Du kan redde børn fanget i katastrofer

Foto: Rajan Zaveri/Red Barnet
Giv et bidrag nu
Millioner af børn har akut brug for mad, vand og behandling nu!

Så langt rækker din støtte for 400 kr.

  • icon
    Medicin
    Medicin til 40 syge børn i en uge

Du kan redde børn i katastrofer

Lige nu: Verden er lige nu ramt af et stort antal naturkatastrofer. Mange kontinenter er ramt, og millioner af børn er i fare, mangler mad, rent vand og et trygt sted at sove og har ikke mulighed for at komme i skole. Vi ved, at de første par døgn er helt afgørende, når en naturkatastrofe har ramt. Her er det et spørgsmål om liv eller død, da mange kan være kommet til skade, og har brug for akut livreddende førstehjælp og behandling. Behovet for mad, medicin og vand stiger også hurtigt, så vi rykker ud med nødhjælp så hurtigt som muligt efter, at en katastrofe er indtruffet. Men alt det kan vi kun med din hjælp. Når du støtter Red Barnet gør du en forskel for de børn, der har det allersværest.
Vi hjælper der, hvor naturkatastroferne rammer: 

Bangladesh, Nepal og Indien: 
Massive oversvømmelser har ødelagt landene og har kostet børneliv. 40 millioner mennesker er berørt, og de voldsomme vandmængder øger risikoen for vandbårne sygdomme så som kolera, der altid rammer børnene hårdest. 

Mexico ramt af tre jordskælv: 
Flere skoler er styrtet sammen og har kostet børneliv i Mexico, der er blevet ramt af tre store jordskælv og Orkanen Irma inden for få uger. Op mod 300 mennesker er døde. 

Voldsomme orkaner raser verden over: 
Orkaner som Irma og Maria har ødelagt øer og lande. Jævnet hjem og skoler med jorden og taget liv. 
 

Når støtter vores arbejde, så støtter du vores Børnekatastrofefond, der sikrer, at vi vi har ressourcer og økonomi til at rykke ud, der hvor katastroferne rammer og nøden er størst. 

Foto: Gabriele François Casini / Red Barnet

Hvad gør Red Barnet, når naturkatastrofen rammer?

 

Akut Nødhjælp
De første døgn er helt afgørende, når en naturkatastrofe rammer. Det er her, at vi skal redde børneliv, når børn er kommet til skade under et jordskælv, i forbindelse med store oversvømmelser, eller når en orkan har hærget. 

Der er brug for akut nødhjælp i form af medicin og behandling, mad og drikke og et trygt sted at sove. 

Børnesikre områder
Vi ved, at i kaoset efter en naturkatastrofe er børn sårbare. Her bliver børn kidnappet og ofre for trafficking. Så det er en prioritet, at vi skaber børnesikre områder, hvor børn kan lege, lære og bearbejde de psykiske traumer, de har pådraget sig under katastrofen.

Skoler og genopbygning
Vi arbejder også for at få midlertidige skoler etableret, for vi ved, at det er vigtigt, at børn kommer tilbage i skole, for at sikre dem en god fremtid.

Vores øvrige arbejde
Red Barnet redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og i resten af verden. Du kan også støtte vores arbejde med at bekæmpe mobning, hjælpe børn på flugt, stoppe vold og overgreb mod børn og støtte børn der lever i fattigdom i Danmark

Foto: Guilhem Alandry/Red Barnet