Forældre kender ikke skolers plan mod digital mobning

12-08-2019
NYHED

Halvdelen af danske forældre har aldrig hørt om den lovpligtige plan for at bekæmpe digital mobning på deres barns skole, og lige så mange forældre føler sig ikke inddraget i skolens politikker på området. Det viser en ny undersøgelse. Tallene er dybt bekymrende, for forældrene er helt centrale i kampen mod mobning. Alt for mange børn står alene med problemerne, og derfor kickstarter Red Barnet nu i anledning af årets landsindsamling 1. september en kampagne mod digital mobning og krænkelser på nettet.

Alle danske skoler er forpligtet til at have en grundig plan for at bekæmpe mobning – også den, der foregår på nettet. Men halvdelen af forældrene har aldrig hørt om planen på deres barns skole, og de føler sig heller ikke inddraget i skolens arbejde med at bekæmpe mobning i den digitale verden.

Det viser en ny undersøgelse blandt 1.000 forældre til børn i alderen 9-16 år, som UserNeeds har foretaget for Red Barnet.

En antimobbestrategi skal gøre det klart for alle på skolen – elever, lærere, pædagoger, ledelse og forældre – hvem der skal gøre hvad for at sætte ind over for mobning. Siden 2017 har det været et lovkrav, at der også skal være en strategi mod digital mobning. Derfor er det slet ikke godt nok, at så mange forældre ikke kender til strategien og ikke har været inddraget i den, mener Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

– Forældrene spiller en kæmpe rolle for at bekæmpe mobning – både i skolegården og på sociale medier. Skole og forældre har et stort og fælles ansvar her, men når halvdelen af forældrene slet ikke kender til planen for at bekæmpe digital mobning eller har været inddraget i at lave den, bliver det svært at engagere sig. Det kan vi ikke være bekendt over for børnene. For det er dem, der betaler prisen. Jeg vil derfor opfordre skolerne til at få rettet op på dette hurtigst muligt, når det har ringet ind til et nyt skoleår, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hvis antimobbestrategierne skal ud og leve kræver det fx, at forældrene bliver en del af processen med at vedtage fælles retningslinjer og handleplaner for det digitale område. Det kan ske til forældremøder.

Større frygt for digital mobning
Red Barnets undersøgelse viser også, at hver tredje danske forælder er mere bekymret for, at deres barn bliver udsat for mobning i den digitale verden end i den fysiske verden. Det er der god grund til. Ifølge Skolebørnsundersøgelsen fra i år er hvert 10. barn blevet mobbet på nettet inden for de seneste par måneder, og det er dobbelt så mange, som der er blevet mobbet på skolen.

Hver femte forælder i Red Barnets undersøgelse mener dog ikke, at deres barns skole gør nok for at forebygge digital mobning. Kun hver 10. danske forælder oplever, at lærere og pædagoger i høj grad er klædt godt nok på til at sikre børnenes digitale trivsel, og samtidig peger næsten to ud af tre forældre på, at skolerne har behov for flere ressourcer til opgaven.

– Skolerne er presset. Men det må aldrig gå ud over børnene. Mobning både online og offline er børnenes problem, men de voksnes ansvar. Derfor skal det selvfølgelig sikres politisk, at skolerne har både tid, penge og kompetencer til at forebygge og håndtere mobning, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hvis det står til Red Barnet, skal den kommende nationale handlingsplan for mental sundhed også omfatte mobning – både i den digitale og fysiske verden. Organisationen foreslår også, at alle klasser skal gennemføre forløb, hvor elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse inddrages i arbejdet mod mobning og for trivsel.

Søndag den 1. september samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling, og pengene vil blive brugt, hvor de gør størst forskel for udsatte børn – både i Danmark og ude i verden. I anledning af indsamlingsdagen kickstarter Red Barnet samtidig en ny kampagne mod mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet.

Om undersøgelsen
Sådan svarer 1.000 repræsentativt udvalgte forældre til børn mellem 9 og 16 år:
• 51% siger, at de aldrig har hørt om skolens plan for at forebygge og håndtere digital mobning.
• 51% føler sig i mindre grad eller slet ikke inddraget i deres barns skoles politikker for at forebygge og håndtere digital mobning.
• 19% oplever, at deres skole kun i mindre grad eller slet ikke har fokus på at forebygge digital mobning.
• 19% oplever, at lærere og pædagoger i mindre grad eller slet ikke er klædt godt nok på til at sikre børnenes digitale trivsel.
• 71% er enige eller meget enige i, at skolen skal inddrage forældre mere i forhold til at forebygge digital mobning.
• 62% er enige eller meget enige i, at skolerne har behov for flere ressourcer (tid, penge og kompetencer) til at bekæmpe mobning i den digitale verden.
Kilde: It’s A Fact og UserNeeds for Red Barnet

Om Red Barnets landsindsamling
Søndag den 1. september 2019 samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling, og pengene vil bl.a. gå til at bekæmpe mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet. Indsamlere kan tilmelde sig her.