Hvad er flaming?

Flaming

Når man er online på nettet, er det let at færdes anonymt på de forskellige sider og sociale medier. Når ens identitet er skjult for andre brugere, er det lettere at opføre sig ubehøvlet og hensynsløst, fordi ens adfærd er uden konsekvenser.

Flaming er fjendtlig, grov og fornærmende beskeder og samtaler, der finder sted mellem to eller flere brugere på nettet. Flaming sker normalt i sociale sammenhænge på nettet som eksempelvis i svar til en statusopdatering på Facebook eller svar til et blogindlæg. Oftest sker flaming, når brugere diskuteret et emne, og diskussionen ophedes. Men det kan også blive fremprovokeret af tilsyneladende helt banale udtalelser.

Nogle personer færdes i debatfora og blogs for udelukkende at starte flaming. Disse brugere kaldes trolde – se: trolling.