Mobning kan give varige mén!

Vær med til at bekæmpe mobning mod børn

Støt nu

  • icon
    Stop mobning
    Red Barnet bekæmper mobning - støt og giv børn en god barndom

Bekæmp mobning sammen med Red Barnet

Mobning blandt børn har store konsekvenser - både socialt og psykisk. Børn, der bliver mobbet, er ofte utrygge ved at gå i skole, og det går både ud over deres faglige indlæring og selvværd. Det kan på sigt få store konsekvenser for deres videre liv både socialt, uddannelses- og helbredsmæssigt. Hos Red Barnet forebygger og bekæmper vi mobning i vuggestuer, børnehaver, skoler, sportsklubber og på nettet. 

Men vi har brug for din hjælp. 

Stop mobning

Støt os og stop mobning

Vær med til at bekæmpe mobning. Støt vores arbejde og hjælp børn til en bedre barndom.

Støt og stop mobning