Forbedrede levevilkår for børn i Sahel-regionen i Vestafrika

Sahel-regionen i Vestafrika er præget af stigende ustabilitet på grund af væbnede konflikter og klimaforandringer.

Uregelmæssig regn og længere tørkesæsoner har haft alvorlige konsekvenser for landbruget i regionen og har ført til fødevareusikkerhed, stigende priser på fødevarer og udbredt fattigdom. Sikkerheden i regionen er under hastig forværring på grund af etniske konflikter og vold udført af væbnede grupper. Konflikten i Sahel kostede omkring 4.000 civile livet i 2019 og har fordrevet yderligere 1.7 millioner fra deres hjem. Utallige familier har mistet deres levebrød og indkomst, hvilket har skabt alvorlige konsekvenser og utryghed for børn i regionen.

Mange partnere skal forbedre leveforhold
Med 18,24 millioner Euro (135,7 millioner kroner) i støtte fra EU’s Nødhjælpefond for Afrika (EUTF), kæmper Red Barnet for at forbedre levevilkårene for de børn og familier, som er hårdest ramt af krisen. Projektet udføres i samarbejde med CARE, Dansk Flygtningehjælp, fire lokale NGO’er (Tassaght, Conseil régional des Unions du Sahel - CRUS, Karkara, og l'Association pour la Redynamisation de l'Elevage au Niger - AREN) og en regional partner, Réseau Billital Maroobé (RBM). Projektet foregår i Liptako-Gourma-regionen, som omfatter dele af Mali, Burkina Faso og Niger, og som er særlig præget af ustabilitet og konflikt. Red Barnet anlægger en holistisk tilgang til at tackle de udfordringer, som de mest udsatte grupper i regionen står over for.

Sådan hjælper vi
Vi yder akut nødhjælp til at dække familiers basale behov. Det gør vi blandt andet inden for fødevaresikkerhed, ernæring og sundhed igennem forskellige initiativer som screening og behandling af underernæring, psykosocial støtte til mødre, og hjælp til fattige familier i form af frø, kvæg eller kontant bistand og undervisning i landbrug. Derved bistår vi familier til at genopbygge tabte indkomstkilder. Projektet vil desuden fremme godt naboskab mellem fordrevne grupper og deres nye værtssamfund med aktiviteter, der fokuserer på konflikthåndtering og -forebyggelse.

På fire år vil projektet støtte mere end 768.000 mennesker, som vil opnå forbedrede levevilkår og adgang til sociale ydelser og sundhedsydelser, samt styrke deres modstandsdygtighed over for fremtidige kriser. Dette vil bidrage til at skabe en lysere fremtid for tusindvis af børn på tværs af Liptako-Gourma, og give dem en mere stabil og tryg barndom.

Mere om projektet

Sted: Mail, Niger, Burkina Faso

Projektets varighed: December 2019 – December 2023

Donorer: Den Europæiske Unions Afdeling for International Samarbejds- og Udviklingsbistand og Danida

Partnere: Tassaght (Mali), CRUS (Burkina Faso), Karkara (Niger), AREN (Niger), RBM (Sahel), CARE, DRC

Projektets mål

Forbedre adgangen til sociale ydelser inden for sundhed, ernæring og beskyttelse

Anvende en multisektoral strategi for at forbedre indkomstmulighederne for de fattigste i regionen

Fremme fredelig sameksistens og bedre konflikthåndtering i projektområderne

Dette projekt er støttet af Den Europæiske Unions Afdeling for International Samarbejds- og Udviklingsbistand (DG DEVCO) og Danida