Projekter støttet af Danida 2019

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Her kan du se de projekter, som disse midler har støttet i 2020.

Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019:Sydsudan - Oktober 2019 - 750.00 DKK

Grundet det presserende Ebola udbrud i nabolandet Congo, har Red Barnet udstedt en udmøntning til Early Action programmer i Sydsudan, der skal give et øget ebola-beredskab i regionen. Sydsudan er blevet klassificeret af WHO i september 2018 som værende et "Very High Risk" område. Nabolandet Congo har et fortsat ebola udbrud, og med den frie bevægelse over grænsen mellem Congo, Sydsudan og Uganda, er der behov for at styrke samfundet resiliens og sundhedsvæsnet i området, så et muligt udbrud af ebola i området kan forebygges og bekæmpes. Yei River State er en af de 28 stater i Sydsudan, og her er der behov for et øget fokus på ebola-beredskabet. Denne stat grænser direkte op af både Congo og Uganda, og har derfor en øget mængde rejsende der bevæger sig igennem området. Da der er en begrænset mængde af bemandede grænseposter, er der ikke mulighed for at screene folk for symptomer på Ebola. En del af programmet i Yei River State indebærer at styrke samfundets resiliens og deres mulighed for at undgå, og kontrollere, et potentielt Ebola udbrud. Der er trænet 20 korrespondenter til at samle feedback, sporing af rygter, og til at producere radioprogrammer for at sprede information. Især rygter om Ebola-virussen vil blive sporet og imødegås med retlig information for at øge kommunikationen. Den anden del af programmet i Yei River State fokuserer på at styrke sundhedsvæsenets kapaciteter, hvor Red Barnet vil arbejde med 20 primære sundhedsklinikker. Hvor Red Barnet vil arbejde med tilegnelse af udstyr, træning og tilsyn af sundhedspersonale, og at forstærke deres forebyggelses og respons mekanismer.
 

Somalia - Oktober 2019 - 1.200.000 DKK

Med en stigende fødevare usikkerhed i Somalia grundet tørke, kombineret med en større mængde internt fordrevne pga. konflikter og fødevare usikkerheden, er Somalias befolkning ekstraordinært sårbare. Grundet klimaforandringer er det projekteret at Østafrika oplever kortere regnsæsoner, med flere nedbørsfald af høj intensitet. Dette kan allerede ses nu, hvor der allerede er set oversvømmelser langs med Shabelle floden i Etiopien, hvor Somalia står til at blive påvirket af oversvømmelserne inden for kort tid. Red Barnet har i den forbindelse udstedt en udmøntning til programmer i Somalia der sikre alle somaliske børn og deres familier er i stand til at opfylde deres mest presserende og basale behov for et sundt og værdigt liv, uden at skulle ty til negative coping mekanismer hos den ramte befolkning. Deyr regnsæsonen, der lige nu er aktiv, har en øget intensitet, hvor der nogle steder er målt op mod 100mm nedbør. Dette giver et øget behov for befolkningen, og især de internt fordrevne, i Beledweyn distriktet. Da floderne allerede er ved at gå over bredderne, og regnen ikke stopper foreløbig, er der udsigt til en katastrofe hvis der ikke sker en intervention. Red Barnet har sammen med Relief International, Dansk Flygtningehjælp og UNOCHA dannet en task force til netop at forberede Hiraan på oversvømmelserne. Her vil sanitetsprogrammerne, som inkluderer kampagner der promoverer bedre hygiejne i oversvømmelsesramte områder, transport af rent drikkevand til 3000 husstande mm. sikre at befolkningen er tilstrækkeligt rustet til de forventede oversvømmelser.

