Farvskov Lokalforening

Velkommen til Favrskov Lokalforening

I Favrskov lokalforening brænder vi for at hjælpe de dårligst stillede børn i vores lokalområde. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Hvis du vil være med til at gøre en forskel, er du er meget velkommen til at kontakte os – vi har altid brug for flere frivillige hænder.


Hvad arbejder vi med?

  • Familieoplevelsesklubben - gode oplevelser og nye venskaber
    I Red Barnet Favrskov arbejder vi, ligesom i resten af landet, for at give børn i Danmark et godt børneliv med fællesskaber, tryghed og samvær med familien. Deltagelse i lokal klubbens arrangementer hjælper familierne med at få et netværk i lokalområdet og få nogle fælles gode oplevelser.

  • Fællesskab for familier
    Familieoplevelsesklubberne er for familier med begrænset netværk, der har lyst til at få nye venner i deres lokalområde. I klubberne får familier mulighed for mødes med andre familier, samtidig med at de tilbringer tid sammen med deres børn. Klubben mødes ca. en gang om måneden til fælles oplevelser og aktiviteter. Familierne er selv med til at bestemme aktiviteterne, og det kan være alt fra madklubber, hvor de laver mad og spiser sammen, til en tur i teatret eller udflugt i skoven. Fælles for klubberne er, at de mødes jævnligt, at alle er velkomne, og at de giver både voksne og børn mulighed for at lege, have det sjovt og få nye venner og oplevelser.


Bliv frivillig i oplevelsesklubben
Klubben bliver drevet af frivillige fra lokalområdet, frivillige der skaber glæde og gør en forskel.


Hvad kan jeg som frivillig?

Som frivillig får du mulighed for, i samarbejde med lokalforeningens koordinatorer, at udvikle, organisere og deltage i de forskellige aktiviteter, og dermed give udsatte børn og deres forældre gode minder og succesoplevelser. De specifikke opgaver aftaler du nærmere med vores frivillige ledere, men det kan være alt fra udvikling og planlægning, til deltagelse og evaluering. Grundlæggende har familierne behov for at udvide deres sociale netværk, og skabe langvarige relationer med mennesker de kan dele oplevelser med.


Hvad får jeg ud af at være frivillig?

  • Du får positive oplevelser med børn, forældre og frivillige, og er med til at gøre en forskel i et barns liv.
  • Du møder andre frivillige for at sparre og udvikle faglige kompetencer.
  • Du får mulighed for løbende kurser og deltagelse i Red Barnets uddannelsesdage.

Overvejer du at blive en del af vores lokale korps af kompetente frivillige, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til vores formand Michael Hejlskov Jacobsen på mhj@rbfavrskov.dk eller læs mere på hvordan du bliver frivillig.


Støt Red Barnet Favrskov lokalforening

Vi samarbejder med FrivilligCenter Favrskov og Favrskov Kommune, for sammen at tilbyde aktiviteter for kommunens dårligt stillede børn og familier. Alle aktiviteter i Red Barnet Favrskov er frivillige og vi kan ikke lave vores aktiviteter uden lokal støtte og opbakning. En stor tak til alle der har bidraget til arbejdet.

Yderligere finansiel støtte eller sponsorater til forplejning på turene, kreative materialer til klubbens aktiviteter eller til transport er altid velkommen. Så har du eller dit firma lyst til at støtte din lokale Red Barnet afdeling så er bestyrelsen altid klar til et samarbejde. Kontakt formanden Michael Hejlskov Jacobsen på mobil nr. 2012 3800.