioner, klimachok i form af oversvømmelser, tørke og græshoppesværme og senest også de socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19. Den seneste humanitære responsplan anslår at mere end 28 millioner mennesker vil få brug for humanitær hjælp i løbet af anden halvdel af 2021. Tal fra begyndelsen af året viste at mere end otte millioner mennesker oplevede akut fødevaremangel, - et tal der formodentligt vil stige. Med finansiering fra Danida flexmidler, fokuserer Red Barnet på ernæringsprojekter til gavn for børn i to områder af Etiopien; Sidama og Konso Zone. I samarbejde med den lokale regerings sundhedscentre støtter vi stabiliseringscentre for underernærede børn og styrker kvaliteten af eksisterende sundhedstilbud, samtidigt med at mødre undervises i ernæring. Projektet gennemføres under hensyntagen til de nationale COVID-19 retningslinjer.  

Nigeria – juli 2021 – 2.222.000 DKK
I det nordlige Nigeria udfordres børns ret til overlevelse og beskyttelse af en stigende fødevareusikkerhed, som skyldes konflikt og COVID-19, som forværrer den allerede skrøbelige og komplekse situation. Den generelle forværring af situationen i det nordlige Nigeria skyldes især de kontinuerlige angreb fra væbnede grupper som truer befolkningen og tvinger flere på flugt.  De mest sårbare bliver særligt udsatte og man anslår at 9,2 millioner mennesker, heraf 58% børn, vil have brug for humanitær nødhjælp i de kommende måneder. Situationen for gravide og ammende kvinder samt børn under to år er særligt bekymrende, fordi de er særligt sårbare overfor akut underernæring.    Denne udmøntning af Danida flexmidler vil bidrage til Red Barnets humanitære indsats i Katsina staten i det nordvestlige Nigeria. Midlerne vil blandt andet støtte en lokal partners arbejde og fokusere på øget fødevaresikkerhed og god ernæring for ammende og gravide kvinder samt børn under to år gennem uddeling af ernæringsholdigt mel til grød. Indsatsen vil også støtte oplysning om hvordan kvinder og børns ernæringsstatus kan forbedres gennem brug af lokale råvarer. Mange ammende og gravide kvinder er meget unge, nogle store piger, og indsatsen vil derfor blive koblet på Red Barnets lokale arbejde for pigers og unge kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.    

Yemen – juli 2021 – 2.500.000 DKK
Efter seks års konflikt er Yemen stadig en af verdens største humanitære kriser med mindst fire millioner internt fordrevne. Landets økonomi er ved at bryde sammen, der er mangel på brændstof og en væsentlig del af landets offentligt ansatte har ikke modtaget løn og pension igennem en lang periode. Disse faktorer medfører en voksende risiko for sult og akut underernæring og samtidigt har den langvarige konflikt haft en stærkt negativ indflydelse på opretholdelse af børns rettigheder og særligt I forhold til de mest sårbare.  20,7 millioner mennesker inklusive 11,3 millioner børn har brug for humanitær hjælp og mere end 50 % af Yemens befolkning oplever akut fødevaremangel. Med Danida flexmidler vil Red Barnet bidrage med akut og livreddende hjælp for at modvirke fødevaremangel hos de allerede udsatte. Hovedaktiviteten vil være uddeling af kontant hjælp som gør det muligt for udsatte familier at opfylde deres mest presserende behov. Der er tale om en kort fem-måneders indsats i Lahj guvernoratet.

Indien – Maj 2021 – 2.600.000 DKK
Indien er hårdt ramt af COVID-19 pandemien med mere 18 millioner bekræftet smittede, og døds-raten er blandt de højeste i verden. Indien rapporterer nu om 350.000 nye tilfælde hver dag, hvilket er en skræmmende stigning på 15.000-20.000 pr. dag. Den hurtige stigning i antal af COVID-19 smittede har overvældet landets sundhedsvæsen, der ikke var beredt på så stort et antal. Der er mangel på livsvigtig ilt og det betyder at mange af de smittede, som ellers ville have kunne overleve, dør af iltmangel.  Med Danida flexmidler i Indien vil Red Barnet støtte hospitalerne og sundhedsvæsenet med akut og livsnødvendige medicinske forsyninger og ilt. I de mest udsatte dele af Indien mangler mange familier både mad og essentielle varer, både fordi import og eksport i landet er hårdt ramt af den eksplosive udvikling af smitten og grundet manglende indkomst for mange familier under pandemien.  Det udgør en stor risiko, især for børn, som risikerer at blive, under- og fejlernærede. Derfor støtter Red Barnet med flexmidlerne også uddeling af madvarer til udsatte familier med børn.

Det besatte palæstinensiske område/ Gazastriben – Maj 2021 – 1.800.000 DKK
I løbet af ganske kort tid er volden eskaleret drastisk i Israel og i det besatte palæstinensiske område. Der har været raketangreb ind i Israel og massive bombardementer af Gazastriben med store tab til følge. Det er den mest voldelige situation, der er set i mange år.  I perioden 10. til 20. maj er 230 personer blevet dræbt i Gazastriben, heraf 65 børn, 12 er blevet dræbt i Israel, heraf 2 børn. Der er stadig intet tegn på en deeskalering af situationen indenfor den nærmeste fremtid. Som resultat af bombardementer af beboelsesområder er palæstinensiske familier blevet fordrevet fra deres hjem, hvilket har medført, at der nu er mere end 75.000 internt fordrevne, hvoraf 42.000 søger beskyttelse i 50 UNRWA-skoler i Gazastriben. Siden eskaleringens begyndelse er mere end 132 bygninger blevet ødelagt, 12.886 hjem er beskadiget og 1669 er helt ødelagt. WASH- (vand, sanitet & hygiejne) infrastruktur er blevet betydeligt ramt, herunder spildevandsrensning, vandbrønde og en spildevands-station, hvilket underminerer adgangen til rent drikkevand for mindst 250.000 personer. Behovet for mad og økonomiske midler stiger, alt imens prisen på basisfødevarer og andre råvarer stiger markant. Den nuværende usikkerhed begrænser leveringen af essentielle ydelser, herunder den humanitære hjælp til den igangværende COVID-19 epidemi. Denne udmøntning vil bidrage til Red Barnets responsplan i Gaza og vil sikre levering af akut og livsreddende humanitær hjælp, som skal afbøde fysiske og psykiske virkninger af angrebene.  Der vil være fokus på uddeling af kontant hjælp til de mest udsatte af de fordrevne familier samtidig med en øget børnebeskyttelsesindsats og psykosocial støtte. Endelig vil udmøntningen bidrage til at sikre rent drikkevand.

Bangladesh, Cox Bazar - Marts 2021 – 800.000 DKK
En massiv brand brød den 22. marts 2021 ud i verdens største flygtningelejr, som huser Rohingya flygtninge i Cox’s Bazar, Bangladesh. Branden ødelagde 50.000 hjem og udløste kaos og frygt blandt alle beboerne. Mindst 11 personer er omkommet, heriblandt flere børn. Samtidig er flere hundrede personer meldt savnet og mange børn er blevet væk fra deres familier. Med Danida flexmidler i Bangladesh vil Red Barnet hjælpe med at etablere midlertidigt husly for de familier, der har mistet deres hjem, etablere sikre områder for børn samt støtte med materialer til genopbygning af boliger og uddannelsescentre, så eleverne fortsat kan gå i skole. Red Barnet hjælper også med psykologisk førstehjælp, mad, tøj og hygiejnekits. Red Barnet støtter ligeledes med ernæringsvejledning og sundhedsscreening, for at sikre, at børn og gravide kvinder i lejren får den ernæring de har behov for.  

Myanmar – Marts 2021 – 2.100.000 DKK
Med flexmidlerne vil Red Barnet i Myanmar hjælpe med at sikre, at sårbare grupper i de ramte områder kan få adgang til mad, vand og hygiejneartikler. Red Barnet vil hjælpe med beskyttelse af børn og med psykologisk førstehjælp. Red Barnet vil i tæt samarbejde med den lokale partner organisation Karen Thai Group gennemføre aktiviteter i grænseområdet mellem Myanmar og Thailand for at støtte beredskabsplanlægning i relation til uddannelse, børnebeskyttelse og COVID-19 forebyggelse.  