Etiopien - August 2019 - 800,000 DKK

(top-up, der giver en totalsum på 2.300.000 DKK)

Grundet den tiltagende tørke i Etiopien, har Red Barnet udstedt en udmøntning til den nuværende respons i Ethiopien. Den nuværende respons i Etiopien er udfordret af mangel på regn i forårets regnsæson, og med en udsigt til reduceret regn i det kommende efterår, er der behov for at indgreb før situationen forværres. Der er omkring 5,9 millioner mennesker i Etiopien der har brug for nødhjælp i forbindelse med underernæring, hvor at Etiopiens humanitære respons plan i 2019 har til mål at nå 4,3 millioner af de ramte. Det forventes at 487.969 børn og mødre vil være akut underernæret i 2019. Den forværrede tørke har en stærk påvirkning på de mange beboere i Etiopien, hvor at der, grundet fortsat stigning i udtørrede vandkilder, er en stigende inflation på basale fødevarer. Den fortsatte tørke er desuden skyld i at mange husdyr dør, grundet den suboptimale stand af græsningsarealer for dyrene, og den reducerede mængde vand og mad til rådighed. Indsatsen vil fokusere primært i Somali-regionen. Her vil der foretages indgreb i 10.000 af de mest udsatte beboelser, hvor fokus vil være på anskaffelse og forpisitionering af nødvendige humanitære forsyninger, inklusiv essentielle WASH forsyninger og vandrensningskemikalier. Midlerne vil også blive disponeret til en respons til det nuværende kolera udbrud i Somali-regionen, og at rehabilitere de vandkilder der er kritiske for de samfund der har mest brug for dem

 

Niger - August 2019 - 950.000 DKK

(top-up, der giver en totalsum på 1.950.000,- Dkk)

Grundet den øgede usikkerhed i regionen, har Red Barnet udstedt en udmøntning til den nuværende respons i Niger. Dette er på baggrund af en øget flygtningestrøm, der har ført til et presset sundhedsvæsen i Tillaberi regionen, samt en funding fra BPRM der ikke forlænges. En ny situation i Niger har øget mængden af fordrevne til den sydlige grænse med Nigeria. UNHCR har registreret 35,055 flygtninge, med yderligere 20,000 flygtninge der afventer verificering. Dette bringer antallet op på omkring 60,000 flygtninge. Det estimeres at antallet vil stige til op mod 100,000 ved slutningen af 2019. 73% af de fordrevne er børn, og Red Barnet har opsat Child Friendly Spaces samt fået ledelsen af børnebeskyttelse i området. Sundhedssektoren er presset grundet den øgede usikkerhed, der har betydet at medarbejdere har forladt deres poster, og at nye ikke er dukket op. Nigers lovgivning om gratis lægehjælp til børn under 5 år lægger et stort økonomisk pres på klnikkerne, der har brug for økonomisk og personel støtte, for at de kan fortsætte driften.

 

Afrikas Horn, Kenya  -  810.000 DKK 

Enorm tørke har ramt Kenya efter to fejlende regnsæsoner, og ifølge 2019 Short Rains Assessment for februar til august 2019, har 1,1 million mennesker, hvoraf 800.000 mennesker befinder sig i IPC fase 3, behov for støtte. Denne situation er forværret som resultat af manglende 'long rains' i 2019 (marts-april-maj), og leder hermed til en atypisk stigning i antallet af fødevareusikre befolkningsgrypper, anslået til at peake i juni til september 2019. Afstanden til vand, for både husholdninger og husdyr, stiger, og adgangen til mad og ernæring er drastisk faldende. Fødevarepriserne forventes at stige, da en dårlig høstsæson er forventet. Antallet af børn (6-59 måneder) der har behov for behandling er over 540.000, hvor en stor del af disse er svært underernærede (SAM).

Red Barnet arbejder sammen med lokale aktører for at tage sig af sundheds-, ernærings-, sikkerheds- og beskyttelsesbehov for de berørte samfund. Børnene bliver mest berørte af tørken i landet, og er særligt sårbare og udsatte for familieseparation, misbrug, udnyttelse og der opleves stigende behov for psykosocial støtte. Derudover er Red Barnet med til at udføre vaccinationskampanger og screeninger af underernærede børn og mødre.

