Ferielejre

Sommerminder, fællesskab og nye venner

For de fleste børnefamilier betyder ferie en rejse til udlandet eller hygge i sommerhuset. Men hvert 10. barn i Danmark kommer ikke på ferie, fordi der ikke er overskud, trivsel eller økonomi i familien. Derfor arrangerer vi hvert år ferielejre for netop de børn og familier, så alle børn kan få sommerminder og nyt overskud til hverdagen.

Ferielejrene er for børn og familier, hvor økonomien er så stram, at der slet ikke er råd til at komme på ferie eller hvor fx misbrug eller psykisk sårbarhed gør at der ikke er overskud i familien. 

På ferielejrene får børnene et pusterum fra hverdagen med hyggelige fællesskaber, snobrød ved bålet, badeture med nye venner eller skovtur og insektjagt med familien.

Nogle af lejrene er kun for børn og unge, mens andre er for både børn og deres forældre. Lejrene bliver afholdt over hele landet af frivillige, der planlægger aktiviteter og skaber trygge og gode rammer for alle.

Fælles for alle lejrene er, at børn og unge får gode oplevelser, et boost af selvværd og gode ferieminder, de kan fortælle om efter ferien. 84 procent af børnene fortæller, at de har fået nye venner - og på den måde styrker ferielejrene også børnenes trivsel, udvikling og tro på sig selv, når det bliver hverdag igen.

I løbet af sådan en uge finder børnene ud af, at de sagtens kan få nye venner, at de er mere modige, end de troede, og at de voksne lytter til dem. Børnene vokser flere centimeter af selvtillid og gode minder, når de er på ferielejr.

Værd at vide

  • Red Barnet arrangerede i 2023 45 ferielejre i hele landet for børn og familier, der ellers ikke har råd eller overskud til at komme på ferie. Godt 1.200 børn, unge og forældre samt 450 frivillige var med.
  • Det er gratis for børn og familier at komme med på ferielejrene. Børnene og familierne får tilbuddet om at komme med via kommunens socialfaglige personale, fx en socialrådgiver eller barnets lærer.
  • Over 80 procent af økonomisk trængte børnefamilier var ikke på en uges sommerferie, fordi der for de flestes vedkommende ikke var råd, viser en undersøgelse fra 2023 fra Egmont Fonden. 40 procent af børnene var hjemme hele ferien.