Sydsudan – Februar 2021 – 2.000.000 DKK
Sydsudan befinder sig i en langvarig, kompleks og mangesidet humanitær krise, der skyldes en langvarig væbnet konflikt, en stadig dybere økonomisk krise, omfattende oversvømmelser, samt negative virkninger af COVID-19.  Fødevareusikkerheden er stor og de seneste oversvømmelser fik mange familier til at flygte til lejre i andre område hvor de håber på hjælp. Familier og især børn på flugt er ofte udsat for andre farer og krænkelser af børns rettigheder opleves ofte.  Med Danida flexmidler sikrer Red Barnets indsats psykosocial støtte til internt fordrevne piger og drenge i Mangala-lejren i Sydsudan. I tæt samarbejde med vores lokale partner Charity & Empowerment Foundation, etablerer og styrker vi mekanismer og initiativer for børnebeskyttelse blandt beboerne i lejren og sikrer at særligt sårbare børn får den nødvendige støtte. Samarbejdet med Charity & Empowerment Foundation sikrer også at viden forbliver i lokalmiljøet og at lokale kræfter styrkes i programmering og børnebeskyttelse.

Afghanistan – Oktober 2020 - 1.921.778 DKK 
Situationen i Afghanistan er meget alvorlig, specielt for børn og deres familier, der er påvirket af en konflikt der har stået på i mere en tredive år og som lige nu forværres. I 2019 alene var 417,000 mennesker fordrevne på grund af konflikt, og mere end 14 millioner Afghanere (heriblandt 7,4 million børn) har akut brug for humanitær hjælp. Børn er særligt udsatte og sårbare, deres rettigheder krænkes og vi ser bl.a. en stigning i børnearbejde, børneægteskaber og børn som ikke vender tilbage til skolesystemet. 

Konsekvenserne af Covid-19 forværrer situationen markant med enorme sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser som blandt andet giver sig til udtryk i eksplosive prisstigninger på basale fødevarer og essentielle fornødenheder, såsom brændsel og varme. Den mentale sundhed er kraftigt forværret for de børn og unge, som i månedsvis har været forhindrede i at gå i skole, og mange af dem har under nedlukningen oplevet frustrationer og vold i hjemmet. 

Denne støtte fokusere på at sikre øget modstandsdygtighed for børn og deres familier blandt andet via vinterforberedelse til fordrevne familier og lokal kapacitetsopbygning, samt implementering af børnevenlige områder som giver børnene et pusterum og fristed, psykosocial støtte og forbedrede levevilkår blandt de mest sårbare. Indsatsen er med til at afhjælpe akutte humanitære behov og forbygge yderligere forværring for de mest sårbare og udsatte og beskytte liv, levebrød og rettigheder.  

Libanon – August 2020 – 1.250.000 DKK
Libanon og I særdeleshed hovedstaden Beirut står netop nu I en alvorlig humanitær krise som følge af en voldsom eksplosion på byens havn tirsdag eftermiddag. Eksplosionen har forårsaget massive ødelæggelser i det meste af hovedstaden. I skrivende stund er der 157 bekræftede omkomne, mens mange fortsat er savnede. Samtidig har en stor del af byens befolkning mistet deres hjem, som følge af den voldsomme eksplosion og den efterfølgende trykbølge.

Denne tragiske hændelse rammer et Libanon som i forvejen er hårdt prøvet af politisk, økonomisk og social usikkerhed. Landet har lidt hårdt under COVID-19 nedlukninger hvilket har gjort at mange familier har svært ved at få mad på bordet. Samtidig er Libanon vært for mere end 1,5 mio flygtninge fra bl.a. andet Syrien og Palæstina, som allerede var I en sårbar situation før den nuværende krise satte ind.

Denne udmøntning vil gå til at støtte den igangværende indsats I Beirut med fokus på uddeling af basale fornødenheder, genforening af adskilte familier og genhusning af familier hvis hjem er blevet ødelagt. Alt dette kombineres med et fokus på psykologisk førstehjælp til familier der er berørt af eksplosionen for at hjælpe dem med at komme i gang med at bearbejde denne voldsomme oplevelse. I den kommende tid vil fokus være på at genetablere adgang til essentielle services for at mindske de længerevarende konsekvenser af denne voldsomme hændelse. Samtidig vil man arbejde målrettet på at støtte de hårdest ramte familier med økonomiske programmer for at de kan få mere stabile levevilkår for fremtiden.

Syrien – Juni 2020 - 2.476.636 DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

Syrien har netop rundet 150 smittede med COVID-19 og virussen repræsenterer en alvorlig trussel overfor befolkningen, særligt I Nord-Vest Syrien som stadig er plaget af uroligheder. Disse uroligheder har ført til massive flygtningestrømmehvoraf mange ender I overfyldte flygtningelejre hvor adgangen til toiletter og rent vand er begrænset og hvor isolation for at mindske smitten er nærmest umuligt. Samtidig gør den midlertidige lukning af mange af Red Barnets og andre organisationers undervisnings og sikre lege-områder at børn er I større risiko for at blive udsat for vold eller andre overgreb I og udenfor hjemmet. 

Muligheden for at  I skole for børnene I Idlib forværres hele tidendels grundet COVID-19 og dels da skolerne nedlægges for at bruge bygningerne som husly til den fordrevne befolkning. Denne udmøntning vil fokusere på at mindske smittespredningen I lejre og lokalområder gennem informationskampagner og sikring af vandforsyning og forsyning med sæbe og andre hygiejneprodukter. Derudover vil man sætte ind for at sikre at børn som udsættes for vold og overgreb har adgang til systemer og personer som kan støtte dem og hjælpe dem med at få adgang til professionel hjælp. 

Yemen – Juni 2020 – 3.457.943 DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

Yemen havde sit første bekræftede COVID-19 tilfælde den 10. april og har nu mere end 700 smittede og 161 relaterede dødsfald. Der er gjort store foranstaltninger for at mindske smitten da en stor smittespredning vil være katastrofal for det allerede hårdt ramte sundhedssystem i Yemen. Grundet den langvarige konflikt  i Yemen er befolkningen særligt sårbare overfor COVID-19. Konsekvenserne af konflikter har forårsaget at 36% af befolkningen er underernæret og 9% af børn lider af svær akut underernæring. 

Den begrænsede kapacitet og ressourcer til at bekæmpe COVID-19 er alvorlig, og med kun 520 intensiv senge og 194 respiratorer er der stor risiko for at Yemens sundhedssystem vil kollapse under COVID-19. Samtidig skaber den omfattende nedlukning og restriktioner skaber store udfordringer for de mest sårbare familier. Børn mangler adgang til undervisning og er i større risiko for at blive ofre for vold, kønsbaseret vold og forsømmelse Samtidig kan et opbrud i hverdagen som dette være meget svært for disse børn da de er afskåret fra familiemedlemmer, venner og resten af deres vanlige omgangskreds. 

Denne udmøntning på vil støtte op om Yemens nationale indsats mod COVID-19 og  Red Barnets indsatsplan med fokus på information og forsyninger til forebyggelse og vil forstærke Red Barnets eksisterende sundhedsfaciliteter. Der vil blive oprettet og kørt et behandling og isolationscenter i Hodeida og fokuseres på børnebeskyttelse.

Niger – Juni 2020 – 2.065.519  DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19.

Niger er i særlig risiko for et alvorligt udbrud af COVID-19 da befolkningen er meget sårbar grundet længerevarende problemer med konflikt og fødevaresikkerhed. I værste tilfælde frygter man at 70% af befolkningen, svarende til 6 mio. Mennesker kan blive smittet. Samtidig frygter man at restriktionerne kan få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktion og handel hvilket vil gøre befolkningen yderligere fødevareusikre.

Grænselandet mellem Niger, Burkina Faso og Mali er ramt af alvorlige uroligheder hvor væbnede grupper angriber civile, humanitære aktører og de tilstedeværende militære styrker. Dette har medført massiv fordrivelse og flygtningestrømme mellem de tre lande. 

Disse fordrivelser og flygtningestrømme giver anledning for COVID-19 til at kunne sprede sig yderligere særligt grundet den dårlige hygiejne i de områder de bevæger sig til og fra. Save the Children har programmer med fokus på sundhed og forebyggelse, samt uddannelse og børnebeskyttelse i Niger. 

Denne udmøntning på vil fokusere på Tillaberi-regionen i det vestlige Niger som er et område præget af stor uro og usikkerhed og derved mange sårbare grupper. Her vil man fokusere på at støtte de eksisterende sundhedskapaciteter med beskyttelsesudstyr, hygiejnekits og telte til midlertidige COVID-19 klinikker. Derudover vil man fokusere på at mindske smitten og sårbarheden hos underernærede børn og gravide og ammende kvinder. Afslutningsvis vil der blive tilbudt psykosocial støtte til familier i karantæne, så de kommer bedst muligt igennem krisen.   

Nigeria – Juni 2020 – 1.350.000 DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

I Nigeria er børns ret til overlevelse, læring og beskyttelse sat yderligere under pres på grund af COVID-19 som komplicerer den i forvejen skrøbelige og komplekse situation. De mest sårbare bliver yderligere udsat og særligt den Nordøstlige del af Nigeria står til at blive hårdt ramt. Her er kun 58% af sundhedsfaciliteter funktionelle hvilket betyder at 5 millioner mennesker ikke har ordentlig adgang til sundhedsydelser. I disse stater er 1 million børn, gravide- og ammende kvinder akut underernæret og 2,9 millioner mennesker er fødevareusikre.