Denne udmøntning vil sikre at Red Barnet i samarbejde med myndighederne kan nå 30.000 sårbare børn og familier i Wajir og Turkana Amter i Kenya med ernærings programmering til svært og moderat underernærede børn og mødre, samt sikre sanitet og hygiejne, og rent drikkevand til børn og familier.

 

DR Congo - Juni 2019 - 1.550.000 DKK

Situationen i den Demokratiske Republik Congo (DRC) er fortsat forværrende og urolig. Dette er primært et resultat af kontinuerlige konflikter mellem armerede grupperinger og det Congolesiske militær, inter-kommunale spændinger, samt socioøkonomiske udfordringer i landet. FN vurderer at 12.8 mio. mennesker, inkl. 5.6 mio. børn, vil have behov for humanitær støtte i 2019. 

Denne udmøntning vil støtte DR Congo med pre-positionering af medicinsk udstyr, medicin og vaccinationer for at styrke sundhedssystemet i DRC. Udmøntningen understøtter Red Barnets beredskabs planer og hjælper i den forbindelse med at styrke sundhedssektoren i DR Congo.

Udmøntningen vil direkte støtte 30.000 mennesker, inklusiv 18.000 børn under 5 år, hvoraf 4.500 er forældreløse, samt 7.500 kvinder med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed. Herudover vil udmøntningen støtte monitorering af akut underernæring, samt overvågning af medicinforbrug og –lagring. 


Colombia - Maj - 800.000 DKK

Den politiske situation i Venezuela er fortsat forværrende, hvilket har stor påvirkning regionalt i Sydamerika. Officielt er mere end 3.4 millioner mennesker flygtet fra Venezuela, og heraf er 1.1 millioner til Colombia. Sundhedsvæsenet i Colombia, der i forinden migrations krisen var under pres, kan ikke følge med, og flygtningene i landet har ikke adgang til sundhedsvæsnet.

Denne udmøntning støtter Red Barnets sundheds indsats, med særlig fokus på mental sundhed og psykosocial støtte til børn og unge der har været udsat for vold af seksuel karakter. Her gives også hjælp til gravide og fødende kvinder.

 

Niger - April 2019 - 1.000.000 DKK

Red Barnet opskalerer den humanitære indsats i Niger. Dette sker på baggrund af den eskalerende humanitære krise, hvor de seneste måneders forværring af situationen ses i tillæg til, at Niger i mere end et årti har været plaget af den ustabile sikkerhedssituation i regionen.

I starten af 2018 sås en stigning af angreb i grænseområdet mellem Mali, Niger og Burkina Faso, hvilket har fordrevet mere end 55,000 mennesker fra Niger samt 60,000 fra Mali. Mere end 717,000 er berørt af dette. Antallet af internt fordrevne i Niger forventes at stige til mere end 100,000 inden slutningen af 2019. I perioden november 2018 til marts 2019 rapporteres om 500% stigning i dødsfald relateret til angreb på civile relativt til samme periode et år tidligere.

Ifølge FN vil 2.3 mio mennesker, inklusiv 1.3 mio børn, i Niger have behov for humanitær støtte i 2019.

Især uddannelsessektoren er påvirket hvor den seneste udvikling i grænseområdet mellem Mali, Burkina Faso og Niger har bevirket at 41 skoler i Tillaberi-området er lukket pga. angreb af væbnede grupperinger. Dette har forårsaget at omkring 5,000 børn ikke har adgang til undervisning, yderligere har mange lærere opsagt deres job på grund af frygt for deres sikkerhed.

 

Zimbabwe - April 2019 - 1.000.000 DKK

Cyklonen Idai ramte Mozambique d. 14 marts og fortsatte ind i det østlige Zimbabwe d. 15 marts.

