Etisk kodeks
Mod deling af
krænkende materiale

25-10-2016
NYHED

Etisk kodeks mod deling af krænkende materiale er skabt for, at skolen sammen – elever, lærere, skoleledere og forældre – kan forebygge og bekæmpe, at unge deler krænkende billeder og videoer af sig selv og hinanden. Kodekset består af 7 principper, som kan hjælpe til at skabe en god skolekultur, hvor krænkende handlinger ikke vinder indpas. Kodekset skal gøre det nemmere at smide berøringsangsten over for, hvordan man griber problemstillingen an og være beredt, når en konkret sag opstår.

Læs mere om det etiske kodeks og hvordan, skoler kan forebygge og bekæmpe deling af krænkende materiale på nettet på Alle For En Mod Mobning.

De syv principper

1. Vær tydelig om skolens værdier

– Tydelighed og synlighed

Det er afgørende, at skolen er tydelig om skolens værdier og regler for, hvordan vi omgås hinanden – både på skolen, men også på nettet. Vi skal ikke dele noget på nettet, som vi ikke ville vise i skolens festsal. Det vigtigt, at skolen prioriterer, at der skabes et fælles sprog om skolens værdier. Skolens værdier skal være synlige i den daglige kommunikation og præge skolens aktiviteter. Eleverne skal føle medejerskab til skolens værdigrundlag, for eksempel ved at de inddrages aktivt i udarbejdelsen af værdigrundlaget.

2. Tag ansvar for jeres fællesskab – også uden for skolen
– Fælles ansvar

Når unge deler krænkende materiale af andre på nettet, hænger det ofte sammen med, at de forventer at opnå status og anerkendelse. Sker det ikke, vil mange miste motivationen til at hænge andre ud på nettet. Skolen skal støtte op om at skabe en fællesskabskultur, hvor unge ikke alene underlader at dele krænkende materiale af hinanden, men også siger aktivt fra over for dem, som gør det. Bliver der delt krænkende billeder af en elev på nettet, er det ledelsens opgave at gribe ind og elevernes ansvar at sige fra, uanset om det er sket på eller udenfor skolen.

3. Tænk dig om, før du deler
– Deling med omtanke

Deling af billeder er en naturlig del af unges sociale liv, og de bruger ofte deres profiler på de sociale medier til at iscenesætte sig selv og definere, hvem de er over for omverdenen. Det er ikke den unge, der har gjort noget forkert, hvis andre deler krænkende materiale af pågældende mod deres vilje. Dog bør alle passe på sig selv og tænke sig om, før de deler. Hvad sker der med fortroligheden, hvis kæresteforholdet med den person, du har sendt nøgenbilleder til, går i stykker? Hvor grænseoverskridende er billedet? Er jeg let at identificere? Disse spørgsmål er fornuftige at stille sig selv før der trykkes ”send”

4. Vær klar, når skaden er sket
– Beredskab

Deling af et billede eller en video på nettet kan sprede sig med lynets hast. Det får situationen til at virke uoverskuelig for den unge, der er blevet krænket, og vedkommende kan føle sig alene og handlingslammet. Skolen skal reagere straks, når den bliver bekendt med en sag om ufrivillig deling. Delingen skal stoppes hurtigt, så billedet eller videoen kommer ud til færrest mulige personer. Materialet skal fjernes, hvis det er muligt, og der skal følges op i klassen og på skolen. Derfor er det afgørende, at skolen – inden uheldet er ude – har lavet et beredskab.

Hvad har andre skoler gjort, når skaden er sket? Og hvad er skolelederens beføjelser i forhold til at bortvise eller midlertidigt udelukke en elev? Læs om reglerne her.

5. Det er faktisk ulovligt
– Strafbarheh

Mange børn og unge ved ikke, at de kan gøre sig delagtige i deling af seksuelt krænkende materiale, hvis de deler seksuelle billeder af kammerater under 18 år. Det er vigtigt at italesætte, at noget er strafbart, hvilket kan være med til at fjerne skyldfølelse fra den unge, det går ud over. Skolen skal støtte op om den unge, som er blevet krænket, og sammen med den unge og forældrene følge op på, om hændelsen skal anmeldes til politiet. Skolen skal desuden selv reagere ved fx at udelukke krænkeren fra undervisningen eller bortvise eleven.

Hvad er lovligt og ulovligt ift. at dele krænkende billeder eller videoer – og hvem kan anmelde en ulovlig hændelse? Læs om regler og love her.

6 Vis respekt for den enkeltes privatliv
– Samtykke

De sociale medier er med til at udfordre grænserne for, hvornår det private er offentligt, og det offentlige er privat. Alle har ret til et privatliv, og det er forskelligt, hvornår vi føler, at grænsen til vores privatsfære bliver overtrådt. Man skal altid bede om samtykke, når man deler billeder eller andet indhold på nettet, der kan være krænkende – uanset om det er nøgenbilleder eller blot pinlige billeder.  Det er altid den på billedet, som har retten til at sige fra, og at modtage billeder er ikke det samme som at få samtykke til at dele dem med andre.

7. Stå fast på en lige netkultur
– Ligestilling

På nettet forstærkes den kønnede måde, vi omtaler hinanden på; i stedet for ”fjols” bliver det hurtigt ”kælling” eller ”bitch”. Der eksisterer desværre en shaming-kultur, hvor det er mere skamfuldt for piger end drenge at få delt seksuelle billeder. Det er derfor vigtigt, at skolen sætter kritisk fokus på normer om køn og står fast på en lige netkultur. Vi ser, at piger oftere end drenge deler nøgenbilleder, hvor det er let at identificere dem. Når drenge deler nøgenbilleder, er det oftere billeder uden ansigt. Det er vigtigt at debattere den forskel.

 Det etiske kodeks er udarbejdet af elev-, lærer- og lederrepræsentanter for ungdomsuddannelserne i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.