Varde Lokalforening

Modelfoto: Red Barnet

Velkommen til Varde Lokalforening


Hvad laver vi?
Red Barnet Varde kæmper for alle børns ret til et godt børneliv lokalt.
Det gør vi gennem en række sociale indsatser, som retter sig mod dårligt stillede børn.

 • Familieoplevelsesklub – opstart 2012
  Vi tilbyder udsatte børn i lokalområdet gode og givende oplevelser sammen med deres forældre i et sjovt, trygt og inkluderende fællesskab.
  Der er omkring 10 oplevelser, ture, udflugter om året – typisk en søndag eftermiddag.
  10-12 frivillige står for at arrangere og gennemføre programmet. 

 • Oplevelsesklub for traumatiserede flygtningefamilier – opstart 2017
  Vi tilbyder natursociale oplevelser for flygtningefamilier med ar på sjælen efter flugt og krig. Klubben drives i partnerskab med Afdeling for Traume- og Torturoverlevere. 
  Omkring 10 frivillige skaber unikke oplevelser med naturen som omdrejningspunkt. 

 • Ferielejr for traumatiserede flygtningefamilier – opstart 2017
  Sommerlejr med tre overnatninger for flygtningefamilier.

Red Barnet Vardes bestyrelse har blik for nye udviklingsmuligheder, som kan bidrage til at styrke indsatsen for de dårligst stillede børn i kommunen.


Frivillighed og donationer
Vi søger hele tiden engagerede frivillige, som sympatiserer med vores formål, og ligeledes hilser vi alle økonomiske bidrag velkomne til vores arbejde. 
Vi har et årligt budget på omkring 150.000 kr. som udelukkende finansieres gennem lokale donationer.