Det forventes at fejl- og underernæring vil blive forværret yderligere. Særligt børn vil blive hårdt ramt af forebyggende restriktioner og de konsekvenser de fører med sig. Den generelle forværring af situation i Nigeria, herunder øget ustabilitet og usikkerhed skyldes særligt de kontinuerlige angreb fra væbnede grupper der truer befolkningen og tvinger flere på flugt.  

Denne udmøntning vil støtte Red Barnets humanitære indsats i Nigeria, hvor integrering af COVID-19 strategien vil være i fokus. Udmøntningen vil blandt andet støtte lokale aktører kapacitet til at kunne respondere og vil have fokus på WASH og information, uddannelse og kommunikation i form af oplysningskampagner blandt andet. Der vil være et særligt fokus på internt fordrevne, tilbagevendende og værtsfamilier i Borno staten. 

Burkina Faso – Juni 2020 –  2.332.393 DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

Den komplekse situation for børn, deres familier og lokalsamfund i Burkina Faso, med fortsat øget usikkerhed og ustabilitet, sættes yderligere under pres af COVID-19, og restriktioner forbundet herved. Væbnede grupper udnytter de foranstaltninger som regeringen har lavet og angriber fortsat skoler, sundhedsfaciliteter, børn og de samfund.  Dette går særligt hårdt ud over de over 800.000 internt fordrevne mennesker da de står overfor for trusler fra de væbnede grupper og har ikke adgang til sikkerhed, rent vand og sæbe.  

Fordrevne befolkninger har allerede svært ved at få adgang til næringsrige fødevarer, en situation som 
trues yderligere af den nedlukning af samfund som er forsaget af COVID-19 hvor folks levebrød ikke længere kan sikre dem og handlen er minimeret. 

Det vurderes at 91% af den internt fordrevne population er flygtet til modtager-lokalsamfund der i forvejen oplever øget sårbarhed. 

Denne udmøntning på 2,495 mio. DKK vil støtte op om den igangværende indsats for at forebygge og behandle COVID-19. Der vil fokuseres på at opretholde og styrke den eksisterende sundhedsindsats samt en målrettet indsats mod underernæring hos børn, gravide og ammende kvinder. Samtidig vil vi støtte op om familier berørt af karantænen med mental og psykosocial støtte. Vi vil arbejde tæt sammen med lokale partnere for at støtte op om og styrke den lokale indsats. 

Mali – Maj 2020 – 3.494.234 DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19.

COVID-19 rammer Mali i en situation hvor landet står overfor den værste humanitære krise i dets historie. En kompleks blanding af konflikt, klimaforandringer og fødevareusikkerhed skaber en farlig grobund for smittespedning og kan risikere at overvælde et allerede skrøbeligt sundhedssystem. I Mali bor mange familier sammen på tværs af generationer og store dele af befolkningen er afhængige af at have adgang til offentlig transport og åbne markeder for at kunne brødføde deres familier. Samtidig gør en begrænset test-kapacitet og viden om sygdommen at man på nuværende tidspunkt har svært ved at vurdere omfanget af smitte.

Man ved af erfaring at COVID-19 vil ramme de svageste allerhårdest, derfor sætter denne udmøntning ind for at støtte op om den eksisterende indsats for at forebygge og behandle sygdommen. Dette gøres ved en fokuseret ernæringsindsats rettet mod børn og mødre samt information om hvordan befolkningen selv kan beskytte sig mod smitten. Samtidig vil man yde støtte til de familier som måtte blive ramt af karantæne, så de støttes fysisk og psykisk til at komme igennem krisen på bedst mulige vis.

Somalia – Maj 2020 – 1.000.000 DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har  modtaget til indsatsen mod COVID-19.

I Somalia mærker man ligesom i resten af verden de alvorlige økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien og nedlukningen af samfund verden over. På nuværende tidspunkt er smittespredningen i Somalia ikke så høj som man havde frygtet, men fødevarepriserne spiser kraftigt hvilket presser økonomierne hos de allermest sårbare familier. Samtidig er Somalia, sideløbende med COVID-19 også ramt af en græshoppe-invasion af historisk omfang som truer med at ødelægge op mod 25% af efterårets høst. I Gardo er man samtidig blevet ramt af alvorlige oversvømmelser som følge af voldsom regn. 10 mennesker er ankommet og over 22.000 er drevet på flugt i Gardo-området alene, hvor mange familier har fået ødelagt deres hjem og afgrøder.

Med denne udmøntning vil Red Barnet støtte op om økonomien hos de mest sårbare familier i Gardo-området, der er ramt af flere kriser på samme tid med store konsekvenser for familiernes økonomi og levebrød. Dette vil man gøre ved uddeling kontanter for samtidig at støtte op om de lokale markeder.

Sydsudan – Maj 2020 – 1.000.000 DKK
Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19.

Abyei i Sydsudan er præget af længerevarende konflikt, mangel på basale ydelser og infrastruktur og hårde klimatiske forhold. Området er genstand for en strid mellem Sudan og Sydsudan og derfor er der meget begrænset støtte fra sundhedsmyndighederne og befolkningen er derfor afhængig af humanitære organisationer. Indtil nu er der kun 156 bekræftede smittet i Sydsudan, men test-kapaciteten er minimal og begrænset da man kun har et laboratorie i landet der kan analysere tests. Derfor er den forebyggende indsats afgørende for at undgå at sundhedsmyndighederne og den minimale testkapacitet løbes fuldstændig over ende.

Denne udmøntning på 1 mio. DKK vil forstærke et EU-finansieret projekt med fokus på sundhed og næring med støtte til eksisterende klinikker og sundhedsinitiativer. Samtidig er der planlagt en oplysningskampagne om COVID-19 og hvordan man forebygger smittespredning. Udmøntningen vil forstærke evnen til opsøgning og inddragelse af lokalsamfund, støtte mobile klinikker, overvågning og hjemmepleje. Støtten til de mindre klinikker mindsker også presset på de større hospitaler, og giver derved bedre muligheder for at overholde social distance.

Vanuatu – April 2020 – 800.000 DKK
I starten af april blev de tre stillehavsøer Vanuatu, Solomon-øerne og Fiji ramt af den tropiske cyklon Harold, en af de kraftigste orkaner nogensinde i dette område med en vindstyrke på mere end 250 km/t.

Vanuatu er den hårdest ramte af de tre med 160.000 berørte med behov for øjeblikkelig humanitær støtte. 80-90% af hjem blev ødelagt af cyklonen og 60% af skoler og 20% af sundhedsklinikker er også svært beskadiget.

Forud for cyklonen levede næsten 40% af befolkningen i fattigdom og det frygtes at konsekvenserne af stormen kan forværre den økonomiske situation yderligere. Dette forstærkes kun af at Vanuatu, ligesom det meste af resten af verden, i øjeblikket er økonomisk og fysisk lukket ned for at forebygge og bekæmpe spredningen af Covid-19.

Denne udmøntning fokuserer på to faser af indsats overfor befolkningen i Vanuatu. Først og fremmest vil der blive uddelt husholdnings- og hygiejne artikler til 350 husholdninger der har fået ødelagt deres hjem. Samtidig vil man indenfor de næste par måneder påbegynde genopretningsprogrammer som vil hjælpe familier med at genopbygge deres levebrød og genoprette deres økonomier i samarbejde med de lokale myndigheder.

Sydsudan – April 2020 – 1.800.000 DKK
Den komplekse kontekst i Sydsudan har efterladt store dele af befolkningen i en ekstrem sårbar situation, hvor mere end 7,5 mio. mennesker har behov for humanitær assistance. Samtidig oplever landet en stigende grad af både klima-relaterede hændelser og alvorlige epidemier (COVID-19 og ebola) udsætter de mest sårbare for yderligere risici. I tidligere responser har det været en udfordring hurtigt at kunne rekvirere de nødvendige nødhjælpsartikler grundet begrænset infrastruktur og allerede pressede lokale markeder. Dette forventes desværre kun at forværres i den nuværende situation hvor restriktioner for bevægelse og produktion kan gøre det endnu sværere at sikre de nødvendige materialer.

Denne udmøntning fokuserer på at støtte den eksisterende responskapacitet for at sikre at man kan reagere hurtigt og yde en relevant og effektiv indsats, dels hvis Covid-19 pandemien forværres yderligere men også i fremtidige kriser. Dette gøres dels gennem etablering af et lager med kritiske nødhjælpsartikler (vanddunke, presenninger, hygiejne-kits osv.) til at støtte 1000 familier.

