Nyheder

Red Barnet fordømmer alle angreb på civile og opfordrer til våbenhvile nu

Konflikten og volden i Gazastriben og Israel er dybt alarmerende og truer børns liv og trivsel. Red Barnet fordømmer alle angreb på civile og opfordrer til våbenhvile nu: 

  • Våbenhvile nu: Alle børn – uanset hvem de er, og hvor de bor – har ret til beskyttelse og sikkerhed. Den eneste måde, vi kan beskytte børns liv på, er ved at standse volden. Vi opfordrer derfor konfliktens parter til straks at standse angreb på civile, inklusive børn. Der er akut brug for en våbenhvile.  
  • Adgang til nødhjælp: Børn i Gazastriben er afskåret fra alt det, der skal til for at overleve. Mad, medicin, brændstof og rent vand er ved at slippe op. Det skal være muligt og sikkert at få nødhjælp samt humanitært personale ind i Gazastriben for at hjælpe de mest sårbare og udsatte børn og deres familier.  
  • Overhold international lov: Red Barnet fordømmer på det kraftigste alle angreb på civile, herunder børn, samt angreb på skoler og hospitaler. Vi opfordrer det internationale samfund til at kræve, at alle parter lever op til de forpligtelser, de har under international lov.  
  • Løslad gidsler: Vi er dybt foruroliget over meldingerne om, at børn fra Israel er blevet bortført og taget som gidsler. At tage nogen som gidsel er forbudt ifølge international humanitær lov. Red Barnet fordømmer alle voldshandlinger begået mod børn og opfordrer til, at alle civile, der holdes som gidsler, løslades øjeblikkeligt og uden betingelser.

Støt Red Barnets katastrofefond

Red Barnet er sammen med vores partnere i gang med at uddele mad, vand og hygiejnepakker til familier ud fra den begrænsede mængde nødhjælp, der er tilgængelig og kommet ind i Gazastriben. I samarbejde med egyptisk Røde Halvmåne har vi også fået flere lastbiler med blandt andet vand og medicinsk udstyr over grænsen til Gazastriben. Men det er en dråbe i havet, da de humanitære behov er enorme. Vi er klar til at opskalere vores indsats i Gazastriben, så snart det bliver muligt og sikkert.

Støt vores arbejde via Børnekatastrofonden.