Episode #6

ER DER FORSKEL PÅ, HVAD PIGER OG DRENGE MÅ PÅ SOCIALE MEDIER?

Er der forskellige normer for pigers og drenges adfærd på sociale medier? Hvor kommer det til udtryk i de unges dagligdag? Hvilken rolle spiller forældre for at sætte grænser for, hvad de unge må og hvilket ansvar har de for at deres børn opfører sig respektfuldt over for andre?

Emma Thea, Linnea og Chloé fra Kastanievej Efterskole deler deres erfaringer og fortæller om, hvordan de oplever forskellene på piger og drenges muligheder for at være sig selv på sociale medier.

Se oversigt over alle episoder af So.Me.Mor.Far

Youtube, SnapChat, ufrivillig deling af billeder, pinlige forældre, hadergrupper, Instagram - her finder du en oversigt over alle episoder, hvor Michael Schøt har haft børn og unge - og nogen gange forældre og eksperter i studiet for at tale om børns digitale liv.