Samtidig identificeres en gruppe af medarbejdere som trænes i de vigtigste humanitære standarder og nøglekompetencer så de kan lede fremtidige indsatser.

Ydermere vil man identificere lokale partnere som vil modtage samme træning således at de også vil være bedre rustede til at respondere til fremtidige kriser. Samtidig vil man også samarbejde med disse organisationer om strategier og forebyggende arbejde.

Alt i alt vil dette projekt styrke fremtidige responser og bidrage til at de allermest sårbare modtager hurtig og effektiv assistance.

Den Demokratiske Republik Congo - April 2020 -  nyt totalbeløb: 1.886.710
(Top-up støtte på 274.710 DKK i forhold til 1.612.000 DKK i marts 2020 - se herunder)  

Den skrøbelige situation i DRC og særligt den østlige del af landet er bekymrende på grund af mange konflikter som fordriver millioner af mennesker. Det leder til krænkelser af børns rettigheder herunder overgreb på børn og angreb på skoler.

311 skoler er lukket ned på grund af usikkerhed hvilket har store konsekvenser for børn og øger deres risiko for at blive hvervet til væbnede grupper, udsat for seksuelle overgreb og nedsætter deres chancer for at klare sig godt senere i deres liv hvori de vil have svært ved at få et arbejde, tjene penge og vil muligvis lide af sygdomme. Dertil har piger som ikke er i skole øget risiko for børneægteskab og tidlig graviditet.

Næsten 7 millioner børn i alderen 7-15 går ikke i skole og 53% af disse er piger. Da mange skoler i DRC er private har forældrene svært ved at betale for deres børns uddannelse og mindre end 1% af hjem har 3 bøger eller mere.

De lokale og nationale uddannelses-clustere har til opgave at koordinere uddannelses-indsatsen mellem de mange aktører som er til stede i DRC og en styrkelse af dem er således en vigtig faktor for at sikre at børnene på sigt kommer tilbage i skole.

Denne top-up vil være dedikeret til at dække staff-udgifter til hhv. en national cluster coordinator og en ’information manager’  som vil kunne støtte op om den komplekse uddannelsesrespons i landet og i særdeleshed i South Kivu hvor aktiviteterne under den oprindelige udmøntning foregår.

Palæstina – Marts 2020 – 1.000.000 DKK
Omkring 2,5 millioner mennesker i Palæstina har fortsat behov for humanitær bistand. To millioner palæstinensere har brug for beskyttelse og 1,7 millioner mennesker (33 procent af alle husstande) er moderat eller alvorligt fødevareusikre.

Den langvarige konflikt i oPt forsætter med at forværres som følge af den amerikanske fredsplan. Skolebørn på Vestbredden bliver dagligt udsat for anholdelser og soldater der trænger ind på skoler og afbryder undervisning hvilket påvirker dem psykologisk og påvirker deres akademiske ydeevne. Ydermere har der været en stigning af angreb på skoler på Vestbredden udført af bosættere. I de seneste angreb er en drengeskole blevet afbrændt og lignende angreb har fundet sted andre steder i Palæstina. I 2019 blev der registreret mere end 300 hændelser på skoler og lignende som berørte 19.913 studerende. Dette er en stigningen i hændelser sammenlignet med 2018.

Gaza er blevet ramt af unormalt lave temperaturer, men kan ikke opvarme deres husstande på grund af daglige strømafbrydelser. 30.000 palæstinensere er ramt af ekstrem regn som har skabt oversvømmelse hvilket har kostet 3 mennesker livet. 29% af 16 årige drenge og 13% af 16 årige piger går ikke i skole og risikerer derfor at blive børnearbejdere, blive gift væk tidligt eller at tage del i farlige aktiviteter.

Med denne udmøntning støtter Red Barnet skolesystemet i Gaza med genetablering og sikring af skoler og undervisningsmaterialer. Derudover der være fokus på psykosocial støtte til lærere børn og familier som er berørte af urolighederne.

Burkina Faso – Marts 2020 – 1.250.000 DKK
Situationen i Burkina Faso er meget skrøbelig, i særdeleshed for de mere end 760.000 internt fordrevne i Centre Nord regionen. 1,5 millioner mennesker har brug for akut nødhjælp og dette tal forventes at stige til over 2 millioner i 2020, hvoraf 1,2 millioner er børn. Skoler, lærere og elever bliver udsat for væbnede angreb, hvilket har forårsaget lukningen af mere end 1800 skoler og har efterladt 250.000 børn uden adgang til undervisning. Dette udsætter børnene for yderligere risici, herunder seksuelle overgreb, børneægteskaber og hvervning til væbnede grupper. Børn er generelt meget udsatte i væbnede konflikter og denne krise præsenterer således en kritisk trussel mod børnenes sundhed, sikkerhed, rettigheder og uddannelse

1 ud af 4 børn under 5 år i Burkina Faso lever med kronisk underernæring og mere end 150.000 børn er akut underernærede. Dette forværres af at flere end 68 sundhedscentre er lukket ned på grund af urolighederne, hvilket påvirker op til 800.000 mennesker yderligere.

Den begrænsede adgang til basale ydelser udsætter børn for risici og krænkelse af deres rettigheder. Red Barnet vil med denne udmøntning støtte de mest sårbare og udsatte børn samt deres familier i det nordlige Burkina Faso.

Den Demokratiske Republik Congo - Marts 2020 -  1.612.000 DKK
Situationen i den Demokratiske Republik Congo anses som en af de mest alvorlige og længerevarende humanitære kriser i verden. Regionen South Kivu er et af de hårdest ramte områder, med en kompleks blanding af etnisk konflikt, kampe mellem lokale grupper og regeringsstyrker og internt fordrevne. Det vurderes at der er mellem 4,1 og 6,8 mio. internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge hvilket har ført til store politiske og økonomiske spændinger og deraf følgende konflikt mellem de forskellige etniske grupper i provinsen.

Især er der store problemer med overgreb på børn og krænkelse af børns rettigheder herunder angreb på skoler, rekruttering til væbnede grupper og seksuel og kønsbaseret vold. Denne udmøntning vil fokusere på at støtte og udvikle eksisterende systemer for sagsbehandling og børnebeskyttelse i South Kivu med fokus på de lokale organisationer og lokalsamfund. I sammenhæng med et EU-støttet uddannelsesprojekt vil vi træne lokale sagsbehandlere, styrke lokale sagsbehandlingssystemer og lave informationsaktiviteter i tæt samarbejde med de lokale myndigheder og organisationer. Samtidig etableres Child Friendly Spaces som vil give særligt udsatte børn og deres forældre mulighed for at hvori børn og deres forældre kan være sammen i positive omgivelser og modtage støtte til at håndtere den situation de står i.

Zimbabwe – Februar 2020 – 1.200.000 DKK
Zimbabwe, som i Marts sidste år blev hårdt ramt af cyklonen Idai, er hårdt ramt af klimaforandringerne og står overfor en større sultkatastrofe som konsekvens af gentagne fejlslagne høster. Det vurderes at 7,7 millioner mennesker vil få brug for fødevarehjælp i 2020 og befolkningen stadig kæmper med konsekvenserne af cyklonen i form af mangel på fødevarer, høj inflation og skader på infrastruktur er der hårdt brug for assistance.

Med fokus på at styrke modstandsdygtigheden hos børn, gravide og ammende kvinder og deres lokalsamfund vil Red Barnet med denne udmøntning støtte fødevaresikkerhed, ernæring, sanitet, uddannelse og beskyttelse. Det gør vi  eksempelvis gennem cash-transfers, hvor befolkningen får udbetalt mindre beløb, som de kan bruge på lokale markeder og dermed styrker den lokale økonomi.

Derudover vil Red Barnet lave resiliens-træninger i skoler og lokalområder og træne lokale sundhedsmedarbejdere i ernæringsstøtte til de hårdest ramte børn. Sidst men ikke mindst vil vi arbejde med at kapacitetsstyrke de lokale organisationer i de berørte områder så de er stærkere rustet til at sætte ind næste gang en krise indtræffer. En af de store udfordringer i forbindelse med denne respons er mangel på systematisk indsamling af kost- og ernæringsdata, og vi vil således sideløbende med responsen arbejde på at indsamle og ajourføre disse data til brug for fremtiden. 

