Vi arbejder for, at alle børn kommer i skole 

Foto: Red Barnet/ Sacha Myers

Retten til uddannelse er en menneskeret, og med verdensmål 4 ønsker verdens ledere, at alle børn modtager kvalitetsuddannelse.

Vi arbejder for at sikre, at alle børn lærer ̶ uanset hvem de er, hvor de bor, eller hvad der sker i deres land. Vi arbejder for en skole, som er et sikkert sted for børn at lære. For at imødekomme børn, som lever i kriser og skrøbelige stater, koordinerer vi vores indsats i samarbejde med UNICEF i det globale uddannelsescluster for at sikre en koordineret indsats med de lokale organisationer. 

Uddannelse til de mest marginaliserede børn
Vi er fortalere for, at der skal gives flere penge til uddannelse, så alle børn og unge kan komme i skole - også de cirka 268 millioner drenge og piger i verden, som ikke har mulighed for det, som verden ser ud lige nu. Vi samarbejder globalt, regionalt og lokalt med alle aktører, som understøtter retten til uddannelse. Uddannelse er det første skridt på vejen ud af fattigdom, og derfor arbejder vi for, at de mest marginaliserede børn også kan få en uddannelse. Det gør vi blandt andet ved at fokusere på flygtningebørn, internt fordrevne og børn, som er ramt af krige, konflikter og naturkatastrofer, og hvor verden omkring dem er i kaos.

I samarbejde med lokale partnere opretter vi midlertidige skoler i flygtningelejre, som for eksempel i verdens største flygtningelejr, Cox Bazar i Bangladesh, og for internt fordrevne børn i Uganda, eller for de børn, hvis skoler blev ødelagt af den store eksplosion i Beirut.

Coronapandemien har ramt skoler i hele verden 
1.6 milliard børn har i en længere periode ikke gået i skole, og siden nedlukningen har vi etableret online undervisning, og støttet undervisningsministerier verden over i at etablere langdistanceundervisning, hvor det har været muligt. Skolerne er stadig lukket i mange lande, og det betyder, at mange børn risikerer at miste et helt skoleår, og lige nu er der stor risiko for, at yderligere 10 millioner børn ikke går i skole. Derfor er vores største fokus at støtte fortsat læring og hjælpe med, at alle børn kommer tilbage i skole.