Vi styrker børns mentale sundhed

og bidrager til deres beskyttelse

Med verdensmål 16 ønsker verdens ledere, at alle lande træffer foranstaltninger for at beskytte de børn, der er mest udsat, og dermed sætte en stopper for alle former for vold mod børn.

Stærk faglig ekspertise til at bearbejde traumatiske oplevelser

Børns psyke og trivsel tager skade, når de vokser op i skyggen af krige, konflikter og naturkatastrofer. Oplevelser med vold, overgreb, tab af familiemedlemmer, flugt, manglende skolegang og ustabilitet i hverdagen sætter spor hos børnene. Det skader deres udvikling og evne til at lære i skolen, hvis de ikke får den rette hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser i tide. Red Barnet har derfor som fokus at beskytte og yde psykosocial støtte til børn og deres familier, og som en af de førende aktører på området har vi opbygget en stærk faglig ekspertise.

Red Barnet har med støtte fra Danida etableret et globalt videnscenter for mental sundhed og psykosocial støtte (Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) – en global platform for forskning, praksis, læring og fortalervirksomhed, The MHPSS Collaborative.

Vi giver støtte til det enkelte barn, til grupper af børn, til forældre og til lokalsamfund 
Mental og psykosocial støtte er målrettet hjælp til mennesker, som er psykisk påvirket af eksempelvis en krise. Red Barnets mentale og psykosociale støtte til børn ydes af voksne, som er trænet i at identificere psykiske og sociale behov hos børn, og i at fremme deres udvikling og trivsel. Støtten gives til det enkelte barn, til grupper af børn, til forældre og til lokalsamfund. Vi træner blandt andet børnehavepædagoger i verdens største syriske flygtningelejr, Zaatari camp i Jordan, i at styrke børnene gennem leg, og sammen med vores partnere yder vi psykosocial støtte til børn der er undsluppet væbnede grupper i Sydsudan. I Afghanistan arbejder vi med at styrke unges modstandskraft i forbindelse med projekter, der også har fokus på beskæftigelse og indkomstmuligheder.  

Stærkt nordisk samarbejde skal styrke mental sundhed i verdens brændpunkter 
I vores arbejde med at fremme mental sundhed og trivsel i humanitære kriser var vi i august 2022 med til at arrangere den første nordiske konference om emnet i Udenrigsministeriet. Og efter konferencen har FN, civilsamfund, forskningsmiljøer og regeringerne i Sverige, Norge og Danmark vedtaget en fælles erklæring og køreplan for, hvordan vi i fællesskab sikrer, at børn, unge og deres familier i verdens brændpunkter får den nødvendige støtte til at bearbejde voldsomme oplevelser. For med den rette hjælp kan de hele deres mentale sår og komme sig oven på de frygtelige oplevelser, som konflikter og humanitære kriser kan forårsage. Læs mere om vores fælles køreplan for mental sundhed i humanitære kriser.