VI BEKÆMPER TIDLIGE GRAVIDITETER i Sierra Leone

Med oplysning, uddannelse og en helt ny app bekæmper vi tidlige graviditeter i Sierra Leone.

Sierra Leone har et af verdens højeste antal af teenagemødre. Manglende information, gamle traditioner, begrænset økonomi og kønsmæssig ulighed gør det svært for unge piger at få deres rettigheder overholdt og undgå tidlige graviditeter. 

Hvorfor er der så mange tidlige graviditeter?
I Sierra Leone er informationen om seksuel sundhed meget begrænset. I skolerne er der sjældent seksualundervisning, og de unge må derfor få deres information fra uformelle kilder. Derfor er myter og misforståelser meget almindelige, og uden tilstrækkelig viden er de unge pigers liv i fare.

I grundskolen er andelen af teenagere lav, og 6 ud af 10 kvinder er analfabeter. Piger, som har gået i grundskole, kommer til at tjene mere senere i livet, og de får færre og sundere børn. De vil sandsynligvis også prioritere at sende deres egne børn i skole, og uddannelse har derfor en enorm betydning for, hvordan de unges liv vil udvikle sig.

Hvilke farer står de unge overfor?
Fattigdom og ønsket om at opnå materielle goder får mange unge piger i Sierra Leone til at prostituere sig til ældre mænd. For mange betyder det, at de udsættes for vold og overgreb og ender med uønskede graviditeter.

I mange tilfælde kender pigens familie til forholdet med den ældre mand. Forholdet bliver ofte accepteret, når blot pigen har gaver med hjem, og på den måde bliver de seksuelle forhold mellem teenagepiger og voksne mænd opretholdt. På grund af stigmatisering af teenagegraviditeter er det normalt, at mødre smider deres døtre på gaden, når de bliver synligt gravide. På den måde er de unge piger i fare for både at blive mødre i en alt for ung alder og at miste deres hjem.

Hvad gør vi?
Med midler fra Danmarks Indsamling har Red Barnet iværksat et initiativ, som skal øge bevidstheden om seksuel sundhed blandt børn og unge i en række lokalområder i landets hovedstad, Freetown. I samarbejde med appudviklerne Lulu Lab har vi udviklet et digitalt spil, som skal hjælpe de unge med at få korrekt information og skelne myter fra fakta.

Appen er udviklet til smartphones og tablets, og giver alle adgang til relevant og alderssvarende viden. Således etablerer vi en vidensplatform for børn og unge, der søger information om sundhed, køn, seksualitet og rettigheder. Projektet vil desuden styrke civilsamfundet, så lokale organisationer bliver bedre rustet til at bistå de unge. Ved at øge bevidstheden og vidensniveauet er det projektets mål at mindske unge pigers risiko for overgreb og utilsigtede graviditeter.

VI BEKÆMPER TIDLIGE GRAVIDITETER i Sierra Leone

Med oplysning, uddannelse og en helt ny app bekæmper vi tidlige graviditeter i Sierra Leone. 

Sierra Leone har et af verdens højeste antal af teenagemødre. Manglende information, gamle traditioner, begrænset økonomi og kønsmæssig ulighed gør det svært for unge piger at få deres rettigheder overholdt og undgå tidlige graviditeter. 

Hvorfor er der så mange tidlige graviditeter?
I Sierra Leone er informationen om seksuel sundhed meget begrænset. I skolerne er der sjældent seksualundervisning, og de unge må derfor få deres information fra uformelle kilder. Derfor er myter og misforståelser meget almindelige, og uden tilstrækkelig viden er de unge pigers liv i fare.

I grundskolen er andelen af teenagere lav, og 6 ud af 10 kvinder er analfabeter. Piger, som har gået i grundskole, kommer til at tjene mere senere i livet, og de får færre og sundere børn. De vil sandsynligvis også prioritere at sende deres egne børn i skole, og uddannelse har derfor en enorm betydning for, hvordan de unges liv vil udvikle sig.

Hvilke farer står de unge overfor?
Fattigdom og ønsket om at opnå materielle goder får mange unge piger i Sierra Leone til at prostituere sig til ældre mænd. For mange betyder det, at de udsættes for vold og overgreb og ender med uønskede graviditeter.

I mange tilfælde kender pigens familie til forholdet med den ældre mand. Forholdet bliver ofte accepteret, når blot pigen har gaver med hjem, og på den måde bliver de seksuelle forhold mellem teenagepiger og voksne mænd opretholdt. På grund af stigmatisering af teenagegraviditeter er det normalt, at mødre smider deres døtre på gaden, når de bliver synligt gravide. På den måde er de unge piger i fare for både at blive mødre i en alt for ung alder og at miste deres hjem.

Hvad gør vi?
Med midler fra Danmarks Indsamling har Red Barnet iværksat et initiativ, som skal øge bevidstheden om seksuel sundhed blandt børn og unge i en række lokalområder i landets hovedstad, Freetown. I samarbejde med appudviklerne Lulu Lab har vi udviklet et digitalt spil, som skal hjælpe de unge med at få korrekt information og skelne myter fra fakta.

Appen er udviklet til smartphones og tablets, og giver alle adgang til relevant og alderssvarende viden. Således etablerer vi en vidensplatform for børn og unge, der søger information om sundhed, køn, seksualitet og rettigheder. Projektet vil desuden styrke civilsamfundet, så lokale organisationer bliver bedre rustet til at bistå de unge. Ved at øge bevidstheden og vidensniveauet er det projektets mål at mindske unge pigers risiko for overgreb og utilsigtede graviditeter.

Mere om projektet

Målgruppe: 1.750 unge, hvoraf 50 % er piger

Sted: Fire lokalområder i Freetown

Projektets varighed: 1. april 2019 – 30. marts 2021

Lokale samarbejdspartnere: Rainbo Initiative og Limkokwing University

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Indsamling

Skræmbillede af app, der skal æge beevidstheden om seksuel sundhed blandt børn og unge i Sierra Leone