Nyheder

DEBAT: Der findes ikke børneporno

Af Per Frederiksen, psykolog i Red Barnet 

I Red Barnet har vi siden 2001 behandlet anonyme anmeldelser fra borgere, der er stødt på billeder og videoer, de mistænker for at være børnepornografi. En vigtig erfaring, vi har gjort os over snart to årtier er: Børnepornografi findes ikke 

Der findes dokumenterede seksuelle overgreb mod børn, og der findes overgrebsbilleder af børn. Men der er intet pornografisk over billeder eller videoer af børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb. Børneporno er et trivialiserende ord for, hvad billederne viser – seksuelle overgreb mod børn. Det er et ord, vi i Danmark bør stoppe med at brugeligesom andre lande har gjort det. 

Der findes seksualiserende hjemmesider med børn iført alverdens beklædninger, der ikke passer til børn, og billeddelingssider med børn, der skal posere på udstillende vis. Red Barnets hotline støder også på hjemmesider med børnder badereller børn der tisser, hvor konteksten for billederne er stærkt seksualiserende. Poseringsbilleder eller billeder af børn, hvor konteksten er stærkt seksualiserende, er ikke ulovlige i Danmark – selvom lovgivningen burde strammes. Når Red Barnet har talt om børnepornografi, er der tale om den kategori af billeder, der viser seksuelle overgreb mod børn.   

Ordet børnepornografi anvendes ofte i strafferetslig sammenhæng, men ordet optræder slet ikke i straffeloven. Straffeloven § 235 lyder: ”Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år ...  

Der er plads til forbedringer i lovtekstenPornografiske fotografier” er en normaliserende betegnelse for overgrebsbilleder af børnNår vi taler om pornografi, er det med en forståelse af, at de medvirkende har sagt ja til at blive fotograferet eller filmet. Børn kan ikke give samtykke til sex. Sex med et barn er et seksuelt overgreb. At overgrebet er fotograferet eller filmet, gør det ikke til porno. At overgrebet er dokumenteret, gør kun ondt værre. Barnet skal leve med bevidstheden om, at overgrebet florerer på internettet og bliver brugt til seksuelt at stimulere voksne mennesker. Det fysiske overgreb bliver derved også til et digitalt overgreb, der kan gentage sig i det uendelige.  

I 2015 sagde Europa-Parlamentet fra over for betegnelsen ’børnepornografi, og det samme gjorde 18 internationale organisationer året efter. Herhjemme har de internationale beslutninger ikke rykket nævneværdigt ved dansk terminologi. I Danmark handler vi ikke ukritisk på, hvad EU eller andre siger eller gør. Vi ser tiden an. Når det kommer til spørgsmålet om ordet børnepornografi, har Red Barnet set tiden an. 

Der findes ikke børneporno. Der findes dokumenterede seksuelle overgreb mod børn. Det skal stoppes. En del af det arbejde er, at vi holder op med at tale om børnepornografi, men i stedet taler om det, det handler omOvergrebsbilleder af børn, overgrebsmateriale med børn eller dokumenterede seksuelle overgreb mod børn. 

 

Debatindlægget blev bragt i Berlingske den 13. juli 2019