De bjergfyldte Chimanimani- og Chipinge-provinser blev hårdt ramt af oversvømmelser der medførte store dødstab og forårsagede store ødelæggelser af huse, ejendele og afgrøder. I Chimanimani provinsen vurderes at 95 procent af al infrastruktur, heriblandt skoler, veje og broer, blevet beskadiget eller ødelagt. Mindst 270.000 er berørt af situationen, heraf 120.000 børn og mere end 90.000 er fordrevet fra deres hjem. Disse tal forventes fortsat at stige.  

Zimbabwe står over for et potentielt eskalerende kolera-udbrud, og omkring 10.000 formodes at være smittet med kolera.

Denne udmøntning vil støtte den humanitære indsats i Zimbabwe, samt specifikt støtte ledelsen og koordinering af uddannelses sektoren. 

 

Mozambique - Marts 2019 - DKK 1.500.000

D. 14 marts blev Mozambique ramt af Cyklonen Idai, der gik i land ved byen Beira og fortsatte ind over landet imod Zimbabwe og Malawi. Cyklonen og de efterfølgende oversvømmelser har forsaget stor skade mod huse og bygninger, væltede træer, samt strømafbrydelser i store dele af landet.  

Regeringen i Mozambique melder om 1.850.000 påvirket af cyklonen, heraf omkring 1.000.000 børn. Der er nuværende 501 bekræftede dødsfald i relation til cyklonen og de efterfølgende oversvømmelser. Dette tal forventes at stige som myndigheder og organisationer begynder at få overblik over situationens omfang. Det vurderes at omkring 100.000 har akut behov for nødhjælp og evakuering.

Grundet oversvømmelser er afgrøderne samt kritisk infrastruktur påvirket i hele landet. Der er stor risici for sygdomsudbrud som Kolera. I sydlige samt nordvestlige dele af landet, hærger tørken, som yderligere udsætter landet for et enormt pres. Red barnet har siden 2009 arbejdet sammen med Oxfam og Care og dannet COSACA, der arbejder for at sikre Mozambique mod naturkatastrofer. 

Denne udmøntning vil støtte Red Barnets humanitære indsats i Mozambique, med fokus på børnebeskyttelse, fødevaresikkerhed, uddeling af vitalt nødhjælp, samt uddannelse. Derudover er vores Emergency Health Team deployeret med fokus på forebyggelse af sygdomsudbrud.

 

Malawi - Februar 2019 - DKK 325.000

Malawi er ramt af oversvømmelser efter kraftig regn og storme har påvirket landet siden starten af 2019.

Oversvømmelserne i det sydlige Malawi, har fordrevet mere end 12.000 fra deres hjem, og den fordrevne population har måtte efterlade ejendele og mange står uden mulighed for at forsørge sig selv.

En behovsanalyse, Red Barnet har deltaget i, viser at 12.518 er blevet hjemløse og har store humanitære behov, da forholdene i de midlertidige lejre er utilstrækkelige og adgang til basale services er begrænset. Kvinder og børn er i øget risiko for at blive ofre for udnyttelse og på andre måder at få krænket deres rettigheder. Basal infrastruktur, skoler og afgrøder er ødelagt. 

Red Barnet vil med denne udmøntning støtte vores humanitære indsats i Malawi, med fokus på sundhed og ernæring, WASH, børnebeskyttelse og uddannelse.

 

Burkina Faso - Februar 2019 - DKK 800.000

Situationen i Burkina Faso er siden starten af 2018 gradvist forværret, og dele af de nordlige og østlige områder er ude af regeringens kontrol. Staten har deklareret 'state of emergency' i 14 regioner i januar 2019. Regionale dynamikker, og forværringen i det centrale Mali påvirker også situationen.

Den 1. januar blev 49 dræbt under et angreb i det nordlige Burkina Faso, hvilket ledte til kommunale spændinger i området. Mindst 36.000 flygtede fra området, og det vurderes at omkring 1.000 mennesker dagligt flygter grundet konflikten. mere end 101.000 personer er blevet internt fordrevne. Det tal forventes at stige til 200.000 i 2019.

