Projekter støttet af Danidas flexmidler i 2021

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Nedenfor kan ses de projekter som disse midler har støttet i 2021:

 

Etiopien – juli 2021 – 2.626.000 DKK
Den humanitære kontekst i Etiopien er kompleks, med konflikter i Tigray og andre regioner, klimachok i form af oversvømmelser, tørke og græshoppesværme og senest også de socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19. Den seneste humanitære responsplan anslår at mere end 28 millioner mennesker vil få brug for humanitær hjælp i løbet af anden halvdel af 2021. Tal fra begyndelsen af året viste at mere end otte millioner mennesker oplevede akut fødevaremangel, - et tal der formodentligt vil stige.

Med finansiering fra Danida flexmidler, fokuserer Red Barnet på ernæringsprojekter til gavn for børn i to områder af Etiopien; Sidama og Konso Zone. I samarbejde med den lokale regerings sundhedscentre støtter vi stabiliseringscentre for underernærede børn og styrker kvaliteten af eksisterende sundhedstilbud, samtidigt med at mødre undervises i ernæring. Projektet gennemføres under hensyntagen til de nationale COVID-19 retningslinjer.  


Nigeria – juli 2021 – 2.222.000 DKK
I det nordlige Nigeria udfordres børns ret til overlevelse og beskyttelse af en stigende fødevareusikkerhed, som skyldes konflikt og COVID-19, som forværrer den allerede skrøbelige og komplekse situation. Den generelle forværring af situationen i det nordlige Nigeria skyldes især de kontinuerlige angreb fra væbnede grupper som truer befolkningen og tvinger flere på flugt.  De mest sårbare bliver særligt udsatte og man anslår at 9,2 millioner mennesker, heraf 58% børn, vil have brug for humanitær nødhjælp i de kommende måneder. Situationen for gravide og ammende kvinder samt børn under to år er særligt bekymrende, fordi de er særligt sårbare overfor akut underernæring.
  
Denne udmøntning af Danida flexmidler vil bidrage til Red Barnets humanitære indsats i Katsina staten i det nordvestlige Nigeria. Midlerne vil blandt andet støtte en lokal partners arbejde og fokusere på øget fødevaresikkerhed og god ernæring for ammende og gravide kvinder samt børn under to år gennem uddeling af ernæringsholdigt mel til grød. Indsatsen vil også støtte oplysning om hvordan kvinder og børns ernæringsstatus kan forbedres gennem brug af lokale råvarer. Mange ammende og gravide kvinder er meget unge, nogle store piger, og indsatsen vil derfor blive koblet på Red Barnets lokale arbejde for pigers og unge kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.    


Yemen – juli 2021 – 2.500.000 DKK
Efter seks års konflikt er Yemen stadig en af verdens største humanitære kriser med mindst fire millioner internt fordrevne. Landets økonomi er ved at bryde sammen, der er mangel på brændstof og en væsentlig del af landets offentligt ansatte har ikke modtaget løn og pension igennem en lang periode. Disse faktorer medfører en voksende risiko for sult og akut underernæring og samtidigt har den langvarige konflikt haft en stærkt negativ indflydelse på opretholdelse af børns rettigheder og særligt I forhold til de mest sårbare.  20,7 millioner mennesker inklusive 11,3 millioner børn har brug for humanitær hjælp og mere end 50 % af Yemens befolkning oplever akut fødevaremangel.

Med Danida flexmidler vil Red Barnet bidrage med akut og livreddende hjælp for at modvirke fødevaremangel hos de allerede udsatte. Hovedaktiviteten vil være uddeling af kontant hjælp som gør det muligt for udsatte familier at opfylde deres mest presserende behov. Der er tale om en kort fem-måneders indsats i Lahj guvernoratet

 

Indien – Maj 2021 – 2.600.000 DKK
Indien er hårdt ramt af COVID-19 pandemien med mere 18 millioner bekræftet smittede, og døds-raten er blandt de højeste i verden. Indien rapporterer nu om 350.000 nye tilfælde hver dag, hvilket er en skræmmende stigning på 15.000-20.000 pr. dag.

Den hurtige stigning i antal af COVID-19 smittede har overvældet landets sundhedsvæsen, der ikke var beredt på så stort et antal. Der er mangel på livsvigtig ilt og det betyder at mange af de smittede, som ellers ville have kunne overleve, dør af iltmangel. 

Med Danida flexmidler i Indien vil Red Barnet støtte hospitalerne og sundhedsvæsenet med akut og livsnødvendige medicinske forsyninger og ilt. I de mest udsatte dele af Indien mangler mange familier både mad og essentielle varer, både fordi import og eksport i landet er hårdt ramt af den eksplosive udvikling af smitten og grundet manglende indkomst for mange familier under pandemien.  Det udgør en stor risiko, især for børn, som risikerer at blive, under- og fejlernærede. Derfor støtter Red Barnet med flexmidlerne også uddeling af madvarer til udsatte familier med børn.

