Småbørnsklubber

En del af et fællesskab

Småbørnsklubber er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år. Klubberne drives i et samspil mellem frivillige og kommunale fagprofessionelle og har til formål at styrke livsduelighed hos børn i udsatte positioner og støtte relationen mellem børn og forældre.    

Vi tilbyder småbørnsfamilier et anerkendende, inspirerende og styrkende fællesskab, der gennemfører forløb med ugentlige klubaktiviteter for småbørnsfamilier med fokus på barnets udvikling og styrkelse af forældrekompetencer. 

En tryg start kan få afgørende betydning 
De fleste børn i Danmark vokser op i stabile og trygge rammer, men alligevel møder alt for mange børn udfordringer i deres tidlige opvækst. Alt for ofte kommer en skæv start til at sætte retningen for barnets videre liv– med flere afsavn og færre muligheder end deres jævnaldrende. De ulige vilkår sætter sig som dybe ar i alt for mange børneliv. 

I Red Barnet ved vi, at det lille barns tidlige udvikling er afgørende for barnets sociale og sundhedsmæssige forhold senere i livet. Småbørnsklubberne er derfor en tidlig og forebyggende indsats, som har til formål at give små børn i udsatte positioner de bedste muligheder for på sigt at tilegne sig læring og opnå en positiv livsbane og samme muligheder som deres jævnaldrende. 

De tidligste år i et barns liv er simpelthen afgørende for barnets udvikling og muligheder senere i livet. Vi skylder alle børn en god start på livet.

For hele familien 
Den primære målgruppe for Småbørnsklubber er børn i alderen 0-6 år, som af fagprofessionelle vurderes til at få gavn af at deltage i indsatsen for at styrke trivsel og udvikling. 

Aktiviteterne i Småbørnsklubben er rettet mod hele familien, dvs. barnet, forældre og eventuelle søskende. For vi ved, at hvis vi skal understøtte barnets trivsel og udvikling, er det afgørende, at også forældrene er i fokus og at hele familien står centralt i arbejdet for at sikre børnenes udvikling og trivsel. Aktiviteterne udvikles inddragende og med henblik på at tilbyde ny viden, motivation og inspiration til rollen som småbørnsforældre.

Fakta om Småbørnsklubberne

  • Småbørnsklubber etableres i partnerskab mellem kommune og Red Barnet.
  • Småbørnsklubberne henvender sig til børn i alderen 0-6 år med deres forældre og søskende.
  • Småbørnsklubberne mødes ugentligt henover 12 klubgange.
  • En fast gruppe frivillige står for drift af klubben sammen med familierne og undervejs i forløbet deltager fagpersoner med inspirerende aktiviteter og lege.
  • Når forløbet slutter, præsenteres familierne for andre tilbud og støttes i brobygning til bæredygtige fællesskaber i lokalområdet.
  • I projektperioden frem til og med 2023 deltager 624 småbørn og deres familier i et forløb.

Om Småbørnsklubberne

I partnerskab med en række kommuner udvikler Red Barnet et bæredygtigt koncept for Småbørnsklubberne, som inddrager frivillige, fagpersoner og kommende fagpersoner.

Småbørnsklubberne er finansieret af Lauritzen Fonden og Egmont Fonden og bidrager til Småbørnsløftets mål om at mindske uligheden i børns lærings- og udviklingsmuligheder og sikre børn et godt børneliv.

Vores samarbejdspartnere