Donorer 2017

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Her kan du se de projekter, som disse midler har støttet i 2020.

Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2017:

 

Somalia – Tørke – Februar 2017 – DKK 1.000.000

Tørken som raserede i 2016, er fortsat i 2017, og der er et stigende antal mennesker som har brug for nødhjælp. 6.2 millioner mennesker lider af fødevareusikkerhed og ca. 80% adf landsbyerne har ikke adgang til rent drikkevand. Red Barnet kører rent drikkevand ud til 24 svært tilgængelige landsbyer med 1.000 vandtanke af hver 8.000 liter, hvilket betyder at 2962 familier dagligt vil have adgang til rent drikke vand over en periode af to måneder. Herudover uddeler Red Barnet også vandrensningstabellerer, vandbeholdere og udarbejder og uddanner også i hygiejne og sanitetskampagner.


Uganda – Flygtninge fra Sydsudan – Februar 2017 – DKK 500.000

Uganda har modtaget et stort antal sydsudanske flygtninge, som er blevet tvunget til at flygte fra væbnet konflikt, sult og sygdom. Mere end 600.000 sydsudanesere er flygtet over grænsen, hvilket har lagt et kæmpe pres på Ugandas allerede begrænsede ressourcer. Efter at have lavet en detaljeret markedsanalyse, har Red Barnet identificeret 50 handelsmænd, herunder ugandiske kvinder og sydsudanske flygtninge, som har købmandsbutikker i områder med flygtninge. Red Barnet uddeler penge, telefoner og træning til disse købmænd, således at de kan genopfylde deres butikker, så der kommer ressourcer til området og at den nationale økonomi bliver boostet.


Sydsudan – Fødevareusikkerhed og væbnet konflikt – Marts & April 2017 – DKK 1.000.000 & 1.500.000

Sydsudan er et land som både står overfor væbnet konflikt, tørke, sygdomsudbrud og fødevareusikkerhed, hvilket efterlader særligt børn udsatte. Derfor arbejder og advokerer Red Barnet for at stoppe vold mod børn og sætter ind med mange aktivister, der kæmper for børnebeskyttelse. Red Barnet forsøger at nå ud til børn og unge og informere dem om deres rettigheder, genopbygge legepladser og aktivitetshaller. Red Barnet hjælper også med at identificere og genforene uledsagede børn med deres familier, uddanner lærer, landsbyledere og sundhedsmedarbejdere i børnebeskyttelsesmekanismer og tilbyder psykosocial førstehjælp til traumatiserede børn og unge.


Nigeria – Væbnet konflikt og internt fordrevne – Marts 2017 – DKK 1.000.000 DKK

Konflikten i det nordøstlige Nigeria har betydet, at mange mennesker er blevet tvunget til at flygte fra hus og hjem. Landet har ikke de fornødne ressourcer til at håndtere krisens konsekvenser, og der er ikke den nødvendige finansiering til nødhjælp. Red Barnet hjælper med at træne og uddanne kvalificeret mandskab, herunder både eget mandskab og partnerorganisationer i at uddele kvalificeret nødhjælp. Da der mangler finansiering, vil det med denne udmøntning være muligt at ansætte personale, som kan bidrage med at udarbejde den strategiske responseplan og hjælpe med at sikre yderligere finansiering gennem udarbejdelse af ansøgninger til andre donorer


Uganda – Flygtninge fra Sydsudan – Maj 2017 – DKK 350.000

Flygtningestrømmen fra Sydsudan er stærkt tiltagende, og i maj 2017 er der over 885.000 sydsudanske flygtning, hvoraf 58% er børn, som har krydset grænsen til Uganda. Rhino Camp i Arua Distrikt huser 86.770 flygtninge, og Red Barnet vil udvide lejren med plads til yderligere 35.000 flygtning. Red Barnet udvider og forstærker aktiviteter indenfor børnebeskyttelse, med oprettelse af børnevenlige områder, hvor børnene kan få psykosocial førstehjælp og få plads til at lege og lære. I disse områder bliver der også udvidet sanitetsforhold, således at børnene har adgang til rent drikkevand og lærer om god hygiejne.


Etiopien – Tørke og sygdomsudbrud – Juli 2017 – DKK 750.000

Tørken på hele Afrikas Horn raserer stadig, og i Etiopien alene er over 7.8 millioner mennesker, hvoraf mere end halvdelen er børn, berørte og fødevareusikre. De begrænsede ressourcer i landet kan ikke følge med det voksende behov, og samtidig svinder finansieringen af nødhjælp ind, hvilket efterlader millioner uden hjælp. Som følge af tørken oplever Etiopien et kæmpe udbrud af akut vand diare (AWD). Red Barnet giver behandling mod AWD, træner sundhedspersonale i AWD behandling og laver hygiejne og sanitetskampagner, for at informere befolkning om hvordan de bedst muligt kan beskytte sig mod AWD.


Gaza – Elektricitetsblokade – Juli 2017 – DKK 500.000

Gaza-striben i de besatte palæstinensiske områder har siden 2007 været styret af strenge restriktioner og blokader, og i juli 2017 blev der lavet yderligere restriktioner, hvilket betyder af befolkningen, hospitaler og andre basale service organer kun modtager elektricitet 2-4 timer 3-5 gange om ugen. Red Barnet hjælper med at installere 88, 1500 liter vandtanke, til 88 fattige familier, hvilket kommer 528 mennesker til gode. Red Barnet installerer også LED lyssystemer til 219 fattige familier, (1.314 mennesker). Krisen ser ud til at fortsætte resten af 2017 og ind i 2018.


Indien – Oversvømmelse – August 2017 – DKK 350.000

Indien og nabolandene har siden juni 2017 oplevet uophørlige regnmasser, og i anden uge af august 2017 intensiverede monsunregnen, og ledte til endnu en oversvømmelse i de allerede udsatte områder. Oversvømmelserne siges at være de værste i over 40 år og mere end 32 millioner mennesker er berørte i Indien. Red Barnet vil nå ud til 480 særligt sårbare familier, inklusiv 1.309 børn, med shelter- og hygiejne kits, og solar lamper.


Bangladesh – Rohingya-krisen – Oktober 2017 – DKK 1.300.000

Efter forværringen af den allerede sårbare situation i Myanmar d. 25. august 2017, har det betydet, at hverdagen for rohingyaerne har udviklet sig til at være særdeles farefuld og yderst usikker, hvilket har tvunget over 500.000 rohingyaer til at flygte til Bangladesh. Ved og omkring Cox’s Bazar, er behovene kæmpe for nødhjælp til de fordrevne rohingyaer, som har oprettet spontane flygtningelejre. Red Barnet vil nå ud til 975 særligt sårbare familier (7.875 mennesker, hvoraf 2.925 er børn) med midlertidige hjem, fødevarepakker, rent drikke vand og hygiejne kits. Herudover har Red Barnet etableret tre børnevenlige områder i flygtningelejrene.

 

Læs mere om hvordan Red Barnet arbejder - før, under eller efter en katastrofe eller konflikt rammer.