Sydsudan - Oktober 2019 - 750.00 DKK
Grundet det presserende Ebola udbrud i nabolandet Congo, har Red Barnet udstedt en udmøntning til Early Action programmer i Sydsudan, der skal give et øget ebola-beredskab i regionen. Sydsudan er blevet klassificeret af WHO i september 2018 som værende et "Very High Risk" område. Nabolandet Congo har et fortsat ebola udbrud, og med den frie bevægelse over grænsen mellem Congo, Sydsudan og Uganda, er der behov for at styrke samfundet resiliens og sundhedsvæsnet i området, så et muligt udbrud af ebola i området kan forebygges og bekæmpes. Yei River State er en af de 28 stater i Sydsudan, og her er der behov for et øget fokus på ebola-beredskabet. Denne stat grænser direkte op af både Congo og Uganda, og har derfor en øget mængde rejsende der bevæger sig igennem området. Da der er en begrænset mængde af bemandede grænseposter, er der ikke mulighed for at screene folk for symptomer på Ebola. En del af programmet i Yei River State indebærer at styrke samfundets resiliens og deres mulighed for at undgå, og kontrollere, et potentielt Ebola udbrud. Der er trænet 20 korrespondenter til at samle feedback, sporing af rygter, og til at producere radioprogrammer for at sprede information. Især rygter om Ebola-virussen vil blive sporet og imødegås med retlig information for at øge kommunikationen. Den anden del af programmet i Yei River State fokuserer på at styrke sundhedsvæsenets kapaciteter, hvor Red Barnet vil arbejde med 20 primære sundhedsklinikker. Hvor Red Barnet vil arbejde med tilegnelse af udstyr, træning og tilsyn af sundhedspersonale, og at forstærke deres forebyggelses og respons mekanismer. 

Somalia - Oktober 2019 - 1.200.000 DKK
Med en stigende fødevare usikkerhed i Somalia grundet tørke, kombineret med en større mængde internt fordrevne pga. konflikter og fødevare usikkerheden, er Somalias befolkning ekstraordinært sårbare. Grundet klimaforandringer er det projekteret at Østafrika oplever kortere regnsæsoner, med flere nedbørsfald af høj intensitet. Dette kan allerede ses nu, hvor der allerede er set oversvømmelser langs med Shabelle floden i Etiopien, hvor Somalia står til at blive påvirket af oversvømmelserne inden for kort tid. Red Barnet har i den forbindelse udstedt en udmøntning til programmer i Somalia der sikre alle somaliske børn og deres familier er i stand til at opfylde deres mest presserende og basale behov for et sundt og værdigt liv, uden at skulle ty til negative coping mekanismer hos den ramte befolkning. Deyr regnsæsonen, der lige nu er aktiv, har en øget intensitet, hvor der nogle steder er målt op mod 100mm nedbør. Dette giver et øget behov for befolkningen, og især de internt fordrevne, i Beledweyn distriktet. Da floderne allerede er ved at gå over bredderne, og regnen ikke stopper foreløbig, er der udsigt til en katastrofe hvis der ikke sker en intervention. Red Barnet har sammen med Relief International, Dansk Flygtningehjælp og UNOCHA dannet en task force til netop at forberede Hiraan på oversvømmelserne. Her vil sanitetsprogrammerne, som inkluderer kampagner der promoverer bedre hygiejne i oversvømmelsesramte områder, transport af rent drikkevand til 3000 husstande mm. sikre at befolkningen er tilstrækkeligt rustet til de forventede oversvømmelser.

Etiopien - August 2019 - 800,000 DKK
(top-up, der giver en totalsum på 2.300.000 DKK)

Grundet den tiltagende tørke i Etiopien, har Red Barnet udstedt en udmøntning til den nuværende respons i Ethiopien. Den nuværende respons i Etiopien er udfordret af mangel på regn i forårets regnsæson, og med en udsigt til reduceret regn i det kommende efterår, er der behov for at indgreb før situationen forværres. Der er omkring 5,9 millioner mennesker i Etiopien der har brug for nødhjælp i forbindelse med underernæring, hvor at Etiopiens humanitære respons plan i 2019 har til mål at nå 4,3 millioner af de ramte. Det forventes at 487.969 børn og mødre vil være akut underernæret i 2019. Den forværrede tørke har en stærk påvirkning på de mange beboere i Etiopien, hvor at der, grundet fortsat stigning i udtørrede vandkilder, er en stigende inflation på basale fødevarer. Den fortsatte tørke er desuden skyld i at mange husdyr dør, grundet den suboptimale stand af græsningsarealer for dyrene, og den reducerede mængde vand og mad til rådighed. Indsatsen vil fokusere primært i Somali-regionen. Her vil der foretages indgreb i 10.000 af de mest udsatte beboelser, hvor fokus vil være på anskaffelse og forpisitionering af nødvendige humanitære forsyninger, inklusiv essentielle WASH forsyninger og vandrensningskemikalier. Midlerne vil også blive disponeret til en respons til det nuværende kolera udbrud i Somali-regionen, og at rehabilitere de vandkilder der er kritiske for de samfund der har mest brug for dem.

Niger - August 2019 - 950.000 DKK
(top-up, der giver en totalsum på 1.950.000,- Dkk)

Grundet den øgede usikkerhed i regionen, har Red Barnet udstedt en udmøntning til den nuværende respons i Niger. Dette er på baggrund af en øget flygtningestrøm, der har ført til et presset sundhedsvæsen i Tillaberi regionen, samt en funding fra BPRM der ikke forlænges. En ny situation i Niger har øget mængden af fordrevne til den sydlige grænse med Nigeria. UNHCR har registreret 35,055 flygtninge, med yderligere 20,000 flygtninge der afventer verificering. Dette bringer antallet op på omkring 60,000 flygtninge. Det estimeres at antallet vil stige til op mod 100,000 ved slutningen af 2019. 73% af de fordrevne er børn, og Red Barnet har opsat Child Friendly Spaces samt fået ledelsen af børnebeskyttelse i området. Sundhedssektoren er presset grundet den øgede usikkerhed, der har betydet at medarbejdere har forladt deres poster, og at nye ikke er dukket op. Nigers lovgivning om gratis lægehjælp til børn under 5 år lægger et stort økonomisk pres på klnikkerne, der har brug for økonomisk og personel støtte, for at de kan fortsætte driften.

Afrikas Horn, Kenya  -  810.000 DKK
Enorm tørke har ramt Kenya efter to fejlende regnsæsoner, og ifølge 2019 Short Rains Assessment for februar til august 2019, har 1,1 million mennesker, hvoraf 800.000 mennesker befinder sig i IPC fase 3, behov for støtte. Denne situation er forværret som resultat af manglende 'long rains' i 2019 (marts-april-maj), og leder hermed til en atypisk stigning i antallet af fødevareusikre befolkningsgrypper, anslået til at peake i juni til september 2019. Afstanden til vand, for både husholdninger og husdyr, stiger, og adgangen til mad og ernæring er drastisk faldende. Fødevarepriserne forventes at stige, da en dårlig høstsæson er forventet. Antallet af børn (6-59 måneder) der har behov for behandling er over 540.000, hvor en stor del af disse er svært underernærede (SAM).

Red Barnet arbejder sammen med lokale aktører for at tage sig af sundheds-, ernærings-, sikkerheds- og beskyttelsesbehov for de berørte samfund. Børnene bliver mest berørte af tørken i landet, og er særligt sårbare og udsatte for familieseparation, misbrug, udnyttelse og der opleves stigende behov for psykosocial støtte. Derudover er Red Barnet med til at udføre vaccinationskampanger og screeninger af underernærede børn og mødre.

Denne udmøntning vil sikre at Red Barnet i samarbejde med myndighederne kan nå 30.000 sårbare børn og familier i Wajir og Turkana Amter i Kenya med ernærings programmering til svært og moderat underernærede børn og mødre, samt sikre sanitet og hygiejne, og rent drikkevand til børn og familier.

DR Congo - Juni 2019 - 1.550.000 DKK
Situationen i den Demokratiske Republik Congo (DRC) er fortsat forværrende og urolig. Dette er primært et resultat af kontinuerlige konflikter mellem armerede grupperinger og det Congolesiske militær, inter-kommunale spændinger, samt socioøkonomiske udfordringer i landet. FN vurderer at 12.8 mio. mennesker, inkl. 5.6 mio. børn, vil have behov for humanitær støtte i 2019. 

Denne udmøntning vil støtte DR Congo med pre-positionering af medicinsk udstyr, medicin og vaccinationer for at styrke sundhedssystemet i DRC. Udmøntningen understøtter Red Barnets beredskabs planer og hjælper i den forbindelse med at styrke sundhedssektoren i DR Congo.

Udmøntningen vil direkte støtte 30.000 mennesker, inklusiv 18.000 børn under 5 år, hvoraf 4.500 er forældreløse, samt 7.500 kvinder med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed. Herudover vil udmøntningen støtte monitorering af akut underernæring, samt overvågning af medicinforbrug og –lagring. 

Colombia - Maj - 800.000 DKK
Den politiske situation i Venezuela er fortsat forværrende, hvilket har stor påvirkning regionalt i Sydamerika. Officielt er mere end 3.4 millioner mennesker flygtet fra Venezuela, og heraf er 1.1 millioner til Colombia. Sundhedsvæsenet i Colombia, der i forinden migrations krisen var under pres, kan ikke følge med, og flygtningene i landet har ikke adgang til sundhedsvæsnet.