Denne nye bølge af internt fordrevne personer kommer oven i den eksisterende krise, hvor 47.000 er fordrevet fra hjem og levegrundlag. Situationen forandrer sig hurtigt, og FN vurderer at der lige nu er 1.2 mio mennesker der har behov for humanitær assistance, eksempelvis mad, husly, beskyttelse, adgang til basale services som sundheds- og lægefaciliteter og uddannelse. Mere end 1025 skoler er lukket, hvilket påvirker over 150.000 børn. 21 sundheds- og lægefaciliteter er lukket og efterlader over 120.000 uden adgang basale services. Derudover vurderes det at omkring 670.000 er i akut fødevare krise i landet.

 

Nigeria  - Februar  2019 - DKK 800.000

Red Barnet udmønter 800.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til den eskalerende krise i Nigeria.

Den humanitære krise i det nordøstlige Nigeria fortsætter, og intensiverede kampe i det nordlige Borno har forårsaget en massivt tilstrømning af internt fordrevne (IDPs) til Maiduguri. IOM vurdere at der er knap 25.000 nye fordrevne grundet optrapning af konflikten. De nyligt fordrevne har meget begrænset eller slet ingen adgang til husly eller andre basale services som rent vand. I lejre der er designet til at huse 5.000 mennesker bor der nu op mod 29.000, og eksisterende kapaciteter er overvældet.

På baggrund af en behovs analyse og af en appel fra FNs humanitære koordinators til at sætte ind mod de akutte behov, vil Red Barnet med denne udmøntning implementere aktiviteter inden for Ernæring, WASH og Børnebeskyttelse. Dette vil blandt andet omhandle screening af ernæringsniveauet hos børn, sikring af adgang til drikkevand (via Water Trucking), aktiviteter som identificering og registrering af uledsagede og separerede børn(UASC), samt uddeling af basal nødhjælp som tæpper, hygiejne artikler, etc.

 

Etiopien - Februar 2019 - DKK 1.500.000

Red Barnet udmønter 1.500.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til Etiopien.

Etiopien står over for den værste humanitære krise i over et årti, og oplever lige nu de højeste rater af svært undernærede og fødevare usikre i over 10 år. Over 4.2 millioner børn i Etiopien er underernærede, hvoraf over 370.000 er svært underernærede og har akut behov for behandling for at overleve. Der er 3 millioner internt fordrevne, heraf er cirka 2 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem inden for de sidste 12 måneder. Konflikter i forskellige dele af landet, har ledt til det høje antal internt fordrevne med begrænsede forsørgelsesmuligheder og begrænset humanitær adgang til dele af Etiopien.

Dette medfører store humanitære behov inden for uddannelse, børnebeskyttelse, sanitet og hygiejne, ernæring og sikring af livsgrundlag. Med denne udmøntning  implementeres et livredende ernæringsprogram samt en sanitet- og hygiejneintervention i Somali regionen, målrettet alvorligt- og moderatunderernærede børn samt gravide og ammende mødre. Derudover implementeres en sikring af essentiel vand-, sanitet- og hygiejneservices til konfliktberørte fordrevne og værtssamfund.

 

Myanmar - Februar 2019 - DKK 200.000

Red Barnet udmønter 200.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til Myanmar.

Myanmar har store humanitære udfordringer på baggrund at problemer med statsløshed, diskrimination, og sårbarhed overfår naturkatastrofer. Denne udmøntning vil støtte ledelsen og koordineringen af uddannelsessektoren som ledes sammen med UNICEF i Myanmar i 2019. Udmøntningen støtter både Red Barnet og UNICEF som uddannelseskoordinatorer, og spiller en kritisk rolle i ledelsen af sektoren. Der er bl.a. stort fokus på at arbejde sammen med andre organisationer for at styrke uddannelsessektoren, samt at foretage advokerende arbejde med partnere af ministeriet for uddannelse og udvikling, på vegne af sektoren.

 

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.