PARTNERSKAB MED EU SKAL HJÆLPE 500.000 KRISERAMTE BØRN

Fra 2023 – 2027 vil Red Barnet yde uddannelse, beskyttelse og psykosocial støtte til mere end 300.000 kriseramte børn i det centrale Sahel, når vores partnerskabsprogram med EU går ind i fase to.

Programmet hedder PRESU SAHEL og foregår i Burkina Faso, Mali og Niger. Her vil det gøre en stor forskel for børn, som er blevet ofre for den omfattende krise, der udspiller sig i det centrale Sahel. Regionen er dybt påvirket af konflikt, vold, klimaforandringer og fattigdom, som har en lang række negative konsekvenser. Blandt andet har krisen ført til omfattende skolelukninger, og flere millioner mennesker er drevet på flugt.

I fase to vil vi hjælpe endnu flere børn
I fase to af programmet vil vi bygge videre på resultaterne og læringen fra den første fase af programmet, som løb fra 2020 – 2023, og hvor vi hjalp mere end 200.000 børn. Vi vil opskalere og forbedre vores hjælp og støtte til nødlidende børn og deres forældre i regionen i tæt samarbejde med 11 internationale og lokale partnerorganisationer.

En af hjørnestenene i vores tilgang til at hjælpe børnene kaldes RIRE (Integreret Akut Respons for Børn). RIRE er udviklet med særligt henblik på at hjælpe børn, der er på flugt, med at vende hurtigt tilbage til skole og give dem en normaliseret hverdag, så børnene lettere kan komme sig oven på de voldsomme oplevelser, de har været igennem. Skolegang i kombination med psykosocial støtte i beskyttede miljøer er helt afgørende for, at børnene kan trives, lære og udvikle sig, så deres barndom ikke går i stå.

Med vores integrerede og helhedsorienterede indsats kan børn i nød komme sig og lære, så de kan nå deres fulde potentiale og senere være i stand til at bidrage til deres familier og lokalsamfund.

Lokalisering er vejen til større gennemslagskraft
Den første fase af programmet har påvist, at ved at flytte kapacitet, ressourcer og ejerskab til nationale og lokale aktører, kan vi opnå endnu større resultater i forhold til kvaliteten af den hjælp, vi yder for børnene.

Gennem det tætte samarbejde med vores lokale partnere er vi bedre i stand til at støtte børn og forældre i ellers vanskeligt tilgængelige områder med lige netop den hjælp, beskyttelse og læring, som de har brug for.

I fase to af PRESU SAHEL, som vil løbe frem til 2027, vil vi øge samarbejdet med både lokale aktører og lokalsamfund for at sikre, at deres lederskab og viden om de lokale forhold er med til at forme programmet med særligt fokus på at sætte børn i centrum for indsatsen.

OM PRESU SAHEL

Lande
Mali, Niger og Burkina Faso.

Modtagere af hjælpen
Første fase 2020 – 2023: Over 200.000 børn.
Anden fase 2023 – 2027: Mindst 300.000 børn.

Donorer EU i form af ECHO – Den Europæiske Unions Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand med medfinansiering af Danida

Partnere
NRC, Cooperazione Internaazionale, Concern Worldwide, Association Formation Développement Ruralité, Fondation pour le Développement Communautaire, Association Todi Yaba, Action Mopti, Conseil et Appui pour l’Education à la Base, Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et Prévention du Crime, Coalition des Associations et ONGs de campagne pour une Education pour Tous au Niger and Agir Plus

MÅLET MED PRESU SAHEL

– At sikre livsvigtig uddannelse, beskyttelse og mental sundhedsstøtte til mindst 300.000 kriseramte børn i Mali, Niger og Burkina Faso.

– Introducere ’grønne skoler’ hvor børn modtager undervisning i klimaforandringerne og indføre grønne initiativer i skolerne såsom køkkenhaver, så børnene lærer, hvordan man kan dyrke afgrøder, som er mere resistente over for ekstremt vejr og tørke.

– Teste nye og innovative former for samarbejde med det formål at forbedre og effektivisere arbejdet med humanitær bistand for at få størst mulig gennemslagskraft.

– Styrke kapaciteten hos lokale myndigheder og partnerorganisationer, så de kan skræddersy hjælpen til børn i overensstemmelse med de lokale omstændigheder.

Donorer

Dette projekt er støttet af Den Europæiske Unions Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand (DG ECHO)  med medfinansiering af Danida.