Denne udmøntning støtter Red Barnets sundheds indsats, med særlig fokus på mental sundhed og psykosocial støtte til børn og unge der har været udsat for vold af seksuel karakter. Her gives også hjælp til gravide og fødende kvinder.

Niger - April 2019 - 1.000.000 DKK
Red Barnet opskalerer den humanitære indsats i Niger. Dette sker på baggrund af den eskalerende humanitære krise, hvor de seneste måneders forværring af situationen ses i tillæg til, at Niger i mere end et årti har været plaget af den ustabile sikkerhedssituation i regionen.

I starten af 2018 sås en stigning af angreb i grænseområdet mellem Mali, Niger og Burkina Faso, hvilket har fordrevet mere end 55,000 mennesker fra Niger samt 60,000 fra Mali. Mere end 717,000 er berørt af dette. Antallet af internt fordrevne i Niger forventes at stige til mere end 100,000 inden slutningen af 2019. I perioden november 2018 til marts 2019 rapporteres om 500% stigning i dødsfald relateret til angreb på civile relativt til samme periode et år tidligere.

Ifølge FN vil 2.3 mio mennesker, inklusiv 1.3 mio børn, i Niger have behov for humanitær støtte i 2019.

Især uddannelsessektoren er påvirket hvor den seneste udvikling i grænseområdet mellem Mali, Burkina Faso og Niger har bevirket at 41 skoler i Tillaberi-området er lukket pga. angreb af væbnede grupperinger. Dette har forårsaget at omkring 5,000 børn ikke har adgang til undervisning, yderligere har mange lærere opsagt deres job på grund af frygt for deres sikkerhed.

Zimbabwe - April 2019 - 1.000.000 DKK
Cyklonen Idai ramte Mozambique d. 14 marts og fortsatte ind i det østlige Zimbabwe d. 15 marts.

De bjergfyldte Chimanimani- og Chipinge-provinser blev hårdt ramt af oversvømmelser der medførte store dødstab og forårsagede store ødelæggelser af huse, ejendele og afgrøder. I Chimanimani provinsen vurderes at 95 procent af al infrastruktur, heriblandt skoler, veje og broer, blevet beskadiget eller ødelagt. Mindst 270.000 er berørt af situationen, heraf 120.000 børn og mere end 90.000 er fordrevet fra deres hjem. Disse tal forventes fortsat at stige.  

Zimbabwe står over for et potentielt eskalerende kolera-udbrud, og omkring 10.000 formodes at være smittet med kolera.

Denne udmøntning vil støtte den humanitære indsats i Zimbabwe, samt specifikt støtte ledelsen og koordinering af uddannelses sektoren. 

Mozambique - Marts 2019 - DKK 1.500.000
D. 14 marts blev Mozambique ramt af Cyklonen Idai, der gik i land ved byen Beira og fortsatte ind over landet imod Zimbabwe og Malawi. Cyklonen og de efterfølgende oversvømmelser har forsaget stor skade mod huse og bygninger, væltede træer, samt strømafbrydelser i store dele af landet.  

Regeringen i Mozambique melder om 1.850.000 påvirket af cyklonen, heraf omkring 1.000.000 børn. Der er nuværende 501 bekræftede dødsfald i relation til cyklonen og de efterfølgende oversvømmelser. Dette tal forventes at stige som myndigheder og organisationer begynder at få overblik over situationens omfang. Det vurderes at omkring 100.000 har akut behov for nødhjælp og evakuering.

Grundet oversvømmelser er afgrøderne samt kritisk infrastruktur påvirket i hele landet. Der er stor risici for sygdomsudbrud som Kolera. I sydlige samt nordvestlige dele af landet, hærger tørken, som yderligere udsætter landet for et enormt pres. Red barnet har siden 2009 arbejdet sammen med Oxfam og Care og dannet COSACA, der arbejder for at sikre Mozambique mod naturkatastrofer. 

Denne udmøntning vil støtte Red Barnets humanitære indsats i Mozambique, med fokus på børnebeskyttelse, fødevaresikkerhed, uddeling af vitalt nødhjælp, samt uddannelse. Derudover er vores Emergency Health Team deployeret med fokus på forebyggelse af sygdomsudbrud.

Malawi - Februar 2019 - DKK 325.000
Malawi er ramt af oversvømmelser efter kraftig regn og storme har påvirket landet siden starten af 2019.

Oversvømmelserne i det sydlige Malawi, har fordrevet mere end 12.000 fra deres hjem, og den fordrevne population har måtte efterlade ejendele og mange står uden mulighed for at forsørge sig selv.

En behovsanalyse, Red Barnet har deltaget i, viser at 12.518 er blevet hjemløse og har store humanitære behov, da forholdene i de midlertidige lejre er utilstrækkelige og adgang til basale services er begrænset. Kvinder og børn er i øget risiko for at blive ofre for udnyttelse og på andre måder at få krænket deres rettigheder. Basal infrastruktur, skoler og afgrøder er ødelagt. 

Red Barnet vil med denne udmøntning støtte vores humanitære indsats i Malawi, med fokus på sundhed og ernæring, WASH, børnebeskyttelse og uddannelse.

Burkina Faso - Februar 2019 - DKK 800.000
Situationen i Burkina Faso er siden starten af 2018 gradvist forværret, og dele af de nordlige og østlige områder er ude af regeringens kontrol. Staten har deklareret 'state of emergency' i 14 regioner i januar 2019. Regionale dynamikker, og forværringen i det centrale Mali påvirker også situationen.

Den 1. januar blev 49 dræbt under et angreb i det nordlige Burkina Faso, hvilket ledte til kommunale spændinger i området. Mindst 36.000 flygtede fra området, og det vurderes at omkring 1.000 mennesker dagligt flygter grundet konflikten. mere end 101.000 personer er blevet internt fordrevne. Det tal forventes at stige til 200.000 i 2019.

Denne nye bølge af internt fordrevne personer kommer oven i den eksisterende krise, hvor 47.000 er fordrevet fra hjem og levegrundlag. Situationen forandrer sig hurtigt, og FN vurderer at der lige nu er 1.2 mio mennesker der har behov for humanitær assistance, eksempelvis mad, husly, beskyttelse, adgang til basale services som sundheds- og lægefaciliteter og uddannelse. Mere end 1025 skoler er lukket, hvilket påvirker over 150.000 børn. 21 sundheds- og lægefaciliteter er lukket og efterlader over 120.000 uden adgang basale services. Derudover vurderes det at omkring 670.000 er i akut fødevare krise i landet.

Nigeria  - Februar  2019 - DKK 800.000
Red Barnet udmønter 800.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til den eskalerende krise i Nigeria.

Den humanitære krise i det nordøstlige Nigeria fortsætter, og intensiverede kampe i det nordlige Borno har forårsaget en massivt tilstrømning af internt fordrevne (IDPs) til Maiduguri. IOM vurdere at der er knap 25.000 nye fordrevne grundet optrapning af konflikten. De nyligt fordrevne har meget begrænset eller slet ingen adgang til husly eller andre basale services som rent vand. I lejre der er designet til at huse 5.000 mennesker bor der nu op mod 29.000, og eksisterende kapaciteter er overvældet.

På baggrund af en behovs analyse og af en appel fra FNs humanitære koordinators til at sætte ind mod de akutte behov, vil Red Barnet med denne udmøntning implementere aktiviteter inden for Ernæring, WASH og Børnebeskyttelse. Dette vil blandt andet omhandle screening af ernæringsniveauet hos børn, sikring af adgang til drikkevand (via Water Trucking), aktiviteter som identificering og registrering af uledsagede og separerede børn(UASC), samt uddeling af basal nødhjælp som tæpper, hygiejne artikler, etc.

Etiopien - Februar 2019 - DKK 1.500.000
Red Barnet udmønter 1.500.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til Etiopien.

Etiopien står over for den værste humanitære krise i over et årti, og oplever lige nu de højeste rater af svært undernærede og fødevare usikre i over 10 år. Over 4.2 millioner børn i Etiopien er underernærede, hvoraf over 370.000 er svært underernærede og har akut behov for behandling for at overleve. Der er 3 millioner internt fordrevne, heraf er cirka 2 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem inden for de sidste 12 måneder. Konflikter i forskellige dele af landet, har ledt til det høje antal internt fordrevne med begrænsede forsørgelsesmuligheder og begrænset humanitær adgang til dele af Etiopien.

