Venskabsløbet

Snør løbeskoene for en god sag

Her finder du alt hvad du skal vide om Venskabsløbet

Venskabsløbet skal være let at gå til og let at afvikle. Derfor har vi lavet denne oversigt, som giver dig et hurtigt overblik over forløbet omkring Venskabsløbet.

Velkommen til Venskabsløbet

En god dag for en god sag!

Venskabsløbet er et velgørenhedsløb, der kombinerer motion, fællesskab og indsamling til udsatte børn i Danmark og resten af verden. Jeres Venskabsløb kan løbes af én, flere eller alle klasser på skolen, og I bestemmer selv tid og sted.

De fleste børn kan løbe, og de fleste børn - store som små - kan også godt lide at hjælpe andre. På den måde favner Venskabsløbet både de små og store klassetrin og kan være med til at skabe sammenhold på tværs af klassetrin, fordi hele skolen løber for samme gode formål.
Venskabsløbet er let at arrangere og gratis for jer at deltage i. I vælger selv hvor, hvornår og hvordan, I vil afholde Venskabsløbet. I kan løbe i forbindelse med en temadag eller blot i en idrætstime. Nogle skoler afholder Venskabsløbet på Skolernes Motionsdag, og nogle laver helt anden motion end løb.

Forud for løbet finder eleverne sponsorer, som sponsorerer f.eks. det antal runder eller det antal kilometer, de løber på løbsdagen. Når I tilmelder jer, får I jeres egen indsamlingsside, hvor forældre og andre sponsorer kan støtte indsamlingen og elevernes indsats.

Der er primært to slags sponsorer i Venskabsløbet:

1) De private, som typisk er elevernes mor, far, tante, farmor, nabo, træner eller lignende.

2) De lokale virksomheder og forretningsdrivende.

Efter løbet skal sponsoren indbetale det med eleven aftalte beløb, ganget med det antal runder eller kilometer eleven løb. Beløbet kan indbetales med kort eller Mobilepay. Virksomheder kan også indbetale med en faktura. 

Du kan finde skolernes indsamlinger på Venskabsløbet tilmeldingsside (klik her)

Så sådan gør du!

  1. Tilmeld skolen ved at oprette jeres egen indsamling (klik her)
  2. I får jeres helt egen flotte digitale indsamling, som I kan dele i jeres netværk.
  3. Red Barnet vejleder hele vejen til, hvordan I kan forberede løbsdagen (klik her)
  4. I får en sjov dag sammen med fokus på trivsel, motion og læring - og er samtidig med til at hjælpe udsatte børn.

I er med til at gøre en forskel for udsatte børn... blot ved at løbe en tur

Venskabsløbet er skabt af Red Barnet, og der venter alle skolens elever masser af bevægelse, fællesskab med vennerne, læring og høj puls, når skolerne deltager i Venskabsløbet – og mulighed for at hjælpe udsatte børn til et bedre liv. Blot ved at løbe en tur. Vi ved, at hverdagen på en skole er travl. Derfor er materialet udviklet til at være nemt og overskueligt at tage i brug.

Læs mere om Red Barnets arbejde her: Klik her

 

Der er to mål med Venskabsløbet:

  1. At give eleverne indsigt i andre børns livsvilkår og gøre en indsats for at hjælpe.
  2. At sætte fokus på den fælles indsats og det fælles resultat – fremfor på den enkelte elevs indsats. På den måde fremmer Venskabsløbet fællesskabet og trivslen i klassen – på en sjov og aktiv måde.

Så når du melder din skole til Venskabsløbet, er du både med til at hjælpe udsatte børn og til at fremme trivslen blandt eleverne.

Længere nede på siden eller via menuen til højre finder du alt det, du skal bruge for at arrangere Venskabsløbet på din skole. Men husk først og fremmest at tilmelde din skole, så guider vi jer hele vejen! 

Jeres indsats gør en forskel! Vil du vide mere om Red Barnet, så se her en kort film om Red Barnets arbejde, og hvorfor jeres indsats gør en forskel for udsatte børn både i Danmark og resten af verden: Klik her 

Forude venter en sjov dag for en god sag!


Venskabsløbet er en fælles sag

Venskabsløbet er en sjov dag med en masse god motion, hvor eleverne står sammen om at gøre en forskel. Venskabsløbet er ikke en individuel konkurrence, Venskabsløbet er glæden ved at gøre noget sammen. Det er en fælles indsats, som er i fokus.

Gode råd til en god dag! 

Alle donationer er anonyme
Donationernes størrelse kan nemt blive en konkurrence blandt eleverne, og netop af denne grund, har vi sørget for, at alle donationer, som kommer ind på jeres digitale indsamling og/eller via MobilePay er anonyme.

Vær tydelig omkr. forældrekontraktens funktion - også overfor forældrene
Med forældrekontrakten er det vigtigt, at eleverne forstår, at her er tale om en aftale, som de indgår sammen med f.eks. mor og far derhjemme. Det er ikke en konkurrence med klassekammeraterne. Kontrakten er en mulighed for eleverne, at fortælle om arrangementet hjemme, og sammen med deres familie/venner sætte og indfri et personligt mål. Selve donationen er anonym og indgår i det samlede resultat for alle elever. Alle beløb eller indsatser er lige gode, store som små. Det vigtigste er, at alle elever har en sjov dag - uanset, hvordan de deltager. 

Alle indsatser og/eller donationer er lige gode
Vi er meget opmærksomme på, at afholdelse af et løb kræver særlig forberedelse – og ikke mindst, at de fysiske rammer er afgørende for, hvilke muligheder man har. Det er meget individuelt, hvordan den enkelte skole vælger at afholde Venskabsløbet – men fælles for alle skoler er, at alle elever skal vide, at netop DERES indsats er fantastisk, uanset hvad og hvordan de bidrager til fællesskabet.

Har I som skole brug for råd og vejledning herom, har vi selvfølgelig nogle anbefalinger til, hvad man kan gøre. Send os gerne en mail til venskabsloebet@redbarnet.dk hvis I ønsker at høre mere.

Fokus på fællesskab

Uanset i hvilken form I vælger at afholde Venskabsløbet, så venter der alle skolens elever masser af bevægelse, fællesskab, læring og høj puls, når I melder jeres skole til Venskabsløbet – og mulighed for at hjælpe udsatte børn til et bedre liv. Blot ved at løbe en tur. - Dét giver mening.

Værsgo at tage for dig af materialet – du finder det her på siden (se menu til venstre). Det er gratis, og tilmelding sker ved at klikke på den røde knap til højre 'Tilmeld'.

...og har I lyst, så kan I træne med Red Barnets ambassadør, tidligere verdensmester Wilson Kipketer - og blive den sejeste venskabs-løber!

God fornøjelse!

Efterskoler, lokalforeninger og sponsorer

Vil din efterskole løbe med? Kommer du fra en lokalforening – eller vil du gerne være sponsor? Læs mere her...

Ofte stillede spørgsmål

Hvad går Venskabsløbet ud på?

Venskabsløbet er et velgørenhedsløb udviklet af Red Barnet. Hver elev finder private sponsorer, der giver et bidrag f.eks. pr. runde eller pr. kilometer, eleven løber. Fokus er på klassens samlede resultat - ikke den enkelte elevs.

Hvem kan deltage?

Alle landets grundskoler kan deltage. Man skal blot klikke på ”Tilmeld” øverst på siden her, så er man i gang.  Man kan tilmelde sig som klasse, grundtrin eller hele skolen. Vi anbefaler, at hele skolen tilmelder sig, så I kan få en sjov dag med fællesskab på tværs af årgange.

Udover grundskoler kan børnehaver, efterskoler, gymnasier, videregående uddannelser samt virksomheder også deltage. 

Hvornår foregår det?

Venskabsløbet kan afholdes på en dag efter eget valg. Man kan f.eks. vælge at afholde det i forbindelse med skolernes motionsdag fredag i uge 41 eller skolernes trivselsdag den første fredag i maj.  

Hvad går pengene til?

Pengene går til Red Barnets arbejde for at redde, styrke og beskytte de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. I Danmark bekæmper Red Barnet vold, overgreb og mobning. Red Barnet opbygger fællesskaber, styrker børns modstandskraft og arrangerer lejre og oplevelser i naturen for udsatte børn og deres familier. Hvis en af Red Barnets lokalforeninger indgår i et samarbejde med skolen om løbet, går 25 procent af det indsamlede beløb til lokalforeningens arbejde med udsatte børn i lokalområdet.

Læs mere om hvordan Red Barnet bruger penge på at hjælpe børn.

 

Hvad får eleverne ud af det?

Venskabsløbet giver eleverne indsigt i andre børns livsvilkår. Det giver fællesskab i klassen og en sjov og aktiv dag. Og så får hver elev et flot diplom med hjem som tak for indsatsen. Klassen får også et fælles diplom, de kan hænge op i klasselokalet. Og ikke mindst oplever eleverne en følelse af stolthed og empati ved at hjælpe andre børn.

Hvilken rolle spiller Red Barnets lokalforeninger?

Red Barnet har lokalforeninger over hele landet, og hvis skolen indgår et samarbejde med en af lokalforeningerne, vil en repræsentant for foreningen komme ud og holde et oplæg på skolen om Red Barnets arbejde, hjælpe til på løbsdagen som vejviser eller hepper på ruten – og officielt møde op, når indsamlingen er slut for at takke skolen for indsatsen.

Hvem kan blive sponsor?

Der er to slags sponsorer i Venskabsløbet: 1) De private, som typisk er elevernes mor, far, tante, farmor, nabo, træner eller lignende. 2) De lokale virksomheder og forretningsdrivende.

Hvem står for at arrangere Venskabsløbet på din skole?

Det gør I selv - eventuelt i samarbejde med en af Red Barnets lokalforeninger. Og det er ikke svært. Materialet her på siden giver overblik og gør det nemt at planlægge. Red Barnet sender jer balloner og et banner til at lave et festligt startområde. Har I spørgsmål eller brug for sparring, er I altid velkommen til at kontakte os på venskabsloebet@redbarnet.dk.

Hvordan opstod Venskabsløbet?

Idéen til Venskabsløbet opstod i 2015, da Red Barnet oplevede en stor stigning i antallet af henvendelser fra skoler, som ønskede at gøre en forskel for udsatte børn.

På det tidspunkt kom et stigende antal flygtninge til Danmark, og det fik mange elever til at spørge deres lærere, hvordan de kunne hjælpe børn på flugt. Red Barnet ville gerne give skolerne et tilbud, som kombinerer trivsel, fællesskab og velgørenhed, og derfor udviklede vi Venskabsløbet.

Har I spørgsmål? Kontakt os endelig på venskabsloebet@redbarnet.dk

Rigtig god fornøjelse!

Undervisningsmaterialer

Der er mulighed for at sætte fokus på et eller flere emner, som hver for sig berører aktuelle problematikker omkring trivsel og verden omkring os. Venskabsløbet taler ind i begrebet 'Venskab', som kan italesættes på flere måder - men helt generelt er 'venskab' kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed, positive følelser for hinanden, respekt og en vis grad af overbærenhed. Det har vi alle brug for, for at kunne udvikle os positivt og trives både socialt og fagligt. Med tematikker som Fællesskab og trivsel...Sikker chat...og Børns rettigheder, er der rig mulighed for at afholde et spændende og lærerigt forløb op til selve løbsdagen.

Alle undervisningsmaterialer er gratis, og jeres skole vælger helt selv, hvilken tematik netop jeres Venskabsløb skal være bygget op omkring. Vi gør opmærksom på, at nærværende materialer også tilbydes i forbindelse med blandt andet Trivselsdagen og/eller Børnerettighedsdagen, men også kan bruges i et forløb koblet til Venskabsløbet.

Se vores forslag til undervisningsmaterialer i forbindelse med Venskabsløbet