Nyheder

For få skolebørn kender deres egne rettigheder

I dag på Børnerettighedsdagen tager Red Barnet ud på over 100 skoler for at lære børn om deres rettigheder.

Det er der brug for. En ny undersøgelse viser, at kun 4 ud af 10 børn har et godt kendskab til børns rettigheder, at langt færre børn respekterer andres rettigheder, og at børnene i langt mindre grad lærer at respektere hinandens rettigheder i skolen.

Alle børn har rettigheder – uanset hvem de er, hvor de kommer fra og hvor de bor. Og det er afgørende, at de kender deres rettigheder, så de kan handle, hvis de bliver krænket, oplever overgreb eller uretfærdig forskelsbehandling.

Men desværre viser en ny undersøgelse fra UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder, at der er store udfordringer i forhold til børns kendskab til deres egne rettigheder og menneskerettighederne generelt.

”Vi kan se, at en alt for stor del af de største børn i skolen har et ringe kendskab til deres egne rettigheder og menneskerettighederne. Det er dybt problematisk, for viden om ens rettigheder er helt afgørende for at kunne handle, hvis man oplever, at ens rettigheder bliver krænket eller undertrykt. Vi styrker kort sagt børnenes muligheder for at råbe op, når de kender deres rettigheder,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Undersøgelsen fra UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder viser blandt andet, at ca. 4 ud af 10 af børnene i 6-10. klasse i begrænset omfang kender deres rettigheder. Samtidig kan lidt under 4 ud af 10 af børnene heller ikke nævne én eneste af de grundlæggende menneskerettigheder. Undersøgelsen viser også, at langt færre børn nu lærer at respektere andres rettigheder i skolen. I 2019 gjorde det sig gældende for 70 procent af børnene, i år er tallet faldet til 45 procent af børnene.

”Det her er jo problematisk. Skolen bør være en arena, der er med til at danne fremtidens borgere og sikre, at børn lærer at bruge deres stemme, at de kender og forstår deres rettigheder. Det er derfor, at vi tager ud på landets skoler i dag, for der er virkelig brug for, at vi gør meget mere for, at børnene lærer om de rettigheder, der gælder alle børn, høj som lav,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Undersøgelsen fra Unicef Danmark og Institut for Menneskerettigheder viser også, at alt for mange børn, en ud af 14, synes, at det er okay, at deres forældre slår, og at en ud af 11 synes, at børn og unge selv er skyld i, at deres grænser bliver overskredet af andre, hvis de er anderledes end flertallet.

Fokus på køn, tolerance og mangfoldighed
For at styrke børnenes fokus på rettigheder har Red Barnet udviklet nyt omfattende undervisningsmateriale til alle alderstrin i grundskolen, som skolerne frit kan benytte i denne uge. Det handler om alt fra køn, mangfoldighed, ligestilling og retten til privatliv. Og det handler om, hvordan børns rettigheder bliver holdt i hævd i hjemmet, i skolegården og online. For børns rettigheder griber ind i alle kroge og hjørner af børn og unges liv.

– Vi er rigtig glade for, at vi dag kommer ud til tusindvis af elever. For jo mere viden børnene har om deres og andres rettigheder, desto mere tilbøjelige er de til at mene, at de skal følges og respekteres, hvad enten det handler om pigers rettigheder, krænkelser online eller vold i hjemmet,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

En af de skoler, der har i dag stiller skarpt på børns rettigheder i dag er Skolen på Amagerbro i København. Her glæder skoleleder Jette Andersen Nedergaard til at styrke børnenes viden om deres rettigheder.

”Det er ikke alle børn, der ved, at de har krav på at leve et godt og trygt børneliv, at der er nogle, der passer på dem og sikrer, at de får mad, tøj og undervisning. Derfor er det så vigtigt, at vi fortæller dem det, så vi kan styrke deres stemme og trivsel”, siger Jette Andersen Nedergaard, der er skoleleder på og tilføjer:

”Jeg synes desværre, der er tendens til, at vi tager børns rettigheder for givet. Demokrati og viden om ens rettigheder kommer ikke bare af sig selv. Det er noget, vi skal holde ved lige, og som vi skal lære de næste generationer, og her spiller skolen en vigtig rolle.”

For yderligere kommentarer kontakt Laurids Bæk Simonsen på 22833692, eller på [email protected]. Det er muligt at komme ud og lave reportager om børns rettigheder på skoler rundt omkring i landet.