Dette medfører store humanitære behov inden for uddannelse, børnebeskyttelse, sanitet og hygiejne, ernæring og sikring af livsgrundlag. Med denne udmøntning  implementeres et livredende ernæringsprogram samt en sanitet- og hygiejneintervention i Somali regionen, målrettet alvorligt- og moderatunderernærede børn samt gravide og ammende mødre. Derudover implementeres en sikring af essentiel vand-, sanitet- og hygiejneservices til konfliktberørte fordrevne og værtssamfund.

Myanmar - Februar 2019 - DKK 200.000
Red Barnet udmønter 200.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til Myanmar.

Myanmar har store humanitære udfordringer på baggrund at problemer med statsløshed, diskrimination, og sårbarhed overfår naturkatastrofer. Denne udmøntning vil støtte ledelsen og koordineringen af uddannelsessektoren som ledes sammen med UNICEF i Myanmar i 2019. Udmøntningen støtter både Red Barnet og UNICEF som uddannelseskoordinatorer, og spiller en kritisk rolle i ledelsen af sektoren. Der er bl.a. stort fokus på at arbejde sammen med andre organisationer for at styrke uddannelsessektoren, samt at foretage advokerende arbejde med partnere af ministeriet for uddannelse og udvikling, på vegne af sektoren.

Somalia – Tørke – Februar 2017 – DKK 1.000.000
Tørken som raserede i 2016, er fortsat i 2017, og der er et stigende antal mennesker som har brug for nødhjælp. 6.2 millioner mennesker lider af fødevareusikkerhed og ca. 80% adf landsbyerne har ikke adgang til rent drikkevand. Red Barnet kører rent drikkevand ud til 24 svært tilgængelige landsbyer med 1.000 vandtanke af hver 8.000 liter, hvilket betyder at 2962 familier dagligt vil have adgang til rent drikke vand over en periode af to måneder. Herudover uddeler Red Barnet også vandrensningstabellerer, vandbeholdere og udarbejder og uddanner også i hygiejne og sanitetskampagner.

Uganda – Flygtninge fra Sydsudan – Februar 2017 – DKK 500.000
Uganda har modtaget et stort antal sydsudanske flygtninge, som er blevet tvunget til at flygte fra væbnet konflikt, sult og sygdom. Mere end 600.000 sydsudanesere er flygtet over grænsen, hvilket har lagt et kæmpe pres på Ugandas allerede begrænsede ressourcer. Efter at have lavet en detaljeret markedsanalyse, har Red Barnet identificeret 50 handelsmænd, herunder ugandiske kvinder og sydsudanske flygtninge, som har købmandsbutikker i områder med flygtninge. Red Barnet uddeler penge, telefoner og træning til disse købmænd, således at de kan genopfylde deres butikker, så der kommer ressourcer til området og at den nationale økonomi bliver boostet.

Sydsudan – Fødevareusikkerhed og væbnet konflikt – Marts & April 2017 – DKK 1.000.000 & 1.500.000
Sydsudan er et land som både står overfor væbnet konflikt, tørke, sygdomsudbrud og fødevareusikkerhed, hvilket efterlader særligt børn udsatte. Derfor arbejder og advokerer Red Barnet for at stoppe vold mod børn og sætter ind med mange aktivister, der kæmper for børnebeskyttelse. Red Barnet forsøger at nå ud til børn og unge og informere dem om deres rettigheder, genopbygge legepladser og aktivitetshaller. Red Barnet hjælper også med at identificere og genforene uledsagede børn med deres familier, uddanner lærer, landsbyledere og sundhedsmedarbejdere i børnebeskyttelsesmekanismer og tilbyder psykosocial førstehjælp til traumatiserede børn og unge.

Nigeria – Væbnet konflikt og internt fordrevne – Marts 2017 – DKK 1.000.000 DKK
Konflikten i det nordøstlige Nigeria har betydet, at mange mennesker er blevet tvunget til at flygte fra hus og hjem. Landet har ikke de fornødne ressourcer til at håndtere krisens konsekvenser, og der er ikke den nødvendige finansiering til nødhjælp. Red Barnet hjælper med at træne og uddanne kvalificeret mandskab, herunder både eget mandskab og partnerorganisationer i at uddele kvalificeret nødhjælp. Da der mangler finansiering, vil det med denne udmøntning være muligt at ansætte personale, som kan bidrage med at udarbejde den strategiske responseplan og hjælpe med at sikre yderligere finansiering gennem udarbejdelse af ansøgninger til andre donorer.

Uganda – Flygtninge fra Sydsudan – Maj 2017 – DKK 350.000
Flygtningestrømmen fra Sydsudan er stærkt tiltagende, og i maj 2017 er der over 885.000 sydsudanske flygtning, hvoraf 58% er børn, som har krydset grænsen til Uganda. Rhino Camp i Arua Distrikt huser 86.770 flygtninge, og Red Barnet vil udvide lejren med plads til yderligere 35.000 flygtning. Red Barnet udvider og forstærker aktiviteter indenfor børnebeskyttelse, med oprettelse af børnevenlige områder, hvor børnene kan få psykosocial førstehjælp og få plads til at lege og lære. I disse områder bliver der også udvidet sanitetsforhold, således at børnene har adgang til rent drikkevand og lærer om god hygiejne.

Etiopien – Tørke og sygdomsudbrud – Juli 2017 – DKK 750.000
Tørken på hele Afrikas Horn raserer stadig, og i Etiopien alene er over 7.8 millioner mennesker, hvoraf mere end halvdelen er børn, berørte og fødevareusikre. De begrænsede ressourcer i landet kan ikke følge med det voksende behov, og samtidig svinder finansieringen af nødhjælp ind, hvilket efterlader millioner uden hjælp. Som følge af tørken oplever Etiopien et kæmpe udbrud af akut vand diare (AWD). Red Barnet giver behandling mod AWD, træner sundhedspersonale i AWD behandling og laver hygiejne og sanitetskampagner, for at informere befolkning om hvordan de bedst muligt kan beskytte sig mod AWD.

Gaza – Elektricitetsblokade – Juli 2017 – DKK 500.000
Gaza-striben i de besatte palæstinensiske områder har siden 2007 været styret af strenge restriktioner og blokader, og i juli 2017 blev der lavet yderligere restriktioner, hvilket betyder af befolkningen, hospitaler og andre basale service organer kun modtager elektricitet 2-4 timer 3-5 gange om ugen. Red Barnet hjælper med at installere 88, 1500 liter vandtanke, til 88 fattige familier, hvilket kommer 528 mennesker til gode. Red Barnet installerer også LED lyssystemer til 219 fattige familier, (1.314 mennesker). Krisen ser ud til at fortsætte resten af 2017 og ind i 2018.

Indien – Oversvømmelse – August 2017 – DKK 350.000
Indien og nabolandene har siden juni 2017 oplevet uophørlige regnmasser, og i anden uge af august 2017 intensiverede monsunregnen, og ledte til endnu en oversvømmelse i de allerede udsatte områder. Oversvømmelserne siges at være de værste i over 40 år og mere end 32 millioner mennesker er berørte i Indien. Red Barnet vil nå ud til 480 særligt sårbare familier, inklusiv 1.309 børn, med shelter- og hygiejne kits, og solar lamper.

Bangladesh – Rohingya-krisen – Oktober 2017 – DKK 1.300.000
Efter forværringen af den allerede sårbare situation i Myanmar d. 25. august 2017, har det betydet, at hverdagen for rohingyaerne har udviklet sig til at være særdeles farefuld og yderst usikker, hvilket har tvunget over 500.000 rohingyaer til at flygte til Bangladesh. Ved og omkring Cox’s Bazar, er behovene kæmpe for nødhjælp til de fordrevne rohingyaer, som har oprettet spontane flygtningelejre. Red Barnet vil nå ud til 975 særligt sårbare familier (7.875 mennesker, hvoraf 2.925 er børn) med midlertidige hjem, fødevarepakker, rent drikke vand og hygiejne kits. Herudover har Red Barnet etableret tre børnevenlige områder i flygtningelejrene.

Indien – Jordskælv – Januar 2016 – DKK 500.000
Efter jordskælvet i Indien den 4. januar 2016 hjalp Red Barnet 500 specielt sårbare familier, som fik tildelt hygiejne artikler samt kontante pengebeløb til dækning af basale behov. Derudover oprettede Red Barnet børnevenlige områder som en del af arbejdet med at beskytte børn.

Somaliland – Tørke – Februar 2016 – DKK 860.000
Red Barnet gav i 2016 nødhjælp til de værst ramte tørkeområder i Somaliland. Vi sikrede lægehjælp til underernærede børn og gravide, samt sørgede for, at mere end 46.000 mennesker blev forsynet med mad og vand. Som det ser ud nu fortsætter tørken i 2017 med at være et problem på hele Afrikas Horn. Der vil derfor også være behov for hjælp i 2017.

Uganda – Flygtninge fra Sydsudan – Februar 2016 – DKK 400.000
Som naboland til Sydsudan modtog Uganda et stigende antal flygtninge fra Syd Sudan i 2016. Red Barnet hjalp i første halvdel af 2016, 4000 nyankommne flygtningebørn i Uganda med tøj, tæpper og forbedrede hygiejneforhold. Vi oprettede børnevenlige områder for at forbedre børnenes vilkår, give psykisk støtte og forbedre beskyttelsen af børnene. Konflikten i Sydsudan fortsætter og er taget til i intensitet i 2017. Der kommer derfor fortsat flygtninge til Uganda fra Syd Sudan.

Etiopien – Tørke – Marts 2016 – DKK 1.500.000
Etiopien blev ramt af den værste tørke i 50 år, og mere end 10 millioner menneskers overlevelse afhang i 2016 af nødhjælp. Red Barnet arbejder i over 70 procent af de områder, der var værst ramt. Her uddelte vi mad, vand og medicin. Som det ser ud nu fortsætter tørken på hele Afrikas Horn i 2017. Derfor vil Etiopien fortsat være plaget af tørke.

Yemen – Væbnet konflikt – April 2016 – DKK 655.000
Yemen udgør i dag en af verdens største humanitære katastrofer og omkring 21 millioner mennesker, herunder 10 millioner børn, havde akut behov for nødhjælp i første halvdel af 2016. Vi uddelte i første halvdel af 2016 mad, vand, medicin og udstyr til sundhedsklinikker. Derudover oprettede vi en række børnevenlige områder for børn. Konflikten i Yemen og den akutte mangel på mad og adgang til sundhed ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke i 2017. Behovet for nødhjælp er derfor fortsat enormt.

Irak – Væbnet konflikt – August 2016 – DKK 500.000
Situationen i Mosul by i Irak, hvor børn og familier blev tvunget til at forlade deres hjem i og omkring Mosul by og flygte til andre områder i Irak, er med stor sandsynlighed en af de større og mere komplekse konflikter i 2016. Det anslås, at op mod 1 million mennesker vil være nødt til at flygte. Red Barnet leverede i sidste halvdel af 2016 livsreddende nødhjælp til børn og familier fordrevet fra Mosul. Kampene i og omkring Mosul ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke i 2017 og derfor er behovet for hjælp fortsat enormt.

Haiti – Orkan – Oktober 2016 – DKK 780.000
Den 4. oktober ramte orkanen ’Matthew’ den vestlige kyst af Haiti. Dette er den værste orkan Haiti har oplevet i over 50 år. FN skønner, at i alt 2,1 millioner mennesker blev berørt af orkanen i 2016, heraf cirka 900.000 børn. Red Barnet uddelte mad og vand, oprettede børnevenlige områder, samt gav støtte til sundhedsklinikker og skoler. Omfanget af orkanens ødelæggelser i Haiti var store og genopbygningsarbejdet fortsætter derfor i 2017.

Etiopien – Sygdoms udbrud – Oktober 2016 – DKK 350.000
Etiopien har i de seneste måneder af 2016 oplevet en kraftig stigning i antallet af tilfælde med akut vandig diarré. Mange tusinde mennesker er blevet ramt og flere hundrede er døde. Dette kommer oven i befolkningens store problemer med tørke. Red Barnet støttede derfor for anden gang i 2016 Etiopien. Denne gang med indsatser indenfor sundhedsområdet og undervisning i hygiejne.

Nigeria – Væbnet konflikt – Oktober 2016 – DKK 400.000
Konflikten i det nordøstlige Nigeria startede tilbage i 2009 og berører i dag over 15 millioner mennesker. Her af er omkring 2.1 million mennesker flygtet internt i Nigeria. Det store antal internt fordrevne er et direkte resultat af Boko Harams fortsatte angreb på civilbefolkningen. Red Barnet gav støtte til uddannelse, børnebeskyttelse, fødevaresikkerhed samt ernæring og sundhed i Nigeria i 2016. Konflikten i Nigeria ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke i 2017 og behovet for hjælp er derfor fortsat stort.

Nordkorea – Oversvømmelse – Oktober 2016 – DKK 500.000
Som følge af tyfonen Lionrock, oplevede de nordøstlige provinser i Nordkorea voldsomme oversvømmelser i 2016. Mange tusinder af mennesker blev fordrevet fra deres hjem og havde akut behov for nødhjælp i 2016. Red Barnet støttede med nødhjælp indenfor specielt shelter, adgang til rent vand, hygiejne og uddannelse.

Libyen – Væbnet konflikt – Oktober 2016 – DKK 410.000
Den langvarige væbnede konflikt og politiske ustabilitet i Libyen har haft en dyb indvirkning på civilbefolkningen i Libyen. Det skønnes at over 3 millioner mennesker her af 1.8 millioner børn er direkte berørt af konflikten. Krigen har medført mangel på næsten alt lige fra mad, benzin, vand, medicin og elektricitet. Derudover er det gået hårdt udover adgangen til blandt andet sundhed og skoler. Red Barnet støttede i 2016 med humanitær nødhjælp til Libyen indenfor shelter, uddannelse, børnebeskyttelse, adgang til rent vand og sundhed. Konflikten i Libyen ser ud til at fortsætte i 2017 og der er derfor fortsat behov for hjælp.

Sydsudan – Væbnet konflikt – November 2016 – DKK 1.000.000
Den ulmende konflikt i Sydsudan tog en dramatisk drejning i sidste halvdel af 2016 med en markant forværring af civilbefolkningens situation som følge. Det vurderes at 6.1 millioner mennesker, ud af en befolkning på 11.6 millioner havde akut behov for nødhjælp alene i 2016. Red Barnet støttede nødhjælp indenfor børnebeskyttelse, sundhed og ernæring. Den væbnede konflikt i Sydsudan fortsætter ser ud til at intensiveres i 2017. Behovet for nødhjælp til Sydsudan er derfor fortsat meget stort.

Yemen – Væbnet konflikt – December 2016 – DKK 800.000
Konflikten i Yemen fortsatte uformindsket gennem det meste af 2016. Ved udgangen af 2016 var behovet for humanitær nødhjælp stadigvæk enormt. Red Barnet støttede for anden gang i 2016 med nødhjælp indenfor sundhed og ernæring, børnebeskyttelse, fødevaresikkerhed og uddannelse. Konflikten i Yemen fortsætter og behovet for hjælp vil være stort også i 2017.

Syrien – Væbnet konflikt – December 2016 – DKK 662.737
I de sidste måneder af 2016 eskalerede konflikten i Syrien yderligere specielt omkring Aleppo by. Red Barnet leverede nødhjælp indenfor børnebeskyttelse, sundhed og ernæring, uddannelse og fødevaresikkerhed. Krigen i Syrien fortsætter og behovet for nødhjælp er fortsat enormt i 2017.

Malawi – Tørke – December 2016 – DKK 400.000
Malawi har siden marts i år været ramt af en af de værste tørker i landets historie. Det skønnedes, at 6.5 millioner i Malawi oplevede fødevaremangel, og at omkring 500.000 mennesker mistede deres adgang til rent drikkevand som følge af tørken i 2016. Red Barnet støttede fødevaresikring til den hårdt trængende befolkning. Tørke har langtrækkende konsekvenser. Malawis befolkning har derfor fortsat brug for støtte i 2017.

Nigeria –Tørke– December 2016 – DKK 500.000
Oven i Nigerias lange og blodige konflikt, oplevede befolkningen i de nordlige provinser også en alvorlig tørke i de sidste måneder af 2016. Det blev skønnet, at omkring 8.3 millioner person led under fødevaremangel i sidste halvdel af 2016. Red Barnet ydede derfor for anden gang i 2016 nødhjælp til Nigeria. Denne gang indenfor fødevarehjælp til den underernærede befolkning. Både Nigerias konflikt og tørke fortsætter med uformindsket styrke. Der er derfor fortsat brug for nødhjælp i 2017.

Haiti – Orkan – December 2016 – DKK 500.000
I de første uger og måned efter orkanen ’Matthews’ hærgen i Haiti blev der identificeret omfattende skader som følge af orkanen. Udover tab af liv og antallet af sårede samt antal mennesker, der har mistet deres hjem viste skaderne på infrastruktur, landbrug, og vandforsyning sig at være omfattende. Oven i dette blev der rapporteret om en hastig stigning i antallet af kolera. Red Barnet ydede derfor for anden gang i 2016 støtte til nødhjælp indenfor børnebeskyttelse, adgang til rent vand, hygiejne, fødevaresikring, uddannelse og uddeling af nødhjælpspakker. Orkanens hærgen har givet omfattende ødelæggelser på Haiti og genopbygningen fortsætter derfor i 2017.

Se også: Projekter støttet med Danidas flexmidler 2023