Kristine sørger for

at vi kan redde børnene

ud af katastrofer

Som katastrofechef er Kristine Mærkedahl Jensen for Red Barnets humanitære arbejde, når vi rykker ud med nødhjælp i både akutte og langstrakte katastrofer.

Hvad er det vigtigste, Red Barnet gør, når en katastrofe rammer?
Vi ved, at i humanitære kriser er over halvdelen af de berørte børn. Børn tilhøre den befolkningsgruppe som er hårdest ramt og mest udsatte når en katastrofe rammer. Red Barnet spiller en vigtig rolle i at sætte hurtigt ind og det redder liv. Red Barnets katastrofeindsats sikrer typisk at børn samt deres familier har vand, mad, medicin, samt adgang til basal lægehjælp. Herudover har vi også fokus på hurtigt at etablere nogle beskyttende rammer for børnene, sikre at de hurtigst muligt igen får adgang til uddannelse for derigennem skabe en form for normal og stabil hverdag igen.

Hvorfor har du valgt at arbejde med nødhjælp?
Jeg har valgt at arbejde med nødhjælp fordi jeg gerne ville biddrage til noget som var større end mig selv. Når familier får smadret deres hjem af et jordskælv, orkan eller får deres ejendele vasket væk af oversvømmelse, så har vi en vigtig rolle i forhold til at hjælpe dem. Rent personligt synes jeg, det er vigtigt at være med til at sikre, at alle børn og familier har adgang til det helt basale og har de bedste forudsætninger vi kan give dem for at komme på fode igen. For mig er det en selvfølgelighed at vi fra mere ressourcestærke lande skal hjælpe der, hvor der ikke er så mange ressourcer.

En af de ting, der tiltrak mig ved lige Red Barnet, er fokus på børn. For når man ser på statistikker og tal, så er det altid børnene, der er hårdest ramt i kriser. I vores nødhjælps- og udviklingsarbejde tager vi altid udgangspunkt i børnekonventionen, og at børn har ret til de helt basale ting, også i katastrofer.

Hvilke katastrofer er sværest at arbejde i, og hvorfor?
Konflikter er svære at arbejde i, fordi det ofte er en politisk løsning, der skal til for at adressere problemet. Hvorimod ved naturkatastrofer såsom orkaner, jordskælv eller oversvømmelse, starter vi med et udgangspunkt, hvorfra vi kan forbedre situationen med akut nødhjælp, bevæge os over i en genopbygningsfase, og derefter i mere langsigtet udvikling.

Jeg har arbejdet i Syrien i en hel del år, og det er langt vanskeligere, fordi udsigten til forbedring ikke er i morgen eller om nogle måneder. Og det er svært at se, at det umiddelbart skulle blive bedre for børnene i nærmeste fremtid. Det synes jeg, er nogle af de sværeste humanitære kriser at arbejde i.

Er der et øjeblik, der har gjort et særligt indtryk på dig?
Det gør altid indtryk på mig, når jeg møder børn og voksne, der gang på gang skal hive sig selv op, efter en katastrofe har ramt. Den modstandsdygtighed en befolkning har, overrasker mig altid positivt. Jeg har mødt børn og familier, hvor det er andet eller tredje år i træk, at de igen skal håndtere en oversvømmelse og komme på fode igen. For eksempel var jeg i Pakistan ved oversvømmelsen i 2010, og igen i 2011. Jeg blev naturligvis mødt af en befolkning, der var dybt ramt af situationen, men at se det overskud de har til at fortsætte, og deres håb om en bedre fremtid, det gør altid et kæmpe indtryk på mig.

Hvilke af Red Barnets resultater er du særlig stolt af?
Set fra indsats til indsats, så er jeg altid stolt af det, vi gør for de enkelte børn. Vi fokuserer ikke kun på én komponent af behov i katastrofer, men vi ser på den bredere pensel, og på hvor Red Barnet kan tilføje værdi i den pågældende nødhjælpsindsats. Vi ser for eksempel på, om børnene har behov for beskyttelse, uddannelse, tag over hovedet, mad eller vand. Vi kan sætte ind, og vi kan gøre det forholdsvist hurtigt, alt efter hvad behovene er.

I konfliktområder arbejder vi med projektet Safe Schools Declaration, som går ud på at beskytte skoler i konflikter, så de ikke bliver mål for bombardementer. Det er en af de ting, vi har været med til at influere som global organisation, og som utrolig mange lande har skrevet under på.

Vi sætter tidligt ind – i forbindelse med tørken i Afrikas horn, var vi en af de første organisationer, som var ude og råbe op, at vi blev nødt til at sætte ind, for ellers ville vi stå over for en hungersnød igen. Det er nogle af de resultater, jeg er rigtig stolte af. At vi bliver ved med at presse på, og at vi får danskere og internationale aktører til at reagere så hurtigt, som er nødvendigt. Ikke kun i tørke kriser men i mange andre humanitære kriser spiller Red Barnet ikke kun en afgørende rolle i at sætte hurtigt ind men også at fremhæve behovene for hjælp, naturligvis med fokus på børn og familier.

Jeg har valgt at arbejde med nødhjælp fordi jeg gerne ville biddrage til noget som var større end mig selv. Når familier får smadret deres hjem af et jordskælv, orkan eller får deres ejendele vasket væk af oversvømmelse, så har vi en vigtig rolle i forhold til at hjælpe dem.

Kristine Mærkedahl Jensen, katastrofechef hos Red Barnet

- har været udsendt til humanitære katastrofer i blandt andet Haiti og Pakistan og i forbindelse med Syrien-krisen og har haft det regionale, humanitære ansvar for Syd-Central Asien, Balkan, det sydlige Kaukasus og Mellemøsten.
- ansat i Red Barnet siden 2014.