Materialer om vold, seksuelle overgreb og digitale krænkelser

På denne side får du en oversigt over vores materialer til fagpgersoner om vold, seksuelle overgreb og digitale krænkelser. 

Digitale krænkelser - SletDet Rådgivningen

Hjemmeside med viden om digitale krænkelser, undersøgelser, samt råd til til, hvad du kan gøre, hvis du kender et barn, der har været udsat for en digital krænkelse. 

Viden og fakta om seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb og digitale medier

Få overblik over, hvad Red Barnet forstår ved seksuelt overgrebsmateriale med børn, og hvordan digitale overgreb kan foregå. 

Undervisningsmaterialer om børn og unges liv på nettet

Materialer til indskoling, mellemtrin og udskoling og digital dannelse og om at være sikker på nettet.

Rapporter