Projekter støttet af Danidas flexmidler i 2022

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Nedenfor kan ses de projekter som disse midler har støttet i 2022:

 

Puntland, Somalia - maj – december 2022 - 1.690.000 DKK
Med baggrund i den humanitære krise forårsaget af tørke på Afrikas horn, har Red Barnet udmøntet en bevilling af fleksible midler fra Danida. Tørken, der kan føre til hungersnød, er den værste i mange år og kommer efter at fire regnsæsoner stort set udeblev. I Somalia alene er 1,5 millioner børn i akut fare for fejlernæring. Red Barnet i Puntland, Somalia har oplevet en markant stigning i børn der bringes til klinikker med tegn på under- og fejl ernæring samt med sygdomme som mæslinger, kolera og diarre.

I samarbejde med den lokale regering støtter Red Barnet et integreret sundheds- og ernæringsprogram der dels leverer akut service til børn og voksne der er påvirkede af tørken i Karkaar regionen. Projektet støtter eksisterende klinikker, opbygger responskapacitet i det lokale sundhedsministerie og styrker befolkningens viden om sundhed og forebyggelse.

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2021.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2020.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.