Nyheder

Børn mangler voksne med viden om god digital adfærd

Red Barnet hilser det velkomment, at regeringens nedsatte opdragelsespanel ønsker et ekspertråd for god adfærd på digitale medier. Forældre og skoler skal rustes til at støtte de unge i gode vaner på nettet.

Forældre og skoler har et massivt behov for rådgivning om børn og unges adfærd på sociale medier, hvis de skal kunne hjælpe dem til at undgå eller håndtere digitale sexkrænkelser.

Derfor ser Red Barnet positivt på de anbefalinger vedrørende digital adfærd, som børne- og socialminister Mai Mercados nedsatte opdragelsespanel i dag har fremlagt på Folkemødet.

Panelet anbefaler bl.a., at der bliver igangsat mere forskning på området, og at der nedsættes et ekspertråd om digitale medier.

- I hver udskolingsklasse sidder cirka én elev, som har oplevet at få delt et intimt billede på nettet. Det er fuldstændig uacceptabelt. Digitale sexkrænkelser kan have lige så alvorlige psykiske konsekvenser som fysiske overgreb. Den viden skylder vi børn og unge at omsætte til handling, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm, som roser forslaget om et ekspertråd.

Opdragelsespanelet fremhæver i sin fremlagte rapport i dag, at forældre gerne vil engagere sig i deres børns digitale verden, men de mangler viden og redskaber.

Det stemmer overens med Red Barnets egne undersøgelser, der viser, at de unge ikke ser de voksne som en hjælp. Kun lidt over halvdelen (56 pct.) af de over 900 adspurgte mellem 13 og 17 år ville gå til deres egne forældre, hvis de blev udsat for en digital sexkrænkelse. Og kun 15 procent ville søge hjælp hos en lære på deres skole.

- Det er dybt, dybt beskæmmende, at de unge skal føle sig svigtet på denne måde. Vi har som samfund et massivt ansvar for at sikre, at den generation, der vokser op nu, får sunde digitale vaner og forstår, hvordan man skal passe godt på hinanden, også på nettet. Og det kræver, at de trygt kan henvende sig til voksne og få hjælp.

Red Barnet har som de eneste i Danmark en højtspecialiseret rådgivning, SletDet, med fortrolig og individuel hjælp til børn og unge, som har været ude for digitale sexkrænkelser. På de to år, tjenesten har eksisteret, har Red Barnet modtaget over 900 henvendelser, især fra børn og unge men også fra forældre og fagpersoner, der ønsker mere viden.

- De fleste forældre og andre nære voksne vil virkelig gerne hjælpe. Men de er i vildrede. De mangler redskaber og ved ikke, hvor de kan søge hjælp. Derfor håber vi også på, at debatten vækker bevidsthed om den ekspertviden, vi kan bidrage med i Red Barnet, siger Jonas Keiding Lindholm.

På lørdag kl. 16.30 (ved G16) arrangerer Red Barnet en debat på Folkemødet ’Digitale sexkrænkelser – hvorfor beder de unge ikke om hjælp?'