Stop vold mod børn

- Fagpersoner og underretningspligt

Modelbillede fra videoguiden 'Stop vold mod børn - skærpet underretningsplig'

Hvis du som fagperson får mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, så skal du underrette socialforvaltningen om det

Vold gør skade på børn og unge – på kort og på lang sigt. Vold er forbudt. Det står i loven, at forældre ikke må slå deres børn. Alligevel sker det hver eneste dag i Danmark, at børn bliver udsat for både psykisk og fysisk vold hjemme.
Vi ved det, fordi børn og unge selv har fortalt os om det.

Undersøgelser af vold og grov vold mod børn

Børnerådets undersøgelse 2016, hvor de har spurgt 4.039 skoleelever i 7. klasse viser, at 29% unge har været udsat for vold i hjemmet mindst en gang inden for det seneste år. 9% har været udsat for grov vold. Grov vold betyder, at de er blevet slået eller sparket – af en eller begge forældre. 17% har været udsat for psykisk vold i hjemmet.

Videoguide: Hvornår skal jeg underrette om vold mod børn?

Se filmen 'Stop vold mod børn - skærpet underretningsplig' (9:08 minutter)  - til dig der arbejder dirkete med børn og unge i dagtilbud, skole, syge- og sundhedspleje eller fritidstilbud.

Vold kan finde sted i alle typer af familier, i alle slags hjem og alle steder i landet. Vi ved, at der er en større forekomst af vold, overgreb og andre former for omsorgssvigt, når der også er andre sociale problemer i familien. Men også i de ’pæne’ hjem, i storbyer, på Strandvejen og i forstadsvillaen bliver børn udsat for vold – ligesom det kan ske i de små hjem, på øer og i landsbyer.

Man kan undre sig over, hvordan det kan foregå i Danmark. Et velfærdssamfund, hvor vi er veloplyste om trivsel og hvor det er forbudt ved lov at slå børn. De fleste ved godt, at det gør skade på børn, når de bliver udsat for omsorgssvigt, vold og overgreb. Alligevel sker det hver eneste dag. Det kalder på en langt stærkere indsats fra alle – alle borgere generelt og fra fagpersoner specielt.

Serviceloven §153 og skærpet underretningspligt

Hvis du er fagperson og arbejder med børn og unge i dit daglige arbejde, så kender du sikkert Servicelovens §153 om den skærpede underretningspligt. Hvis du i forbindelse med dit arbejde får mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, så skal du underrette socialforvaltningen om det. Hvis du har mistanke eller viden om, at et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb i hjemmet, så skal du underrette nu – uden først at kontakte forældrene. 

Både mænd og kvinder begår overgreb på børn

Det er både mænd og kvinder, der begår vold mod børn.

Læs Red Barnets materiale om kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn.