Trivselsdagen

Den årlige Trivselsdag

Skolernes trivselsdag første fredag i marts er en national mærkedag for trivsel i skolen. Hvert år markerer Red Barnet dagen sammen undervisere og elever landet over. Det er en dag, hvor skoler sætter fokus på den gode trivsel i grundskolen gennem undervisning og andre aktiviteter, der kan være med til at give eleverne en stemme og gøre skolen til et sted, hvor elevernes trivsel vægtes højt. Trivsel er nemlig helt afgørende - ikke bare for glæden ved at gå i skole, men også for at sikre eleverne de bedste betingelser for at udvikle sig og lære.

Red Barnet stiller hvert år undervisningsmateriale til rådighed for landets skoler, som kan hjælpe med at få sat trivslen på skemaet, og som kan få kickstartet, understøttet og bidraget til skolernes øvrige trivselsindsats. Den årlige Trivselsdag kan bruges som løftestang til at gøre konkrete forandringer på skolen mulige. Alt sammen med deltagelse af eleverne selv.

Her på siden kan du læse meget mere blandt andet hvilke tema, som Red Barnet sætter fokus på til årets Trivselsdag og forslag til program for dagen. 

Red Barnets antimobbekonsulent giver herunder tre gode og generelle råd til lærere og pædagoger om, hvordan I kan være med til at sikre god trivsel i skolen.

">

Seneste tema – Tryg i skolen og på nettet

Alt for mange børn og unge oplever ubehagelige episoder i den digitale verden. Red Barnet har sammen med Rambøll lavet en undersøgelse, der viser, at 42 pct. af adspurgte børn og unge har oplevet digitale krænkelser.

Det er faktisk kun i sjældne tilfælde, at barnet eller den unge går til en fagperson for at tale om de ubehageligheder, som man har oplevet. Kun i 5 pct. af tilfældene har barnet opsøgt en lærer eller en pædagog. Digital trivsel og fællesskaber var derfor udvalgt som temaet for Trivselsdagen i 2022.

Red Barnet samlede forskellige forløb om børn og unges digitale liv som inspiration til undervisningen på Trivselsdagen. Blandt andet en måling gennem Børnebarometeret, der skulle få sat dagen i gang. 

Børnebarometer-måling

Børnebarometeret er et dialogværktøj, som skal styrke børns stemme om aktuelle emner. I forbindelse med Trivselsdagen havde Red Barnet udviklet en måling, som var direkte koblet til temaet og undervisningsmaterialerne. Målingen ligger stadig vores hjemmeside, hvor du også finder relevant information og trin for trin guide til, hvordan du kan afvikle målingen i klassen. 

Find målingen til Trivselsdagen her

Børnebarometeret er helt oplagt også nu, hvis I skal have et forløb om digital trivsel, så I får et fælles udgangspunkt til det videre arbejde med materialerne. I kan bruge målingen som et redskab til at kickstarte samtalen om de oplevelser, som eleverne har haft i den digitale verden, men også til at pege frem mod det, eleverne ønsker fremadrettet.

Dialogstarter til indskoling

Børnebarometeret er for nu udviklet til mellemtrin og udskolingen. Men indskolingseleverne skal ikke snydes. Vi har derfor lavet en "dialogstarter", som på samme måde kan starte dagen med fælles dialog i indskolingen. Download dialogstarteren her.

Undervisningsmaterialer

Hvert år stiller Red Barnet undervisningsmaterialer til rådighed i forbindelse med Trivselsdagen. Materialet sætter fokus på elevernes trivsel i skolen og kan benyttes året rundt på den måde, som det passer bedst til den enkelte skole.

I 2022 har Red Barnet videreudviklet på undervisningsmaterialer omkring børn og unges digitale liv. Mistrivsel blandt børn i skolealderen har været stødt stigende under corona, og vi har været ekstra meget bag skærmen de sidste to år. Derfor er undervisningsforløbet til Trivselsdagen 2022 også netop med fokus på digital trivsel, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvordan vi sikrer gode fællesskaber på skolerne.

Materialerne ligger på vores side Sikker på nettet. Der er forløb til INDSKOLING HER, til MELLEMTRINNET HER og til UDSKOLING HER.

Hvis du leder efter inspiration fra tidligere år, så besøg Red Barnet og Alineas fælles hjemmeside for Trivselsdagen her.

Sådan kunne jeres dag se ud

Hvis I har brug for inspiration til, hvordan I kan planlægge jeres dag med Red Barnets undervisningsmaterialer, så har vi her lavet et forslag. Det baserer sig på de undervisningsmaterialer, som knytter sig til Trivselsdagen 2022, der ligger på vores side Sikker på nettet.

Trivselsdagen kan forløbe på mange måder, og vores forslag herunder er derfor også bare til inspiration.

Morgen

Formiddag 

Middag 

  • Frokostpause – fællesspisning med lærer 
  • Aktiviteter i klasserne (materialer fra Sikker på nettet)

Eftermiddag 

  • Aktiviteter ude i klasserne (materialer fra Sikker på nettet) 
  • Evt. fælles aktivitet for hele skolen (fx fællessang i skolegården) 
  • Tak for i dag! 

Gør Trivselsdagen til et aktiv for skolen

Hvis I gerne vil bruge Trivselsdagen til at gøre opmærksom på jeres skole, så er dagen også helt oplagt til det formål. Trivselsdagen giver jer en helt unik mulighed for at vise omverdenen, at I tager arbejdet med børns trivsel alvorligt.

Hvad med at invitere forældre, naboer, bedsteforældre eller hele lokalsamfundet forbi jeres skole for at vise, hvad I gør for at højne jeres elevers trivsel.

Skab opmærksomhed

Jeres aktiviteter i forbindelse med Trivselsdagen er også noget, som kunne have interesse fra jeres lokale presse. Hvis I gerne vil vise hele byen, hvad I laver på Trivselsdagen, særligt hvis I laver aktiviteter ude på gade og stræder eller andre aktiviteter på skolen, så tøv ikke med at invitere dem.

Vi giver gerne gode råd og vejledning i den forbindelse. Så hiv fat i Red Barnets Johannes Kaas Fallesen, som er kommunikationsmedarbejder på blandt andet Trivselsdagen.