Nyheder

Vi skal gøre alt for at fastholde børn i skole midt i klimakatastrofer

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

2023 blev det varmeste år nogensinde målt på Jorden. Herhjemme oplevede vi det vådeste år i dansk vejrhistorie. Rekorderne står i kø, og de voldsomme klimaforandringer skaber vildt vejr i alle afkroge af verden.

Men flere steder udenfor landets grænser er børn særligt sårbare. De sulter, dropper ud af skolen eller bliver gift væk. Deres fremtid er på spil – og derfor er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at fastholde børnene på skolebænken.

Klimakatastrofer påvirker børns mulighed for at overleve og udvikle sig. Over 40 procent af alle børn i Somalia er lige nu truet af akut underernæring. Somalia og andre lande på Afrikas Horn blev først ramt af den værste tørke i 40 år – en tørke, der skyldes menneskeskabte klimaforandringer, hvor der stort set ikke faldt en dråbe regn i næsten tre år. Nu er situationen helt anderledes. Landsbyer og afgrøder bliver skyllet væk i voldsomme oversvømmelser på grund af kraftig regn.

Sult og mangel på mad på Afrikas Horn er fortsat et kæmpe problem, og det truer ikke kun børn og deres familiers liv. Det har også store konsekvenser for børns adgang til uddannelse. Mange børn dropper ud af skolen, eller har svært ved at koncentrere sig og lære. Hundredvis af skoler måtte lukke ned under den historiske tørke i Somalia.

Der er så mange gode grunde til at skrue op for hjælpen til børn i for eksempel Somalia. Børn, der får en uddannelse, er langt bedre i stand til hjælpe deres familier, forbedre deres liv, sundhed og fremtid.

Uddannelse er et af de bedste værn mod fattigdom – og det beskytter børn mod børneægteskaber, seksuelle overgreb og børnearbejde. Afrikas Horn kigger ind i en fremtid med hyppigere tørkeperioder, der ødelægger familiers afgrøder og slår deres dyr ihjel. Derfor er der kritisk brug for at uddanne fremtidens generationer til at leve af andet end den jord, som enten snart tørrer ud igen eller kan blive skyllet væk i voldsomme vandmasser.

Red Barnet vil med et projekt til årets Danmarks Indsamling (lørdag den 3. februar) være med til at give børn på Afrikas Horn en lysere fremtid. Vi vil etablere madordninger i tørkeramte skoler i Somaliland, så børn kan få maverne fyldt både morgen og middag. Så de har energi til at lære og ikke dropper ud af skolen. Madordningerne kan være med til at sikre, at flere børn får en uddannelse, og åbne vejen for en bedre fremtid for børnene og Somalia.

Bragt i Avisen Danmark, fredag 2. feb. 2024