Deltag i ’Hjem til os’
og åbn dit hjem for et barn

'Hjem til os' er en ny indsats fra Red Barnet og Københavns Kommune, som hjælper børn i udsatte positioner ved at give dem en frivillig venskabsfamilie

’Hjem til os’ er et projekt, der udvikler og afprøver en model for at matche børn i udsatte positioner med frivillige, lokale børnefamilier.

Barnet besøger familien en eftermiddag om ugen i min. 12 måneder.

Skal din familie være med?
Lige nu søger vi familier fra Københavns Kommune, som vil åbne deres hjem for et barn fra omkring januar 2022. Barnet kan være i alderen 6-12 år.

Formålet med Hjem til os
Formålet er at give barnet et ugentligt frirum hjemmefra. Et forløb hos en frivillig familie kan betyde mange ting for et barn i en udsat position. Det kan fx give:

- en pause fra det svære
- en følelse af at blive valgt til
- trygge relationer
- gode oplevelser
- nye rollemodeller
- sproglig forbedring
- udvikling af sociale kompetencer
-  et styrket selvværd
-  nye tanker om sig selv eller sine muligheder
- et indblik i, hvordan andre familier fungerer

Dertil kommer, at barnets ugentlige fravær kan give forældrene mere overskud til at håndtere egne udfordringer, praktiske ting eller søskende – hvilket også kan komme barnet til gode.

Formålet på længere sigt er, at relationen til venskabsfamilien kan være med til at give barnet bedre livsbetingelser, end det ellers ville have haft. Håbet er, at man efter det første år har opbygget en relation til barnet, som vil vare ved, således at den omsorg og støtte, som barnet får fra den frivillige familie , fortsætter fremover.

En del af hverdagslivet
I et ’Hjem til os’ forløb bydes barnet velkommen som en del af familien hverdag. Dvs. at barnet bliver en del af alle de små, nære hverdagsbegivenheder, som I i forvejen gør (eller tidligere gjorde) med jeres egne børn. Det er fx madlavning, højtlæsning, spil, lektielæsning, fodbold i haven, se film, hoppe i trampolin, gå en tur med hunden osv. Det kan selvfølgelig også være besøg i lokalområdets parker, på legepladsen eller en tur på biblioteket.

Det er ikke meningen, at der skal foregå en masse aktiviteter og oplevelser. Som frivillig familie skal I gøre det I plejer at gøre derhjemme på en almindelig eftermiddag. Tidspunktet aftales med forældrene, men de fleste besøg ligger ca. kl. 16-19. Som udgangspunkt er det jer , der henter og bringer barnet.

Børnene i ’Hjem til os’
Børnene i ’Hjem til os’ kommer alle fra familier, der har en sag hos Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune. Familien kan have forskellige udfordringer. Nogle har kun én forælder i hjemmet, og nogle af forældrene er ikke på arbejdsmarkedet. Nogle har forældre med fysiske eller psykiske udfordringer. Nogle er søskende til en bror eller søster med et handicap. Nogle af børnene har lettere diagnoser, sociale eller sproglige vanskeligheder.

Familierne i ’Hjem til os’ mangler ofte frirum i hverdagen, fx i form af fritidsaktiviteter, legeaftaler, eller at den nærmeste familie henter og passer. Nogle familier mangler det økonomiske overskud til fritidsaktiviteter, og nogle mangler også det netværk og de relationer, som kan give børnene socialt samvær udenfor familien.

Fælles for børnene er, at de ikke har så store vanskeligheder, at de er i målgruppen for aflastning eller anbringelse. Som frivillig familie kan I derfor være med til at give børnene et tilbud, som kommunen normalt ikke har. Og måske kan forløbet være med til at forebygge, at børnene får brug for aflastning eller anbringelse.

Vi ved fra forskning, at noget af det allervigtigste for at klare sig godt i livet på trods, er at have tætte, positive relationer og stærke rollemodeller i sit nære netværk.

Deltagerkriterier
Det er et krav, at I er to voksne i hjemmet (børn over 18 år tæller ikke med). Det er også et krav, at I har min. ét hjemmeboende barn mellem 5-15 år.

Det er desuden en vigtig forudsætning for deltagelse, at alle i jeres familie synes, at det er en god idé, og at I har overskud og stabilitet i familien.

I vil modtage et online opkvalificeringskursus fra Red Barnet inden forløbet, og I vil få løbende supervision af projektlederen og en psykolog fra Red Barnets Børnefaglige Team. Vi indhenter børneattester og straffeattester på alle i familien over 15 år.

Skal din familie være med? 

I 'Hjem til os' får I en unik mulighed for at få en relation til et barn og gøre en forskel for en familie i en udsat position – ved at gøre som I plejer. Til glæde for alle.

Hvis det lyder som noget for jeres familie, så udfyld venligst denne  denne formular.

Henvendelsen er ikke bindende for nogen parter, før I har haft besøg af Red Barnet og er blevet godkendt som frivillig familie i Hjem til os .

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte projektleder Anna Furbo på afr@redbarnet.dk eller telefon 29815934, hvis du vil høre mere eller har spørgsmål til forløbet.