Nyheder

Fattigdomsrekord for danske børn er en skandaløs udvikling

For første gang viser tal nu, hvad Red Barnet længe har advaret om. Regeringens fattigdomsydelser tvinger rekordmange børn ud i en opvækst i fattigdom. Skammeligt og skadeligt for næste generation, fastslår generalsekretær Jonas Keiding Lindholm. Han kræver de lave ydelser, der især rammer børnefamilierne, afskaffet.

Fattigdomsydelser som kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen tvinger nu et historisk højt antal danske børn til at vokse op i fattigdom.

Nye tal fra AE dokumenterer, at siden kontanthjælpsloftet blev indført i efteråret 2016, er 12.000 flere børn tvunget under fattigdomsgrænsen. Det er første gang, vi kan se tallene for kontanthjælpsloftet for et helt år, og de viser, at der nu er 64.500 børn, der lever i fattigdom.

- Det er skammeligt af et rigt land som Danmark. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst i rammer, hvor de kan udvikle sig. Alle børn har potentiale, men lige nu tvinges rekordmange til en hverdag, hvor de oplever smerten ved at stå uden for fællesskabet. Regningen for den stigende fattigdom betales nemlig altid inde på børneværelset. Frem for at værne om alle børn, som Danmark har pligt til, får et stigende antal børn ødelagt deres barndom og forringet deres fremtidsmuligheder, siger Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

Tydelige tegn på afsavn hos børnene
I Red Barnets mere end 60 lokalforeninger, som hjælper flere end 2500 udsatte børn og forældre i hele landet, oplever man, hvordan fattigdom griber voldsomt ind i børneliv og ødelægger børnenes chancer for at udvikle deres fulde potentiale. Her møder man flere steder udsatte familier, som er blevet markant mere pressede de seneste år.

- Vi er nu der, hvor det betyder, at forældre ikke kan købe varmt vintertøj og -støvler til deres børn. Hvor børn ikke kan være sikre på at få mad tre gange om dagen. Hvor børn må se på fra sidelinjen, mens deres jævnaldrende skolekammerater går til sport og har overskud til at udvikle sig i skolen. De ser kammerater, der glæder sig til julen med gaver, god mad og familiehygge, mens de selv bare håber, at julen hurtigt går væk igen, fordi de ikke har noget at glæde sig til. Det er simpelthen skandaløst, siger Jonas Keiding Lindholm.

- Det er ikke alene skandaløst, det er tossedumt. Alle studier og erfaringer viser, at en skidt start i livet med få ressourcer trækker lange spor ind i voksenlivet med mindre uddannelse, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og færre ressourcer til at bidrage til samfundsudviklingen. Danmark ødelægger sit eget potentiale, og det er den helt gale vej at gå i forhold til den politiske ambition om, at vi skal indfri verdensmålene i 2030, fortsætter Red Barnets generalsekretær.

Behov for ambitiøst opgør med øget ulighed
Han er derfor også stærkt bekymret over, at regeringen med den netop vedtagne finanslov har valgt at lukke satspuljen uden en tydelig plan, der styrker og udvikler snarere end afvikler virksomme sociale indsatser for samfundets mest udsatte.

- Det skaber stor usikkerhed omkring, hvordan vi så skal hjælpe de mennesker, der tidligere fik støtte gennem satspuljemidlerne. Og det på et tidspunkt, hvor der mere end nogensinde er behov for en ambitiøs socialpolitik til at gøre op med den øgede ulighed og børnefattigdom i samfundet, siger Jonas Keiding Lindholm.