Donorer 2018

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Her kan du se de projekter, som disse midler har støttet i 2020.

Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018:

 

Peru - oktober 2018 - DKK 80.000

Migrantkrisen i Venezuela har spredt sig til lande som Peru, hvor situationen er blevet til en regional krise i Peru. Ifølge UNHCR – IOM ankommer der, hver dag, mellem 1250 – 1500 venezuelanere til Peru. Migranterne har meget få økonomiske midler, og de få midler ikke er nok til at dække de basale behov som f.eks. mad, medicin og shelters. Dette medfører stor risiko for udnyttelse, menneskehandel og misbrug, hvor kvinder og børn er særlig udsatte. Der befinder sig i alt 280,000 migranter fra Venezuela i Peru, hvor af 10,000 er børn. 

Vi startede med en udmøntning på: 500,000 kr, i oktober måned , og har efterfølgende lavede en top-up, som skal styrke responsen. I alt at der blevet udmøntet 800,000 kr til Peru responsen. Udmøntningen vil gå til Cash Transfer Programmer i Piura regionen, som skal støtte de mest udsatte og sårbare familier. 

 

Nigeria - eskalerende kriste - august 2018 - DKK 569.550 

Den humanitære krise i det nordøstlige Nigeria fortsætter desværre og kampene mellem regeringsstyrker og bevæbnede oprørsstyrker, hvilket i 2018 vil ramme op mod 7.7 mio mennesker, hvor af 4.3 mio er børn. Ifølge IOM så er der en total af 1.782.490 interne fordrevne i staterne Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba and Yobe i den nordlige del af landet. Red Barnet vil have et særligt fokus på at støtte de nylig fordrevne i Gajigana. Aktiviteter vil blandt andet omhandle screening af ernæringsniveauet hos børn, samt uddeling af sanitetspakker til de ny-ankomne interne fordrevne i de ovennævnte områder. Vi har tilmed valgt at støtte Nigeria responsen med midler til en operationel backstop-funktion, som skal være et ekstra støtte til strategig udvikling af responsen og koordinering af responsen.

 

Bangladesh – Rohingya flygtningekrise – Marts 2018 – DKK 1.000.000

Situationen i Cox’s Bazar, Bangladesh er fortsat meget kritisk og inden længe vil området blive oversvømmet, når monsun-sæsonen sætter ind. Der er overhængende fare for fatale mudderskred og udbrud af sygdomme.

Red Barnet har været til stede i Cox’s Bazar, siden mere end 866.000 børn og voksne fra det muslimske mindretal flygtede fra Myanmar over grænsen til Bangladesh, grundet udsættelse for bestialske drab, vold og overgreb. I Cox’s Bazar har Red Barnet uddelt mad til mere end 420.000 mennesker, bygget latriner og oprettet sundhedsklinikker samt ’børnevenlige områder’, hvor børnene kan få hjælp til at bearbejde deres voldsomme oplevelser og blive tilbudt undervisning.

Red Barnet sender nu en million kroner afsted med støtte fra Danida. Midlerne skal bl.a. bruges til byggematerialer samt udvikling af dræn, broer og sikringer mod jordskred. De skal ligeledes monsunsikre private huse og andre fælles faciliteter inklusiv børnebeskyttede områder, sundhedscentre og klinikker. Derudover skal der udvikles beredskabsplaner, så lejren er så forberedt som muligt på de store vandmasser

 

Syrien – konflikt – januar 2018 – DKK 750.000

Syv år inde i konflikten raser krigen stadig i Syrien. Situationen i det østlige Ghouta, der i årevis har været knudepunkt i konflikten mellem Syriens regeringshær og oprørsgrupper, er siden januar 2018 fortsat eskaleret. Optrapningen af konflikten har en enorm påvirkning på de 350.000 civile, der opholder sig i området, hvoraf 80 % har akut behov for basal hjælp. Red Barnet har via lokale partnere adgang til det østlige Ghouta, og selvom situationen er risikofyldt arbejder vi tæt sammen om at få hjælpen frem. Red Barnet uddeler hygiejnepakker, tilbyder fødevareassistance og uddeler penge til sårbare husholdninger.

Læs mere om hvordan Red Barnet arbejder - før, under eller efter en katastrofe eller konflikt rammer.