Projekter støttet af Danidas flexmidler i 2022

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Nedenfor kan ses de projekter som disse midler har støttet i 2022:
 

Burkina Faso – september-december 2022 – 2,097,500 DKK

Regionen Boucle du Mouhoun i det vestlige Burkina Faso er hårdt påvirket af angreb mod lokalbefolkningen begået af væbnede grupper. Dette har medført, at der i øjeblikket er over 77.000 internt fordrevne, heriblandt 44.555 børn. De lider under akut fødevareusikkerhed som følge af manglende muligheder for at dyrke jorden og de har været nødt til at flygte uden mad eller andre ressourcer, hvilket også har konsekvenser for de værtssamfund de er flygtet til. Situationen har betydet, at 588 skoler er lukket i Boucle du Mouhoun regionen, og 114.519 studerende har derfor ikke mulighed for skolegang.

Red Barnet vil med denne bevilling bidrage til at reducere fødevareusikkerheden gennem pengeoverførsler og øge robustheden hos de internt fordrevne og konfliktramte børnefamilier. Dertil vil børn, både piger og drenge, sikres adgang til inkluderende og kvalitetssikret undervisning, i et sikkert og beskyttet miljø. Dette arbejde foregår i samarbejde med Red Barnets lokale samarbejdspartner, SOS Jeunesse et Defis (SOS J&D).

Indsatsen i Boucle du Mouhoun vil blandt andet hjælpe 2.800 mennesker med økonomisk støtte. Hertil vil 7.100 børn få udleveret skoleudstyr og 100 undervisere vil få adgang til pædagogiske værktøjer og halvdelen vil blive uddannet i at yde psykosocial støtte samt psykologisk førstehjælp.


Puntland, Somalia -  maj – december 2022 - 1.565.000 DKK

Med baggrund i den humanitære krise forårsaget af tørke på Afrikas horn, har Red Barnet udmøntet en bevilling af fleksible midler fra Danida. Tørken, der kan føre til hungersnød, er den værste i mange år og kommer efter at fire regnsæsoner stort set udeblev. I Somalia alene er 1,5 millioner børn i akut fare for fejlernæring.

Red Barnet i Puntland, Somalia har oplevet en markant stigning i børn der bringes til klinikker med tegn på under- og fejl ernæring samt med sygdomme som mæslinger, kolera og diarre.

I samarbejde med den lokale regering støtter Red Barnet et integreret sundheds- og ernæringsprogram der dels leverer akut service til børn og voksne der er påvirkede af tørken i Karkaar regionen. Projektet støtter eksisterende klinikker, opbygger responskapacitet i det lokale sundhedsministerie og styrker befolkningens viden om sundhed og forebyggelse.
 

Syd Sudan - juni 2022 – 1,610,000 DKK 

Syd Sudan oplever igen oversvømmelser og fødevareusikkerhed i mange dele af landet. Men denne bevilling fra Danidas flexmidler, kan Red Barnet støtte Local Response Pool Fund (LRPF) der er en lokalt drevet fond for lokale organisationer, hvor de kan søge penge til at respondere på krisen – men også til at forberede og mitigere at kommende krisesituationer rammer befolkningen så hårdt. LRPF har tidligere med midler fra Red Barnet kunnet støtte 5 lokale organisationers arbejde med 1,500 husstande der var påvirkede af COVID-19, oversvømmelser og væbnede konflikter i Sydsudan. 

Red Barnet stiller med den nye bevilling også viden og ressourcer til rådighed, der kan støtte lokale aktører i at analysere påvirkninger af klimaforandringer og ud af bevillingen går 1,2 millioner direkte i den lokalt ledede fond, der dermed kan uddele bevillinger til store og små lokale organisationer der arbejder i de påvirkede lokalsamfund. 

For at få bedre forståelse og dokumentation af lokale organisationer og lokale samfunds succeser og udfordringer ved humanitært arbejde og klimaforandringer, har projektet et stort fokus på at dokumentere læring, resultater og udfordringer under arbejdet, - hvilket vil give vigtig viden til fremtidige og lignende projekter.

Bangladesh - juli – november 2022 - 1,727,500 DKK

Nordøstre delen af Bangladesh er blevet hårdt ramt af oversvømmelser. Omkring 3,7 millioner (1,3 millioner børn og unge) er blevet alvorligt påvirket. Huse over hele området er blevet ødelagt, som har resulteret i at skoler nu bliver brugt som midlertidigt husly. Samtidig er afgrøder, foder og husdyr hårdt ramt. Infrastrukturen er ikke fungerende med strømsvigt, manglende mobilnetværk og nedlagt tog/flytransport. Denne oversvømmelse overgår den fra 2004, som var den sværeste i nyere tid.

Red Barnet vil med denne indsats udlevere kontanter, som enkelte familier selv kan vurdere hvordan gør bedst nytte. Ydermere uddeling af hygiejne sæt, madkurve og vandforsyninger. Red Barnet vil også fokusere på børns mentale sundhed og sikkerhed.

Hele indsatsen vil nå ud til 16.000 husholdninger (80.000 mennesker).
 

Puntland, Somalia - maj – december 2022 - 1.690.000 DKK
Med baggrund i den humanitære krise forårsaget af tørke på Afrikas horn, har Red Barnet udmøntet en bevilling af fleksible midler fra Danida. Tørken, der kan føre til hungersnød, er den værste i mange år og kommer efter at fire regnsæsoner stort set udeblev. I Somalia alene er 1,5 millioner børn i akut fare for fejlernæring. Red Barnet i Puntland, Somalia har oplevet en markant stigning i børn der bringes til klinikker med tegn på under- og fejl ernæring samt med sygdomme som mæslinger, kolera og diarre.

I samarbejde med den lokale regering støtter Red Barnet et integreret sundheds- og ernæringsprogram der dels leverer akut service til børn og voksne der er påvirkede af tørken i Karkaar regionen. Projektet støtter eksisterende klinikker, opbygger responskapacitet i det lokale sundhedsministerie og styrker befolkningens viden om sundhed og forebyggelse.

 

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2021.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2020.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.