Hjælp og beskyttelse

til børn og familier i Libanon

Foto: GCCU

Libanon befinder sig i en alvorlig økonomisk og politisk krise, sundhedssystemet er overbelastet, og Libanon er det land i verden, som huser flest flygtninge pr. indbygger. Derfor var landet særligt sårbart, da coronaen ramte og lynhurtigt påvirkede familiers sikkerhed og adgang til basale sundhedstjenester.

Syriske flygtninge og andre udsatte grupper bor ofte i tætbefolkede byområder eller uformelle teltlejre med begrænsede sanitære forhold og alt for lidt plads. Sådan en situation gør det svært at følge myndighedernes anvisninger om afstand, hvilket øger risikoen for en ukontrollerbar spredning af coronavirussen. Derudover betyder den økonomiske krise, at familier skubbes ud i fattigdom, hvilket øger børns risiko for at ende i børnearbejde, i tidlige ægteskaber eller blive udsat for vold i hjemmet.

Med dette ECHO-støttede pilotprojekt introducerer Red Barnet en shielding-tilgang, hvor sårbare personer kan isoleres effektivt i deres eget hjem i stedet for i et fællesområde. Det betyder, at de ikke behøver at blive skilt fra deres familie, så børnene undgår den utryghed der følger, når deres forældre pludselig bliver fjernet fra hjemmet. Projektet fokuserer på at redde liv og styrke modstandsdygtigheden hos befolkningsgrupper i udsatte positioner ved bl.a. at sørge for indretning af de ofte meget små boliger, så familiemedlemmer med høj risiko får et område for sig selv, ligesom boligens toilet- og vaskefaciliteter opgraderes, så der kan holdes god hygiejne. Resultaterne af projektet vil styrke Red Barnets ekspertise i at beskytte børn og udsatte familier under pandemier, og gøre det muligt at forbedre den humanitære kriserespons i fremtiden.

Børnene rammes særligt hårdt
Med økonomisk usikkerhed og corona er risikoen for at ende i børnearbejde eller andre farlige situationer høj for børnene i Libanon. Derfor tilbyder projektet individuel sagsbehandling, når der er brug for det, hvor en sagsbehandler tilbyder direkte hjælp eller henvisning til andre professionelle.

Projektet tilbyder de udsatte familier psykosocial støtte, så de bedre kan håndtere isolationen og de konsekvenser, den omfattende situation har. En del af projektet går desuden ud på at træne udsatte personer og deres familier i, hvordan de kan omgås hinanden og naboer på en sikker måde for at sikre, at smitten ikke spreder sig.

Mere om projektet

Officielt navn: Community Led Household-Level Shielding Approach – Protecting the Most Vulnerable from COVID-19 Infection

Land: Libanon

Donor: Den Europæiske Unions Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand (ECHO)

Partnere: International Medical Corps (IMC)

Projektperiode: 1. september 2020 – 28. februar 2021

Projektets mål

- At reducere COVID-19 smitte og dødsfald blandt personer i særlige risikogrupper

- At øge sårbare børns adgang til sagsbehandling og psykosocial støtte

- At øge kendskabet til god hygiejne praksis for at mindske COVID-19 smitte

Dette projekt er støttet af Den Europæiske Unions Afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitær Bistand (DG ECHO)