Mobning kan give varige mén!

Vær med til at bekæmpe mobning mod børn

Støt nu

  • icon
    Stop mobning
    Red Barnet bekæmper mobning - støt og giv børn en god barndom

Bekæmp mobning sammen med Red Barnet

Mobning blandt børn har store konsekvenser - både socialt og psykisk. Børn, der bliver mobbet, er ofte utrygge ved at gå i skole, og det går både ud over deres faglige indlæring og selvværd. Det kan på sigt få store konsekvenser for deres videre liv både socialt, uddannelses- og helbredsmæssigt. Hos Red Barnet forebygger og bekæmper vi mobning i vuggestuer, børnehaver, skoler, sportsklubber og på nettet. 

Men vi har brug for din hjælp. 

Stop mobning

Støt os og stop mobning

Vær med til at bekæmpe mobning og hjælpe udsatte børn i Danmark. Støt vores arbejde og hjælp børn til en bedre barndom. Når du støtter Red Barnet, er du med til at  redde, beskytte og styrke de dårligst stillede børn i Danmark og i resten af verden. Tak!

 

Støt og stop mobning