Hjem til os

-frivillige familier som netværk

til børn og unge i udsatte positioner

Hjem til os er et frivilligt tilbud til 6-12-årige børn i Københavns Kommune. Hjem til os er til børn, hvor familien har en sag i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge.

I Hjem til os knyttes barnet til en frivillig børnefamilie i lokalområdet, som barnet besøger en eftermiddag om ugen i min. 12 måneder.

Børn, der er med i Hjem til os, får positive oplevelser i en frivillig familie og et styrket netværk.

Hjem til os er et samarbejde mellem Red Barnet og Københavns Kommune.


Hvad er Hjem til os?

I et ’Hjem til os’ forløb bydes barnet velkommen som en del af hverdagen hos en frivillig familie. Dvs. at barnet bliver en del af familiens hverdagsaktiviteter. Det kan fx være madlavning, højtlæsning, spille et spil, fodbold i haven, hoppe i trampolin, gå en tur med hunden el.lign.

Tidspunktet for det ugentlige besøg aftales med forældrene, men de fleste besøg ligger ca. kl. 16-19. Som udgangspunkt er det den frivillige familie, der henter og bringer barnet.

Hvad er formålet med Hjem til os?
Med Hjem til os er målet at styrke børns netværk og give dem nære og positive oplevelser i en frivillig familie – til glæde for begge parter.

Hjem til os skal give barnet et ugentligt frirum – og et indblik i, hvordan andre familiers hverdag kan se ud.

Barnet får nye relationer og gode oplevelser sammen med den frivillige families børn og voksne, og frivilligheden giver en følelse af at blive valgt til. Barnet kan få styrket sine sociale kompetencer, sin tro på sig selv og på sine muligheder i livet.

Forløbet kan også være med til at give barnets forældre mere overskud til at håndtere deres hverdag – hvilket også kan komme barnet til gode.

Håbet på længere sigt er, at barnet og familien efter et år har opbygget en tæt relation, således at den omsorg og støtte, som barnet får fra den frivillige familie, vil fortsætte fremover. Til glæde for alle parter.

Hvor og hvornår?
Projektet matcher børn fra Københavns Kommune, hvor barnet eller familien har en sag i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge. Barnet matches med en frivillig familie fra barnets egen bydel i Københavns Kommune.

Tilmelding

Pt. er der åbent for tilmelding for børn fra alle bydele i Københavns Kommune.

Du kan tilmelde et barn til indsatsen via denne formular.

 

Kontakt
Kontakt projektleder Anna Furbo på afr@redbarnet.dk eller telefon 2981 5934, hvis du vil høre mere eller har spørgsmål til indsatsen.