Børnebarometeret

Undervisningsvejledning - mål din søvn

Denne undersøgelse kan være sårbar for elever, der oplever en usikker situation i hjemmet, hvor larm og skænderier fra naboer og familie kan fylde meget. Derfor bør du på forhånd læse barometerets spørgsmål igennem, så du er godt klædt på, hvis nogen af dine elever bliver påvirket af at deltage.

Vær opmærksom på, at elever let kan føle sig udstillet, hvis klassesamtalen bliver for personlig. Det er derfor vigtigt, at du ikke presser nogen til at deltage i samtalen, hvis de trækker sig. Sørg for at sætte rammen, inden du viser introvideoen ved at fortælle eleverne, at de om lidt skal svare anonymt på nogle spørgsmål.

Når alle har svaret, skal I tale om temaet i klassen, og der er det vigtigt at huske, at det ikke må blive personligt, så det er okay for alle at deltage. Vi anbefaler, at du altid samler op på klassens svar til sidst – fx ved at bruge vores forslag til refleksionsspørgsmål.

Når du står i klassen

1. Afspil videoen i klassen

Obs:
Før du afspiller videoen, så sørg for at sætte en tydelig ramme, ved at fortælle eleverne, at de om lidt, når de har set den lille introvideo skal svare anonymt på nogle spørgsmål.

Sig også, at I bagefter skal tale om temaet i klassen, og de skal huske, at det ikke må blive for personligt, så det er okay for alle at deltage.

2. Lad eleverne svare på spørgsmålene

Obs:
Læs spørgsmålene igennem før du gennemfører målingen i klassen, så du kan danne dig et indtryk af, hvilke spørgsmål, der kan være ekstra følsomme for nogle elever at svare på.

Når I har gennemført undersøgelsen, vil I kunne se nogle af klassens svar på smartboardet. Svarene er sat grafisk op og eleverne er helt anonyme. Alligevel kan emnet stadigt være følsomt for en del elever. Vi foreslår, at I taler om svarene ud fra vores refleksionsspørgsmål til temaet.

Refleksionsspørgsmål:

Er der noget som overrasker jer, når I ser klassens svar?

Hvilken forskel tror I, det ville gøre, hvis I alle fik mulighed for at sove en time mere hver morgen?

Hvilken betydning har nattesøvn for jeres humør og dagligdag?

Er det relevant at tale om søvn og digitale medier i skoletiden?

Hvordan har I det med at tale om søvns betydning?

Hvor meget/ hvor lidt skal de voksne omkring jer blande sig i, hvor meget I skal sove?

  • Hvor meget skal/må jeres forældre/de voksne i bor hos, blande sig?
  • Hvor meget skal/må dine lærere blande sig?

Hvilken sammenhæng tror I der er, mellem hvor meget I sover og jeres evne til at præstere?

 

Disse spørgsmål indgår i denne måling om balancen mellem søvn og det digitale

Se tilbage på de sidste to uger:: ​
Hvor frisk og veludhvilet har du generelt følt dig om morgenen på en skala fra 1-5?

Se tilbage på de sidste to uger:
Hvor mange timer har du cirka sovet om natten på de dage, hvor du skulle op og i skole dagen efter?

Se tilbage på de sidste to uger:
Har du sovet flerefærre eller samme antal timer om natten på de dage, hvor du IKKE skulle op og i skole dagen efter? ​

Tror du selv, at du får den søvn, du har behov for? ​

Tror du, at de fleste i klassen får den søvn, de har behov for? ​

Hvem bestemmer din sengetid på dage, hvor du skal i skole dagen efter? ​

Hvad tror du, er de største årsager til, at mange børn og unge får for lidt søvn? ​

Information til forældre

Det er op til dig som lærer, hvor meget du ønsker at inddrage forældrene, men vi anbefaler, at du som minimum informerer dem om, at I har benyttet Børnebarometeret, som afsæt til en samtale i klassen. Du kan evt. bruge denne korte beskrivelse: 
 

Forslag til kort forældreinfo: 

Vi har i dag bl.a. arbejdet med ’Børnebarometeret´, der er et samtaleværktøj udviklet af Red Barnet. Børnebarometeret tager udgangspunkt i en kort række spørgsmål inden for et bestemt tema, som eleverne besvarer anonymt. Når alle har svaret, danner målingen udgangspunkt for en fælles samtale i klassen. For nogle elever, kan det være sårbart at tale om følsomme emner i klassen, så materialet lægger med en række refleksionsspørgsmål op til en mere generel snak – som ikke går for tæt på de enkelte elevers svar. Hvis du vil vide mere om Børnebarometeret- så læs mere her: redbarnet.dk/boernebarometret.