 

Det besatte palæstinensiske område/ Gazastriben – Maj 2021 – 1.800.000 DKK
I løbet af ganske kort tid er volden eskaleret drastisk i Israel og i det besatte palæstinensiske område. Der har været raketangreb ind i Israel og massive bombardementer af Gazastriben med store tab til følge. Det er den mest voldelige situation, der er set i mange år.  I perioden 10. til 20. maj er 230 personer blevet dræbt i Gazastriben, heraf 65 børn, 12 er blevet dræbt i Israel, heraf 2 børn. Der er stadig intet tegn på en deeskalering af situationen indenfor den nærmeste fremtid. Som resultat af bombardementer af beboelsesområder er palæstinensiske familier blevet fordrevet fra deres hjem, hvilket har medført, at der nu er mere end 75.000 internt fordrevne, hvoraf 42.000 søger beskyttelse i 50 UNRWA-skoler i Gazastriben. Siden eskaleringens begyndelse er mere end 132 bygninger blevet ødelagt, 12.886 hjem er beskadiget og 1669 er helt ødelagt.

WASH- (vand, sanitet & hygiejne) infrastruktur er blevet betydeligt ramt, herunder spildevandsrensning, vandbrønde og en spildevands-station, hvilket underminerer adgangen til rent drikkevand for mindst 250.000 personer. Behovet for mad og økonomiske midler stiger, alt imens prisen på basisfødevarer og andre råvarer stiger markant. Den nuværende usikkerhed begrænser leveringen af essentielle ydelser, herunder den humanitære hjælp til den igangværende COVID-19 epidemi.

Denne udmøntning vil bidrage til Red Barnets responsplan i Gaza og vil sikre levering af akut og livsreddende humanitær hjælp, som skal afbøde fysiske og psykiske virkninger af angrebene.  Der vil være fokus på uddeling af kontant hjælp til de mest udsatte af de fordrevne familier samtidig med en øget børnebeskyttelsesindsats og psykosocial støtte. Endelig vil udmøntningen bidrage til at sikre rent drikkevand.

 

Bangladesh, Cox Bazar - Marts 2021 – 800.000 DKK
En massiv brand brød den 22. marts 2021 ud i verdens største flygtningelejr, som huser Rohingya flygtninge i Cox’s Bazar, Bangladesh. Branden ødelagde 50.000 hjem og udløste kaos og frygt blandt alle beboerne. Mindst 11 personer er omkommet, heriblandt flere børn. Samtidig er flere hundrede personer meldt savnet og mange børn er blevet væk fra deres familier.

Med Danida flexmidler i Bangladesh vil Red Barnet hjælpe med at etablere midlertidigt husly for de familier, der har mistet deres hjem, etablere sikre områder for børn samt støtte med materialer til genopbygning af boliger og uddannelsescentre, så eleverne fortsat kan gå i skole. Red Barnet hjælper også med psykologisk førstehjælp, mad, tøj og hygiejnekits. Red Barnet støtter ligeledes med ernæringsvejledning og sundhedsscreening, for at sikre, at børn og gravide kvinder i lejren får den ernæring de har behov for.

 

Myanmar – Marts 2021 – 2.100.000 DKK
Militæret i Myanmar overtog ved et statskup magten i landet den 1. februar. Landet er erklæret i undtagelsestilstand under militærets ledelse i et år. Landets folkevalgte ledere er blevet anholdt og sat i husarrest. En protestbevægelse (Civil Disobedience Movement - CDM) opstod få dage efter kuppet, primært ledet af unge mennesker. Hæren og politiet har anvendt dødbringende magt som et vigtigt redskab til at undertrykke demonstrationerne og har tilbageholdt mere end 1.000 aktivister i dele af landet.

Kuppet betyder, at landet nu er udfordret på kommunikation, transport, samt import og eksport af varer. Stigende fødevare- og brændstofpriser udgør en stor trussel for de fattigste og mest sårbare i Myanmar, da det nu er svært at købe basale varer. Børn udsættes i stigende grad for vold på gaden og i hjemmet.

Med flexmidlerne vil Red Barnet i Myanmar hjælpe med at sikre, at sårbare grupper i de ramte områder kan få adgang til mad, vand og hygiejneartikler. Red Barnet vil hjælpe med beskyttelse af børn og med psykologisk førstehjælp. Som følge af krisen, er tilstrømningen af flygtninge til Thailand stor. Derfor vil Red Barnet i tæt samarbejde med den lokale partner organisation Karen Thai Group gennemføre aktiviteter i grænseområdet mellem Myanmar og Thailand for at støtte beredskabsplanlægning i relation til uddannelse, børnebeskyttelse og COVID-19 forebyggelse.

 

Sydsudan – Februar 2021 – 2.000.000 DKK
Sydsudan befinder sig i en langvarig, kompleks og mangesidet humanitær krise, der skyldes en langvarig væbnet konflikt, en stadig dybere økonomisk krise, omfattende oversvømmelser, samt negative virkninger af COVID-19.  Fødevareusikkerheden er stor og de seneste oversvømmelser fik mange familier til at flygte til lejre i andre område hvor de håber på hjælp. Familier og især børn på flugt er ofte udsat for andre farer og krænkelser af børns rettigheder opleves ofte. 

Med Danida flexmidler sikrer Red Barnets indsats psykosocial støtte til internt fordrevne piger og drenge i Mangala-lejren i Sydsudan. I tæt samarbejde med vores lokale partner Charity & Empowerment Foundation, etablerer og styrker vi mekanismer og initiativer for børnebeskyttelse blandt beboerne i lejren og sikrer at særligt sårbare børn får den nødvendige støtte. Samarbejdet med Charity & Empowerment Foundation sikrer også at viden forbliver i lokalmiljøet og at lokale kræfter styrkes i programmering og børnebeskyttelse.

 

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2020.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.