Plads til alle hjælper børn og unge

I UDSATTE POSITIONER

IND I LOKALE FÆLLESSKABER

Hovedparten af danske børn og unge har et aktivt fritidsliv og går til noget flere gange om ugen. Hermed opøver de sociale og personlige kompetencer og udvikler sig igennem aktiviteten og fællesskabet. Flere studier viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end børn og unge, der ikke gør. Desværre får mange børn og unge aldrig adgang til foreningslivets givende fællesskaber. Det gælder især dem, der lever i social, økonomisk og kulturel fattigdom. Disse børn og unge rammes oftere af psykisk mistrivsel. Red Barnet er via indsatsen Plads til Alle med til at inkludere disse børn i fritidslivet ved at hjælpe og støtte dem i at deltage i fritidsaktiviteter.  

Hvad kan jeg som frivillig?
Plads til Alle er en brobygningsindsats hvor du, som frivillig, vil være bindeled mellem forældre, barn og fritidsaktivitet i en begrænset periode, indtil barnet og familien har fundet sig til rette. Som frivillig giver du et barn hjælp og støtte til at deltage i fritidsaktiviteter og hjælper samtidig barnet med at finde en plads i et nyt fællesskab. Du hjælper med at skabe kontakt til den ønskede fritidsaktivitet, laver praktiske og økonomiske aftaler og følger barnet, så barnet kan komme til at dyrke sin fritidsinteresse. Ved at hjælpe barnet ind i fritidslivet støtter du barnet i at få positive oplevelser og nye venner. Dette kan for mange børn hjælpe til, at de opbygger relationer, selvtillid og selvværd. Du kan forvente at skulle afsætte ca. tre timer om ugen til arbejdet. 

Hvad får jeg ud af at være frivillig?
Du får positive oplevelser med børn, forældre og frivillige og er med til at gøre en forskel i et barns liv. Du mødes med andre frivillige for at sparre og udvikle faglige kompetencer. Du får også mulighed for løbende kurser og deltagelse i Red Barnets uddannelsesdage. Du bliver en del af en spændende organisation med stor gennemslagskraft og et engageret fællesskab.   

Læs mere omPlads til Alle  

Hvis du er interesseret i at høre mere om Plads til Alle, eller ønsker at være frivillig, så kontakt os på pladstilalle@redbarnet.dk. 

Vil du være frivillig i Plads til Alle?

Som frivillig i Plads til Alle kan du være med til at hjælper børn med at finde en plads i et nyt fællesskab gennem deltagelse i fritidsaktiviteter.

Bliv frivillig i Plads til alle

Tak til vores samarbejdspartnere