Rettigheder og beskyttelse af børn i Kina

Ifølge børnekonventionen har alle børn ret til beskyttelse og sikkerhed. For at sikre en tryg barndom er det vigtigt at have et stærkt civilsamfund, som kan hjælpe børn med at få deres stemmer hørt. Børns velfærd bliver styrket, når organisationer i civilsamfundet bistår de lokale regeringer med vigtige emner som for eksempel børnebeskyttelse. I Kina har Red Barnet i samarbejde med Den Europæiske Unions Afdeling for International Samarbejds- og Udviklingsbistand igangsat et projekt, der har til formål at fremme børns velfærd.

Projektet arbejder med lokale civilsamfundsorganisationer (CSO’er) og skaber bedre indsigt i behovet for udsatte børns beskyttelse hos de lokale myndigheder. For eksempel er 250 lokale medarbejdere blevet uddannet i børnebeskyttelse. Samarbejdet om børns velfærd mellem CSO'er og regeringen på lokalt og nationalt niveau styrkes i Kina, og i Nanjing- og Guizhou-provinserne har over 5.000 drenge og piger allerede fået gavn af projektet gennem blandt andet kurser om børnerettigheder, workshops og seminarer. Vi forventer, at projektet vil nå ud til flere millioner børn.

I 2019 blev en alliance for børns beskyttelse etableret med lokale CSO’er i de to provinser Nanjing og Guizhou. Alliancen arbejder koncentreret med at udbrede kendskabet til børns rettigheder, så børns velfærd kan blive en prioritet. Et af de primære tiltag er udviklingen af online træningskurser, som giver et indblik i børns rettigheder og behovet for børnebeskyttelse.

På grund af coronavirussen vil projektet uundgåeligt blive mødt af en række udfordringer, da det blandt andet bliver svært at holde gang i regelmæssige møder og rådgivning. For at imødekomme disse forhindringer arbejder vi koncentreret på at øge projektets online tiltag, så vi fortsat kan yde hjælp til de drenge og piger, der har brug for beskyttelse.

Mere om projektet

Navn: Championing child-sensitive community social services to increase the resilience of China’s vulnerable girls and boys

Sted: Nanjing og Guizhou i Kina

Projektstart: 1. januar 2019

Donorer: Den Europæiske Unions Afdeling for International Samarbejds- og Udviklingsbistand 

Sustainable development goals (SDG): Projektet arbejder med flere SDG’er, herunder at styrke inklusion og social sammenhængskraft, forbedre mulighederne for udviklingspartnerskaber og bekæmpe fattigdom og ulighed.

Projektets mål

  • Gavne udsatte piger og drenges velfærd og rettigheder i Kina

  • Tilbyde kurser om børnerettigheder, børnedeltagelse, børnebeskyttelse, kønsligestilling til lokale CSO-medarbejdere

  • Facilitere dialogen mellem lokale CSO’er og regeringen gennem workshops, seminarer og træning