Nyheder

Skolebørn fejrer deres rettigheder med fokus på verdensmål

I dag er det børnekonventionens fødselsdag, og det markerer Red Barnets 75 ambassadørskoler og flere andre skoler landet over. Temaet er FN’s verdensmål, som går hånd i hånd med børnerettigheder.

Nogle bygger Folketingets talerstol i træ og inviterer politikere til debat. Andre fortolker FN’s verdensmål gennem graffiti, maleri eller skuespil. På en skole hænger de røde hjerter med beskeder om verdensmål op på et grantræ. Og på flere skoler synger de sangen ’Alle børn har ret’, som afdøde Kim Larsen har skrevet til Red Barnet.

Aktiviteterne spænder vidt, når Red Barnets 75 ambassadørskoler og flere andre skoler lander over markerer børnerettighedsdagen den 20. november.

Jonas Keiding Lindholm, Red Barnets generalsekretær, glæder sig over, at der er børnerettigheder på skoleskemaet for tusindvis af børn denne dag.

– Der er god grund til at fejre, at børn har deres egne menneskerettigheder, og derfor vil der være balloner og fest på mange skoler. Men børnerettighedsdagen er ikke kun en festdag – den er også en kampdag, hvor børn kan kræve deres ret. Børn har ret til at kende deres rettigheder for selv at kunne bruge dem og bidrage til de forandringer, der skal til for at sikre dem en god fremtid, siger Jonas Keiding Lindholm.

I år er temaet for børnerettighedsdagen FN’s verdensmål, og fokus vil især være på målene om kvalitetsuddannelse, ligestilling, bekæmpelse af ulighed samt fred og retfærdighed. Årets tema giver rigtig god mening ifølge Jonas Keiding Lindholm:

– Verdensmål og børns rettigheder går hånd i hånd. Verdensmålene kan være med til at sikre, at børns rettigheder bliver overholdt, så alle får lov at gå i skole, ikke oplever vold og kan vokse op blandt voksne, de er trygge ved. Børn i Danmark skal være verdensmestre i verdensmål, for så kan vi sammen skabe en bedre verden, siger han.

I forbindelse med børnerettighedsdagen 2018 lancerer Red Barnet et gratis undervisningsmateriale – ’Vores Verdensmål – Ret til Fremtiden’ – til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Som en del af materialet har elever været på Christiansborg og stille politikere spørgsmål om, hvad de gør for at nå verdensmålene.

Om børnerettighedsdagen:
• Red Barnet fejrer børnerettighedsdagen hvert år den 20. november, og det sker blandt andet sammen med organisationens 75 ambassadørskoler.
• Børnerettighedsdagen markerer årsdagen for vedtagelsen af FN’s børnekonvention.
• FN’s børnekonvention er underskrevet af næsten alle verdens lande, og den sikrer børns grundlæggende rettigheder samt børns ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse.