Vi sikrer nødhjælp og bistår ved katastrofer

Foto: Red Barnet/ Sacha Myers

Red Barnet står klar, når katastrofen rammer. Sammen med lokale partnere sikrer vi børns rettigheder, overlevelse, uddannelse og beskyttelse.

Vi er med til at forebygge katastrofer og mindske konsekvenserne, når katastrofen indtræffer, og vi opbygger lokale samfunds beredskab og kapacitet til at håndtere kriser og yde nødhjælp. Vi rykker ud så hurtigt som muligt for at sikre, at børn og kan få dækket deres basale behov. Det gør vi ved at uddele vand, mad og nødhjælp, hjælpe med midlertidige boliger, etablere børnevenlige områder og sørge for, at børn kan holde deres skolegang ved lige. En af de første indsatser er ofte at genforene børn med deres familie, og at yde psykologisk førstehjælp.

 

Både forebyggende arbejde og akut indsats

Mange katastrofer er langvarige i forbindelse med tørke, sultkriser, krige og væbnede konflikter. Det går ofte hårdest ud over børnene, som er særligt sårbare over for de sygdomme, der kan sprede sig i katastroferamte områder. Mange bliver væk fra eller mister deres familier, og det gør børnene til nemme ofre for børnearbejde, prostitution, tidlige ægteskaber eller menneskehandel. Derfor arbejder vi for at beskytte børn – både ved forebyggende arbejde og akutte nødhjælpsindsatser. Som en del af vores forebyggende arbejde . Familierne lærer for eksempel at dyrke afgrøder, der kan modstå tørke, og hvor de kan søge i sikkerhed, hvis en tsunami rammer. Når noget voldsomt som eksplosionen i Beirut pludseligt sker,  er der brug for akut nødhjælp, og med fleksible midler fra Danida og indsamlinger fra vores mange støtter i den danske befolkning er vi i stand til at bidrage til den allerførste indsats.

Katastrofeforebyggelse

Vi underviser børn i, hvordan de klarer sig bedst igennem en katastrofe, og hvordan de kan forebygge og mindske en katastrofes omfang.

Katastrofeforebyggelse

Nødhjælp

Når katastrofen rammer, er vi klar inden for 24 timer. Vi uddeler vand, mad og medicin og, samt opretter sundhedsklinikker og børnevenlige områder.

Nødhjælp

Genopbygning

Vi bygger midlertidige skoler og hjælper myndigheder og befolkningen med at genopbygge fx huse og vandforsyning.

Genopbygning