Hvert femte barn i Danmark

bliver udsat for mobning

Bliv fast støtte
- og hjælp os løbende i vores arbejde for at give børn en mobbefri barndom.
Bliv fast støtte og hjælp os løbende i vores arbejde for at give børn en mobbefri barndom

  • icon
    Stop mobning
    Red Barnet bekæmper mobning - støt og giv børn en god barndom

Mobning rammer hvert femte barn

Skolestart er en glad tid. En spændende tid. Men for alt for mange børn, bliver skolen en traumatiserende oplevelse. Hvert femte barn i Danmark bliver nemlig udsat for mobning.

En gang var det sådan, at når klokken ringede ud, så havde børnene, der blev mobbet oftest et pusterum indtil næste skoledag. Det har de ikke længere, da mobningen ikke kun begrænser sig til skolegården - den digitale mobning sker hele døgnet rundt og eskalerer ofte meget hurtigt.

Børn har brug for hjælp og støtte til at løse konflikterne, både dem i skolegården og dem på nettet.

Og du kan være med til at støtte det vigtige arbejde imod mobning.

Vi bekæmper og forebygger mobning

Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning. Vi sætter blandt andet ind i skoler, i sportsklubber og på nettet. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en opvækst uden mobning. Alle børn har ret til en tryg skolegang. Og ingen børn skal udnyttes eller krænkes på nettet.

Mobning blandt børn har store konsekvenser. Både for det enkelte barn og for vores samfund. Alle børn, der lever i en mobbekultur, tager erfaringerne med sig videre i livet. Og de børn, der bliver udsat for mobning, risikerer at få varige mén. Utryghed ved at gå i skole, angst og lavt selvværd kan præge et barns udvikling. Det kan have store sociale og psykiske konsekvenser i livet senere hen.

"Mobning skyldes ikke onde børn. Mobning handler om en dårlig klassekultur, og det er den, der skal laves om på. Vi ved, at en god skoletid og et trygt onlineliv, er helt afgørende for et godt børneliv. Det er blandt andet derfor, at vi arbejder så hårdt for, at alle skoler i Danmark har en antimobbestrategi, hvor skoleledelse, lærere, forældre og børn sammen skal finde ud af, hvordan man skaber og sikrer en mobbefri skole. Vi ved, at stærke fællesskaber er løsningen, og det er dem, vi arbejder for at skabe."
Dorthe Ploug Hansen, National chef i Red Barnet.

 

Stop mobning

Sammen kan vi gøre endnu mere

Red Barnet gør en stor indsats for at opbygge positive børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg for både børn og voksne. Vi klæder forældre, pædagoger, lærere og sportstrænere på med konkrete redskaber til at styrke børns fællesskaber og til at forebygge og stoppe mobning på nettet og mobning på sociale medier.

Med din støtte kan vi gøre endnu mere. Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden, fordi alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Vi sørger for, at dine penge går til de børn, der har allermest behov for hjælp.


Alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Vi arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. Når du støtter Red Barnet, sørger vi for, at dine penge bliver brugt der, hvor der er mest behov for det.