Projekter støttet af Danidas flexmidler i 2023

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Nedenfor kan ses de projekter som disse midler har støttet i 2023:
 

Burkina Faso - 01/01/2023 – 30/06/2023 – 1,800,000 DKK 

Mindst 1 million børn i Burkina Faso har ikke adgang til formel uddannelse. Grundet angreb rettet mod skoler, drab og kidnapning af lærere, skræmmekampagner mod befolkningen og intern fordrivelse kan børn og unge ikke komme i skole og få den uddannelse, som de har ret til. Den sårbare og ustabile situation gør, at befolkningen i Burkina Faso har brug for humanitær støtte. Region Nord er stærkt påvirket af konflikt, og store dele af befolkningen må forlade deres hjem. Lige nu er over 250,000 internt fordrevne, og 845 skoler er lukket, hvilket påvirker 167,555 skoleelever. Med angreb på skoler, oplever børn og unge mangel på beskyttelse, usikker adgang til uddannelse og stort psykisk pres, som betyder, at mange børn og unge går glip af deres mulighed og ret til at gå i skole og få en uddannelse.

Red Barnet vil med denne bevilling bidrage til den humanitære indsats, der er behov for i det hårdt ramte Region Nord, gennem samarbejde med lokale partnere og den lokale regering. Gennem uddannelsesstøtte, sikring af beskyttelse og fokus på mental sundhed og psykosocial støtte, vil denne indsats styrke velvære, læring og beskyttelse af sårbare og krise-påvirkede piger og drenge i regionen. Indsatsen vil sikre inddragelse af lokalbefolkningen og lokale autoriteter, som giver mulighed for feedback og engagement, og som også understøtter lokal kapacitetsopbygning. 

Indsatsen vil blandt andet hjælpe 1.000 børn med at få adgang til uddannelse, 1.500 børn vil få udleveret skoleudstyr, 80 undervisere vil få adgang til pædagogiske værktøjer og halvdelen vil blive uddannet i at yde psykosocial støtte samt psykologisk førstehjælp. I alt vil vi nå ud til 4.500 mennesker.

 

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2022.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2021.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2020.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.