Nyt partnerskab med EU

skal hjælpe 200.000 børn

i Sahel-regionen

Omkring fem millioner børn i Sahel-regionen risikerer vold, børnearbejde og børneægteskaber

Sahel-regionen i Vestafrika er præget af stigende ustabilitet på grund af væbnede konflikter og klimaforandringer. I år har flere end 1.600 civile mistet livet, og over 1 million mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem. Omkring fem millioner børn i Mali, Burkina Faso og Niger er hårdt ramt af den hastigt voksende humanitære krise. Det betyder, at 55 % af regionens børn ikke har adgang til uddannelse, hvilket begrænser deres fremtidsmuligheder og øger risikoen for, at de bliver udsat for vold, udnyttelse, børnearbejde, børneægteskab eller bliver rekrutteret af væbnede grupper. Coronapandemien har ført til, at flere skoler er blevet lukket, og dermed er endnu flere børn blevet frarøvet deres skolegang.
 

Nyt projekt skal sikre udsatte børns adgang til uddannelse

Red Barnet og EU’s Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand har indgået en treårig partnerskabsaftale, der skal sikre livsvigtig uddannelse, beskyttelse og mental sundhedsstøtte til børn i Sahel-regionen. Projektet vil støtte 200.000 børn i Burkina Faso, Niger og Mali og have fokus på, at børn, som ikke kan komme i skole, alligevel får adgang til læring. Partnerskabet med EU skal sikre, at de mest sårbare børn på flugt, i lejre for internt fordrevne og i de omkringliggende samfund har adgang til uddannelse og psykosocial støtte i trygge omgivelser.

Projektet forventes at teste nye former for samarbejde med det formål at forbedre samt effektivisere arbejdet med humanitær bistand. Projektet vil blandt andet teste nye innovative tilgange til at imødekomme udsatte børns behov for hjælp, og styrke de lokale aktører, som er i frontlinjen i krisen og har den ekspertise, adgang og viden, der skal til for at skabe de nødvendige forandringer. Projektet vil samtidig arbejde med børnebeskyttelse, som tager udgangspunkt i de lokalsamfund, børnene bor i, samt have fokus på at uddanne lærere, socialrådgivere og forældre i færdigheder inden for håndtering af krisesituationer, psykosocial støtte og børnebeskyttelse.

Gennem en inkluderende tilgang, som blandt andet er tilpasset alder og køn, vil projektet i imødekomme børnenes akutte, livsvigtige behov, samt arbejde på at skabe bæredygtige løsninger, som baner vejen for en lysere fremtid, hvor børn trives og har mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.

Mere om projektet

Officielt navn: Réponse Intégrée Rapide et Continue en Education, Protection de l’enfant et Santé Mentale et Soutien Psychosocial des enfants en situation d'urgence au Sahel

Land: Mali, Niger og Burkina Faso

Periode: Juli 2020 – juni 2023

Donorer: Den Europæiske Unions Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand

Partnere: EU’s Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand

Projektets mål

- 200.000 af regionens drenge og piger bliver beskyttet og får adgang til MHPSS-ydelser og uddannelse af høj kvalite

- Styrke kapaciteten hos lokale myndigheder og samarbejdspartnere

 

Dette projekt er støttet af Den Europæiske Unions Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand (DG ECHO)