Bedre skolegang

i Somaliland og Puntland

Foto: Hassan Bashir /Red Barnet

Somalia er et af de lande i verden, hvor færrest børn går i skole. Mere end tre millioner børn og unge har ingen skolegang overhovedet. Red Barnet implementerer i samarbejde med CARE projekterne 'Horumarinta Elmiga IV' og  'Waxbarashadu Waa Iftiin IV', der er finansierede primært af EU, men også med midler fra Danida og danske fonde. Projekterne har fokus på at øge mulighederne for skolegang for børn og unge og forbedre kvaliteten af den. Vi er til stede med indsatsen i både Somaliland og Puntland.

Sådan hjælper vi
Det er især de børn, der i forvejen er udsatte, der sjældent eller aldrig kommer i skole. Derfor fokuserer projekterne også på at inkludere børn fra marginaliserede grupper. Det er for eksempel piger fra fattige familier, børn med handicap og børn fra nomade familier. Red Barnet og CARE sørger for skoleuniformer, bøger og blyanter og betaler for børnenes skolegang for at løfte den økonomiske byrde for familierne, der ofte lever under fattigdomsgrænsen. Hvis børnene ikke har mulighed for at møde op fysisk i skolen, giver vi dem mulighed for at blive undervist på alternative måder. Det kan være ved hjælp af lydoptagelser af undervisning og mobile biblioteker.

Projektet hjælper unge der har færdiggjort en faglig uddannelse med at finde arbejde. 34,7 procent af unge i Somalia er arbejdsløse. Red Barnet og CARE videreuddanner unge og sikrer dem relevant erhvervserfaring gennem praktikforløb. Udvalgte unge modtager vejledning i, hvordan de kan starte deres egen virksomhed og får samtidig startkapital, så de kan realisere det.

Uddannelse er et grundlæggende element, når det gælder at sikre børn en bedre fremtid i Somaliland. Vores projekt er både med til at gøre en stor forskel i det enkeltes barns liv og i kampen for en mere lige verden.

Mere om projektet

Officielt navn: Horumarinta Elmiga IV (Education for Empowerment through Cohesive and Harmonised System 

Lande: Somaliland og Puntland

Projekteperiode: 1. august 2022 - 31. juli 2025

Donorer: EU

Sustainable development goals (SDG): Mål 4 om gratis og ligeværdig kvalitetsuddannelse til piger og drenge med henblik på relevante og effektive læringsresultater.

I den treårige projektperiode vil vi:

· Sikre skolegang for 114.000 drenge og piger i alderen 6-18 år.

· Renovere 19 skoler, bygge ni nye skoler og 25 klasseværelser.

· Hjælpe 1.000 unge med at finde arbejde efter afslutning af faglige træningsforløb

· Samarbejde med de lokale undervisningsministerier og øge deres kapacitet og procedurer for at sikre kvalitetsuddannelse til alle børn og unge.

Vores samarbejdspartner